fbpx
מדריכי בנקאות

חשבונות מוגבלים - איך להיזהר מחשבונות מוגבלים

קרדיט: shutterstock

חשבונות מוגבלים - מי מעורב בחשבונות מוגבלים? איך להיזהר מחשבונות מוגבלים? ואיך לא להגיע לחשבון מוגבל 

זה לא נעים להיות עם חשבון בנק מוגבל, אבל המציאות מראה שזה נפוץ הרבה יותר ממה שהיינו רוצים לקוות: יש כיום בישראל למעלה מחצי מיליון חשבונות שנחשבים למוגבלים, בין אם בנסיבות "רגילות" ובין אם בנסיבות מחמירות או מיוחדות. החשבונות המוגבלים הוגדרו לראשונה בתקנות השיקים ללא כיסוי משנת 1981. המטרה מאז ועד היום היא "להגביר את אמינות השימוש בשקים, לשפר את מוסר התשלומים ולהרתיע בעלי חשבון ממשיכת שיקים ללא כיסוי על ידי הטלת סנקציות מנהליות מעין פליליות על המושכים שיקים כאלה..".

מבחינה מעשית, המשמעות של החוק ברורה: השיקים שמוציא מי שיש לו חשבון מוגבל הם ללא כיסוי, ולכן חשוב שאתם תימנעו גם מקבלתם. בפועל, זה קצת יותר מסובך ממה שזה נשמע.

 

חשבון מוגבל רגיל

אי אפשר להבין מהו חשבון מוגבל מבלי שנכנסים לעובי הקורה ובוחנים את עניין השיקים המסורבים, או שיקים ללא כיסוי. שיקים מסורבים הם שיקים שהבנק סירב לפרוע אותם עקב היעדר יתרה מספקת בחשבון הבנק שהם משויכים אליו, בתאריך הפירעון הנקוב עליו או לאחר מכן. כל שיק שכזה יתווסף לספירה של הבנק, שעלולה להביא בהמשך להגדרת החשבון כמוגבל. שימו לב שגם שיקים שבוטלו ייכנסו לספירה כאשר בחשבון הבנק הרלוונטי אין יתרה מספיקה למימוש השיק. כאשר השיק חוזר עקב סיבות טכניות יותר – סגירה של החשבון שהשיק משויך אליו, חתימה לא תקינה, חוסר התאמה בין הסכומים, היעדר היסב ועוד – צריך הבנק בכל מקרה לבדוק האם יש לשיק כיסוי. השיק במקרה בו אין כיסוי יוחזר עקב שתי סיבות: אין כיסוי מספיק כמובן, והסיבה הבעייתית הנוספת. יש מצבים בהם גם שיק שסורב ושלא היה לגביו כיסוי מספק בחשבון הבנק לא ייכנס למניין השיקים ללא כיסוי: פטירה של המושך, משיכה על בנק או סניף אחרים, היעדר חתימה של המושך, הצגה של השיק לפני הזמן, שיק ש"עבר זמנו", ביטול טופס השיק ועוד. העיקרון כאן הוא שבמצבים אלה מי שמשך את השיק לא היה צריך לוודא שיש בחשבונו מספיק כסף לכיסוי: למשל שיק שלא היה אמור להיות מוצג באותו חשבון כלל. שיק ריק שבעל החשבון הודיע שהיה בפנקס ושאבד או נגנב, אבל הגונב/מוצא מילא אותו בעצמו, לא ייכלל במניין השיקים אם בעל החשבון הגיש על כך תלונה במשטרה. מקרה נוסף הוא שיק שחזר עקב עיקול של  חשבון הבנק, אך טרם העיקול היה בחשבון מספיק כסף לכיסוי השיק – הוא לא אמור להיכלל במניין השיקים המסורבים.

חשבון מוגבל רגיל יוגדר ככזה אם במשך שנה נמשכו עליו עשרה שיקים ומעלה שלא היה להם כיסוי, כפי שהוסבר מעלה. שימו לב שכאשר חולפים פחות מ-15 ימים בין השיק הראשון לשיק העשירי, בנק ישראלי מגדיר את האירוע כ"חד פעמי", ולכן חשבון כזה לא יוגבל.

ההגדרה של החשבון ושל הלקוח כ"מוגבלים" מביאה למספר השלכות. המרכזית שבהן היא איסור על הלקוח למשוך עליו שיקים, במהלך תקופת ההגבלה. כל  ניסיון לשלם באמצעות שיקים במהלך תקופה נידון לכישלון, אך רק בהתייחס לחשבון ספציפי. יכול להיות מצב בו ללקוח הוגבל חשבון אחד, אך יש לו חשבון בנק נוסף שהוא דווקא לא מוגבל – מהחשבון הזה הוא כן יכול למשוך שיקים.

איסור נוסף הנובע מההגבלה של לקוח מוגבל היא על פתיחת חשבון בנק חדש שנמשכים עליו שיקים, בכל אחד מהבנקים. הוא יכול לפתוח חשבון בנק רגיל שלא נמשכים עליו שיקים, אלא אם יש סיבה ספציפית לאיסור הזה. השלכה חשובה אחרת היא שלקוח מוגבל לא יכול להיות מוגדר כמורשה חתימה או כמיופה כוח בחשבון חדש עליו נמשכים שיקים. ההגבלה היא פר חשבון, כך שאם רשומים בחשבון שני אנשים שניהם יהיו מוגדרים כמוגבלים, לא משנה מי מהם משך את השיק הבעייתי.

הגבלת חשבון בנק המוגדרת כרגילה תהיה למשך שנה אחת, כאשר פרק הזמן המינימלי של ההגדרה הוא 15 יום. החל ממועד שליחת ההודעה על ההגבלה ועד 15 ימים קדימה, החשבון עובר למצב של המתנה בו לא ניתן לפתוח חשבון שיקים ללקוח.

הגבלה בנסיבות מחמירות

אם חשבתם שההגדרה של חשבון בנק כמוגבל היא בעייתית עבורו ועבור בעל החשבון, דעו שתמיד זה יכול להיות יותר גרוע. לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות הוא לקוח מוגבל שבמשך התקופה בה החשבון שלו הוגבל, הוחלט להגביל חשבון בנק נוסף שלו. תרחיש אחר הוא לקוח שהחשבון שלו היה מוגבל, ולאחר מכן הוגבל בשנית בפרק זמן של שלוש שנים מיום סיום תקופת ההגבלה – גם אם ההגבלה היא בחשבון אחר שעל שמו. לדוגמא, אם הלקוח קיבל את ההודעה על כך שחשבונו מוגבל במאי 2015, היא תסתיים במאי 2016. כל הגבלה של החשבון עד מאי 2019 תביא לכך שהוא יוגבל בנסיבות מחמירות.

ההשלכות על מי שהחשבון שלו הוגבל בנסיבות מחמירות יהיו מטבע הדברים קיצוניות יותר, כאשר ההגבלה כאן היא ארוכה יותר ונמשכת שנתיים. ראשית, ההגבלה חלה על כל חשבונות השיקים שמנוהלים על שמו של האדם, וכן חשבונות שהוא נמצא בשותפות עם אחרים עליהם או חשבונות בהם הוא מיופה כוח (אבל לא מורשה חתימה) – באפשרות בעל החשבון שהמוגבל הוא מיופה כוח בו להודיע לבנק על הרצון שלו לבטל את ייפוי הכוח, מה שיביא לביטול ההגבלה על החשבון. מבחינה מעשית, אותו אדם לא יוכל למשוך שיק על כל חשבון באשר הוא. אם הוא מורשה חתימה בחשבון של חברה, הוא לא יוכל למשוך שיקים גם ממנה – למרות שחשבון החברה כשלעצמו לא הופך למוגבל.

בנוסף, חל על האדם שהוגדל בנסיבות מחמירות איסור לפתוח חשבונות חדשים שנמשכים עליהם שיקים בכל אחד מהבנקים בישראל. האיסור הזה חל על חשבונות במטבעות ישראליים, ולא על חשבונות שלא נמשכים עליהם שיקים (אלא אם יש נסיבות אחרות שמונעות זאת).

הגבלה בנסיבות מיוחדות

התרחיש המרכזי השלישי הוא הגבלה של חשבון או לקוח בנסיבות מיוחדות. בעיקרון יש ארבעה תרחישים שיוגדרו ככאלה:

  1. חייבים אשר בית המשפט הגביל במסגרת ההליכים של פשיטת רגל.
  2. אזרחים שההגבלה שלהם נעשתה בהליכי הוצאה לפועל, וזאת במסגרת של איחוד תיקים או הליכים משפטיים אחרים שהוחלט עליהם לצורך גבייה של החובות.
  3. אזרחים שהמרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות הגביל כחלק מהליכי הגבייה של חובות שלהם לרשויות ממשלתיות, לתאגידים ולגופים אחרים.
  4. מסרבי גט שבית הדין הרבני הגביל אותם.

בעיקרון, ההשלכות של הגבלה בנסיבות מיוחדות זהות לאלה של הנסיבות המחמירות, עם הבדל משמעותי אחד: משך ההגבלה כאן עשוי להיות בין שנה לחמש שנים, על פי החלטות אותו גורם שהחליט על הטלת ההגבלה.

השלכות נוספות של ההגבלה

בלי קשר לסוג ההגבלה שחלה על אדם או חשבון מסוים, היא עשויה להשפיע עליו בהיבטים אחרים. מבחינת כרטיסי אשראי, אין על פי החוק מניעה מבנק לבצע הנפקה של כרטיס אשראי ללקוח שהוגדר כמוגבל רגיל, בנסיבות מחמירות או בנסיבות מיוחדות. עם זאת, באפשרות הבנק כן לבטל כרטיס שהוא הנפיק למישהו שהחשבון שלו הפך להיות כמוגבל. הסיבה לזה היא מה שמסתתר מאחורי ההגבלה בדרך כלל, והוא מצב כלכלי שרחוק מלהיות מושלם.

הבנק יכול בהמשך לכך להחליט שלא להעניק אשראי לאותו לקוח, למשל הלוואה לצורך מסוים ועל אחת כמה וכמה משכנתא. למעשה, בנקים רבים מסרבים לכך גם לאחר שהחשבון מפסיק להיות מוגדר כמוגבל, עקב החשש (הדי מוצדק) שלהם מבעיות כלכליות גם בעתיד. כל מקרה נשקל לגופו, ולכל בנק עשויים להיות השיקולים שלו.

כך יודעים אם החשבון שלכם מוגבל

האדם שהחשבון שלו עתיד או עשוי להיות מוגבל צריך לקבל התראה על כך מהבנק. הבנק צריך לשלוח לו התראה לאחר החזרה של חמישה שיקים בחשבון. ההתראה בעיקרה מספרת את מה שתואר מעלה, שהחזרה של עשרה שיקים ומעלה על ידי הבנקים השונים במשך שנה תביא להגבלת החשבון. שימו לב שגם אם אתם לא קיבלתם את ההתראה, עקב תקלה בדואר לדוגמא, ההגבלה העתידית עומדת בעינה.

לאחר חציית רף עשרת השיקים, על התאגיד הבנקאי לשלוח הודעת הגבלה תוך עד חמישה ימי עסקים מיום הסירוב של השיק האחרון (כאמור, ההגבלה עצמה תתחיל 15 יום אחרי משלוח ההודעה). על הטלת הגבלה בנסיבות מחמירות מודיע המפקח על הבנקים. בכל מקרה, ההודעות צריכות להגיע לכל אחד מבעלי החשבון וכן למיופי הכוח ולמורשי החתימה בו.

החשבון שלכם הוגבל? יש כמה דברים שאתם יכולים לעשות

חשוב לציין שההגדרה של לקוח או חשבון מסוים כמוגבלים היא לא סוף פסוק. באפשרותם להגיש ערעור לסניף בית משפט השלום אשר שהבנק שעליו נמשך השיק הרלוונטי נמצא באזור שיפוטו, ושהוא הקרוב ביותר לאותו סניף בנק. את הערעור מגישים בכתב, על גבי טופס ערעור הנמצא על גבי תקנות החוק הרלוונטיות (טופס 1 בעמוד מספר 4 כאן), כאשר בבקשה יש לפרט את פרטי הצ'ק והחשבון, הסיבות לערעור ועוד. לבקשה נדרש לצרף תצהיר מפורט לאימות העובדות המופיעות בו, העתקים או מסמכים שמצביעים על הצורך בביטול, העתק מהפנייה של המבקש או שותף אחר לחשבון לבנק הרלוונטי בבקשת הביטול (שצריכה להיעשות בכתב) ועוד. את הערעור אפשר להגיש תוך עשרים יום מהמועד בו הגיעה הודעת הבנק על עצם ההגבלה ללקוח. במקרה של לקוח מוגבל חמור, הוא יכול להגיש את הבקשה תוך עשרים יום ממועד הזה, או לחלופין עד עשרה ימים לאחר המצאת ההודעה של המפקח שהוא מוגבל בנסיבות מחמירות (על פי המאוחר שביניהם). מי שאמור להשיב לבקשה הוא סניף הבנק שעליו נמשכו אותם שיקים מסורבים. הוא יכול לקבל את הבקשה אבל גם לסרב, מה שעשוי להעביר את הכדור לשדה המשחק המשפטי.

אם בית המשפט מחליט לעכב את הגבלת החשבון, יש עליו מספר השלכות. בתקופה הזו, המוגדרת כתקופת העיכוב, אין באפשרות הלקוח לפתוח חשבון שיקים חדש, אך הוא כן יכול לבצע פעולות בחשבון באופן רגיל – כולל משיכת שיקים. שיקים אשר מוגדרים כמסורבים בתקופת העיכוב ייכללו בספירה חדשה של מניין השיקים, כשמועד ההתחלה מהבחינה הזו הוא היום בו הוחלט על מתן צו העיכוב.

באפשרות הלקוחות להגיש בקשה לערעור על מניין של שיק מסוים כמסורב, כשגם כאן הערעור ייעשה לבית משפט השלום. הגשת הערעור אפשרית אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:

  • טעות היא שגרמה לסירוב של הבנק לפרוע את השיק.
  • ללקוח יסוד סביר להניח שהייתה בחשבון מספיק יתרה שאמורה לאפשר את משיכחתו.
  • הלקוח לא יכול היה לטפל בענייניו הכספיים עקב פגיעה, בגופו או ברכושו, הנובעת מפעולת איבה.
  • הלקוח הוא תושב שטח לגביו הוכרזה שעת חירום – למעשה, זהו מצב שבו חלק ירידה בהכנסות הלקוח עקב שעת החירום, שהביאה לסירוב על השיק.
  • הבנק סירב לפרוע את השיק עקב עיקול, כאשר משיכת השיק הייתה לפני קבלת הודעת העיקול על ידי הבנק, וכשלא ניתן היה לפרוע את השיק ב-60 הימים מרגע שהבנק קיבל את ההודעה.

כלי מועיל במיוחד: איתור חשבונות מוגבלים

אחד הסיוטים הפיננסיים הגדולים של כל אזרח ישראלי הוא לקבל שיק מחשבון מוגבל, שיהיה ללא כיסוי ויביא לכך שאותו אזרח עלול להיכנס לבור כלכלי לא פשוט. כדי לא לבצע עסקאות עם גורמים בעלי חשבון מוגבל, מומלץ לבצע מספר בדיקות די פשוטות. אם למשל מדובר בלקוח שמעוניין לשלם לכם בשיק, ואתם לא בטוחים לגבי החשבון שלו, מומלץ מאד לבצע את הבדיקה שתחסוך לכם אי נעימות וסיבוכים רבים.

החל משנת 2004 שבנק ישראל מקל על ביצוע הבדיקה הזו, באמצעות פרסום מספרי החשבונות ה"בעייתיים", יחד עם המועד של סיום ההגבלה, באתר האינטרנט שלו. הפרסום הוא של פרטי החשבון, ולא של השם או פרטי זיהוי אחרים של בעלי החשבון. באתר ניתן למצוא גם את פרטי הלקוחות שהחשבון שלהם מוגבל בנסיבות מחמירות, אלא אם עוד לא חלפו 60 יום ממועד ההגבלה שלהו, או אם מדובר בלקוחות שהגישו ערעור לאחד מבתי המשפט בישראל על עצם ההגבלה. תוכלו לראות האם חשבון מסוים הוא מוגבל בהכנסת מספר החשבון, מספר הסניף (שלוש הספרות המופיעת בפינה השמאלית העליונה של השיק) וקוד הבנק הרלוונטי, דרך האתר של בנק ישראל.

מלאו פרטים וקבלו הצעה אטרקטיבית לניהול חשבון ניירות ערך.

 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

ליאור פרג'

ליאור פרג' עורך וכותב כבר שנים רבות, בתחומים פיננסים וצרכנות. ליאור בעל תואר ראשון בתקשורת וקולנוע, תואר שני בתקשורת ותעודת עיתונאות.

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות