fbpx
פיקדונות מובנים

לאומי בפיקדון מובנה על 10 מניות זרות

בנק לאומי מציע ללקוחותיו פיקדון  שקלי מובנה (סטרקצ'ר) לשנתיים וחצי שהתשואה בו תלויה בסל מניות זרות. מדובר בפיקדון מובנה שקלי עם קרן מובטחת ומענק מותנה. קבלת המענק ושיעורו תלויים בהתנהגות סל המניות במהלך התקופה.

סל המניות מורכב מהמניות הבאות - Novartis AG,  BASF SE , Next PLC, Alibaba Group Holding Ltd, Chicago Bridge & Iron Co NV, Baxter International Inc , Comcast Corp International , Business Machines Corp,McDonald's Corp,Allergan plc  . לכל מניה משקל של 10%.

במהלך תקופת הפיקדון תיבדק כל אחת מהמניות שבסל ותרומתה למענק תחושב כדלהלן:

- לכל מניה נקבע חסם בשיעור של 32% (לא כולל) ביחס למחיר הבסיסי של אותה מניה.

- במידה ומחיר המניה לא חרג ולא נגע בחסם לאורך כל תקופת הפיקדון, תילקח בחישוב תשואת המניה בפועל (מנקודה לנקודה), חיובית או שלילית.

-  במידה וביום מסחר כלשהו מחיר המניה יחרוג או יגע (ולו פעם אחת) בחסם, תשואת המניה תיקבע בשיעור של %1 למשך תקופת הפיקדון ("ריבייט").

- המענק בגין הפיקדון יחושב לפי סכום התשואות של המניות בסל כפול משקלן היחסי בסל. השתתפות של 100% בשיעור השינוי של סל המניות.

בכל מקרה, קרן ההשקעה מובטחת ע"י בנק לאומי בתום תקופת הפיקדון.

מחיר הבסיס של מניה - מחיר הסגירה של כל מניה ממניות הסל ב-2 בפברואר 2016; מחיר קובע של מניה - מחיר הסגירה של כל מניה ממניות הסל ב-27 ביולי 2018. התקופה הקובעת מ-2 בפברואר 2016 ועד 27 ביולי 2018.

אירוע מזכה ריבית של מניה - עליה של 32% או יותר במחיר הסגירה של מניה ביחס למחיר הבסיסי של מניה ביום מימי התקופה הקובעת. הבדיקה היא אחת ליום על פי שער הסגירה של אותה מניה.

שיעור השינוי של מניה -  אם לא אירע אירוע מזכה ריבית: שיעור השינוי (חיובי או שלילי) בין המחיר הקובע של מניה לבין המחיר הבסיסי של מניה. אם קרה אירוע מזכה ריבית של מניה: שיעור השינוי של אותה מניה יהיה שיעור של 1% לכל תקופת הפיקדון.

שיעור השינוי של סל המניות - סכום המכפלות של משקל כל מניה בסל המניות בשיעור השינוי של אותה מניה.

מענק - השתתפות של 100% בשיעור השינוי של סל המניות. אם שיעור השינוי של סל המניות יהיה שווה לאפס או שלילי, לא תשולם כל ריבית ולא ישולמו רווחים אחרים כלשהם בפיקדון. בכל מקרה, קרן ההשקעה מובטחת בתאריך הפירעון.

מינימום עסקה – 15 אלף שקל.

היכנסו למידע מפורט על הפיקדון באתר בנק לאומי

לקבלת הצעה לפיקדון אטרקטיבי – מלא פרטים ויחזרו אלייך בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

רעות לוי

רעות לוי

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות