fbpx
שוק ההון

ישראכרט קיבלה רישיון סליקה קבוע, אלו הפעולות שהותרו לה

ישראכרט - מועדון יותר

ישראכרט דיווחה לרשות ני"ע כי אתמול (ג') העניק המפקח על הבנקים  רישיון סולק קבוע לחברה ולכל אחת מחברות כרטיסי האשראי  בקבוצה -  יורופיי ורוקרד ישראל בע"מ ,"יורופיי"ו ו"פרימיום"  בהתאם לרישיון הקבוע.

ישראכרט תהיה רשאית לעסוק, בין היתר, בתחומי הפעילות הבאים: הנפקה, סליקה ותפעול של כרטיסי חיוב או אמצעי תשלום; מתן אשראי, למעט אשראי לדיור,  ניהול ותפעול מועדוני לקוחות ותכניות נאמנות של לקוחות ישראכרט; ניטור וניתוח דאטה פיננסית וניהול סיכונים; מתן שירותים ללקוחות ישראכרט אגב רכישת מוצרים; ניהול חשבון תשלום; שיווק ומכירת ביטוח וכן שיווק פוליסות חיסכון קופות גמל להשקעה ללא סיכוני חיתום. עם זאת אין ודאות בנוגע למועד שבו יינתן.

כמו כן הותר לחברה להמשיך ולשלוט בכל אמצעי השליטה בחברות הקבוצה האחרות, יורופיי, פרימיום, ישראכרט מימון בע"מ, צמרת מימוני .בע"מ, גלובל פקטורינג בע"מ וישראכרט נכסים

תחילת פעילותה של ישראכרט בעיסוקים אלו תותר החל מהמועד שבו תחדל להיות תאגיד עזר, תאגיד שאינו בנקאי המוגבל בפעילות. בנוסף, תחילת פעילותה בחלק מתחומי העיסוק כפופה למתן הודעה לפיקוח על הבנקים על השלמת ההיערכות ליישומם ופירוט האמצעים שננקטו לזיהוי הסיכונים בפעילות, ניהולם ובקרתם ולאי התנגדות המפקח בתקופה קצובה .כמו כן, בין היתר, נקבעו הכללים לענין הרחבת עיסוקים נוסף לכלול ברישיון הקבוע, כניסת החברה לתחומי פעילות חדשים או לשליטה או החזקה בשיעור העולה על  20 אחוזים מאמצעי השליטה בתאגיד.

בלי הפועלים ישראכרט יורדת ב-10% ברווח הנקי

ישראכרט תחליף את רב קו?

בקרוב: עלייה לרכבת ישירות בכרטיס אשראי - בשלב ראשון לעובדי ישראכרט

מלאו פרטים וקבלו את ההצעה האטרקטיבית ביותר לניהול חשבון ניירות ערך.

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות