fbpx
מיסים

טופס 1301 - דוח אישי שנתי למס הכנסה; מי צריך להגיש? איך מגישים?

מעודכן ל-05/2019

רשות המיסים עברה בשנים האחרונות מהפכה של ממש בכל הקשור למעבר לעולם הדיגיטלי. במקביל, וזה כבר עניין של שנים רבות יותר, הרשות מנסה להפוך לידידותית לציבור ובין היתר מסבירה באופן רחב ועמוק על החובות והזכויות של הציבור וכן משקיעה הרבה כדי להסביר איך למלא את הטפסים לרבות טופס 1301 שהוא הדוח השנתי האישי. הטופס הזה מוכר לעצמאיים ובעלי חברות - מדובר בטופס חובה. אבל רשות המיסים מרחיבה את מעגל הנישומים הנדרשים לדווח.

הנישומים האלו מקבלים את המכתב הבא - לא צריך לפחד. חשוב להבין איך למלא את הדוח, לוודא שאתם מחויביים בו למרות השליחה (בהמשך יש סייגים וקבוצות שלא נדרשות לדווח).

המכתב מתחיל ב...הנדון: דין וחשבון על הכנסה לשנת 2017( טופס 1301) - "הנך נמנה על החייבים בהגשת דוח שנתי לרשות המסים, המגישים אותו באופן עצמאי (ללא מייצג). לידיעתך, חלה חובת הגשת הדוח באופן מקוון על חלק גדול מאוכלוסיית החייבים בהגשת הדוח השנתי.

"אם הנך חייב בהגשת דוח שנתי ויש לך ו/או לבן/בת זוגך מחזור מעסק/משלח יד או הכנסת עבודה, אתה חייב בהגשת הדוח השנתי באופן מקוון, כלומר באמצעות האינטרנט או דרך מייצג. למרות האמור לעיל, ייתכן ואינך חייב בהגשת דוח מקוון, זאת אם התקיימו לגביך בשנת המס 2017 אחד מהתנאים הבאים: .את/ה ובן/בת זוגך מעל גיל פרישה. גיל פרישה לגבר 67 ולאישה 62 שנים. או - המחזור מעסק ומשלח יד בתוספת ההכנסה ממשכורת של כל אחד מבני הזוג נמוך מ-80,510 שקל.  או - ההכנסה החייבת הכנסה חייבת מעסק/משלח יד או עבודה, וכן הכנסה מהשכרה, ו/או מקצבה, ו/או מריבית ו/או דיבידנד וכד' שלך נמוכה מ-80,510 שקל ולגבי שני בני הזוג נמוכה מ-161,030 שקל.  הפטור לא יחול אם הנך בעל שליטה. בעל שליטה כהגדרתו בסעיף 32(9 )לפקודת מס הכנסה כדוגמה -  אחזקה בשיעור של 10% בחברה או יותר.

"אם הנך חייב/ת בהגשת הדוח באופן מקוון, כמוסבר לעיל, אין למלא את הטופס שנשלח לך בערכה זו. עליך לשדר את הדוח באתר האינטרנט של רשות המסים ולהגישו למשרד השומה בצירוף נספחים ואסמכתאות.

עזרה בשידור הדוח ניתן לקבל במוקד המידע של רשות המסים

בקרוב - איך ממלאים את טופס 1301?

מעוניינים בבדיקת החזר מס? אם השכר שלכם מעל 7 אלף שקל בחודש – השאירו פרטים ורואה חשבון שמומחה בהחזרי מס, יחזור אליכם  (אין לכם מה להפסיד!) 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

מערכת הון

מערכת הון

השאר תגובה

תגובה 1

שינוי גודל גופנים
ניגודיות