החוק נועד להקל על אותן חברות המתקשות לגייס כספים בשל הסיכון הגבוה להחזר ההשקעה בגלל השלב המוקדם בו הן נמצאות. למדינה יש אינטרס מובהק לעודד השקעות כאלו שיספקו תשואה גבוהה - נכון, חלק גדול מהחברות האלו לא יצליחו, אבל חלק קטן כן, וההצלחה שלהם תהיה גדולה - כך לפחות על סמך ההיסטוריה. ההשקעה בהיי-טק משתלמת!

אבל כדי שהמשקיע ישים את כספו בהשקעה מסוכנת, צריך לעודד אותו, אז הנה מתנה - הקלות מס. רשות המיסים מאפשרת לראות השקעה זו כהוצאה לצרכי מס וניתן להפחית מהכנסותיו של המשקיע, את סכום ההשקעה בחברות ההזנק.

נניח לצורך המחשה שיש לכם הכנסה חייבת של 500 אלף שקל - אתם צריכים לשלם עלייה מס (לפי מדרגות המס). אבל נניח שהשקעתם באותה שנה 300 אלף שקל במיזם מסוג זה. במצב כזה, ההכנסה החייבת שלכם תרד. ההשקעה נחשבת הוצאה, וההכנסה החייבת שלכם תהיה 200 אלף שקל בלבד. חסכתם מס על הכענסה של 300 אלף שקל, לרוב מדובר בחיסכון של כ-50% מההשקעה - במקרה הזה 150 אלף שקל.

חיסכון נהדר למשקיעים, ועל רקע זה חברות רבות מבקשות מרשות החדשנות/ המדען הראשי להיחשב חברת מטרה, חברה שחוק האנגלים חל עלייה. אבל למה בעצם אנג'לים? ובכן - אנג'ל הוא כינוי שניתן למשקיע פרטי, שמעניק מימון לחברות הזנק בשלביהן הראשונים.

 

איזה חברות עומדות בקירטריונים?

על מנת להכיר בחברה כ"חברת מטרה" המזכה את המשקיע בהטבת מס, עליה להיות:

  1. חברה פרטית – מניותיה אינן נסחרות בבורסה.
  2. חברה שאושרה כחברת מחקר ופיתוח ע"י המדען הראשי.
  3. לפחות 75% מסכום ההשקעה של המשקיע ישמשו למימון מחקר ופיתוח.
  4. לפחות 75% מהוצאות המחקר והפיתוח של החברה במהלך תקופת ההטבה הוצאו בישראל.
  5. במהלך השנה שבה שולם סכום ההשקעה ובשנה שלאחריה, הכנסות החברה לא יעלו על 50% מסכום הוצאות המחקר והפיתוח שהוצאו על ידה.
  6. במהלך כל תקופת ההטבה, הוצאות המחקר והפיתוח של החברה יהיו לשם קידום/פיתוח של מפעל בבעלות החברה.
  7. הוצאות המחקר והפיתוח בכל שנת הטבה, יהוו לפחות 70% מכלל הוצאות החברה.

על החברה לעמוד בתנאים אלו במשך כל תקופת ההטבה העומדת על 3 שנים, על מנת להמשיך ולהיות מוכרת כ"חברת מטרה".

קריטריונים לזכות בהטבת המס

המשקיע /האנג'ל צריך לעמוד במספר תנאים על מנת שהשקעתו תחשב כ"השקעה מזכה": הוא צריך להשקיע בעצמו ולא דרך חברה או שותפות. וכן צריך שכנגד ההשקעה יוקצו למשקיע מניות בחברת המטרה באותה השנה. כמו כן, קיים תנאי מגביל - ההשקעה של האנג'ל וקרוביו לא תעלה על 5 מיליון שקל, ובמילים אחרות גם אם הוא משקיע יותר, ההטבה תהיה עד ל-5 מיליון שקל.

חברות המטרה - השקעה בהן מוכרת כהוצאה מלאה