fbpx
שוק ההון

לאומי שוקי הון על פז: תוצאה סבירה, לא יותר

אלה פריד

"בשל רמת המרווחים הנמוכה  - קשה יהיה לשפר את תוצאות מגזר הזיקוק ב-Q2"

אלה פריד, אנליסטית בכירה לתחום האנרגיה בלאומי שוקי הון, מפרסמת היום התייחסות לתוצאות הרבעון של פז: לפיה, תוצאה חזקה של התעשיות לא הצליחה לקזז את החולשה בזיקוק. כצפוי, היא אומרת,  הדוח שיקף את השפעת מרווחי הבנזין הנמוכים שגרמו לירידה של כ-11% ברווח התפעולי המאוחד המתואם.

היא מוסיפה כי עליית ה-EBITDA המתואם המאוחד בשיעור של כ-15% ל-263 מיליון שקל נבעה מהשפעת תקן IFRS  16. ביצועי מגזר הקו"מ בזכות YELLOW: בלטו על רקע הירידה החדה במרווחי השיווק שפגעה בתוצאות החברות המתחרות.  בנוסף לכך כללו המשך הוצאות פרסום מהרבעון הקודם. ביצועי מגזר הקו״מ נותרו יציבים מול הרבעון המקביל ועמדו על  97 מ' ו- 99 ' מיליון שקל בהתאמה.   מחזור מכירות של שת YELLOW עלה בכ-4%.

מגזר הזיקוק: מרווח פז עמד על 5.4 דולר לחבית מול 7 דולר לחבית ברבעון המקביל כתוצאה מחולשה בבנזין שנמשכה עד מרץ. בינתיים תיקנו מרווחי הבנזין אבל המרווח הכולל  באיזור נחלש. השאלה הגדולה, היא כמובן מה יקרה למרווחי הזיקוק ולמרווחי הבנזין בפרט, לקראת ה-IMO. בלאומי ממתינים ל-2H 2019 על מנת לאמוד את תרומתו של ה-Cat Cooler, המיועד להפחית את מרבית עודפי המזוט כמוצר לוואי בבית הזיקוק.

מגזר התעשיות השיג רווח תפעולי מתואם חזק מאוד בסך 70 מיליון שקל, בזכות הגידול בכמויות המכר ובהשפעת החורף הקר, אך הצליח לקזז חלקית בלבד את השפעות הירידה במרווחי הזיקוק.

מאזן: הנכסים הבלתי שוטפים עלו בכ-1.2 מיליארד שקל בהשפעת -16IFRS  ומנגד התחייבויות לזמן ארוך בגין חכירה עלו ב-935 מיליון שקל. לאחר המאזן, החברה פרעה אג"ח סדרה ג'  בשווי של 3 מיליארד ₪ וגייסה כ-400 מ' ₪. ב-Q1 החברה הצטיידה גם באשראי ספקים שיכול להחליף הלוואות פיננסיות.

נקודות נוספות שפריד מעלה:

  • הון עצמי: כפי שצוין ברבעון הקודם הון עצמי וצפוי לעלות בכ-300-400 מיליון שקל משיעורך נכסי נדל"ן.
  • פז צפויה  לפצל את מגזר הנדל"ן למגזר פעילות חשבוני נפרד. עם זאת, החברה אינה מתכוונת ככל הנראה להעביר את שיערוך הנכסים דרך דוחות רווח והפסד אלא לתת גילוי בלבד על השווי ההוגן  ולבצע שיערוך בספרים של נכסי נדל"ן להשקעה בלבד.
  • פז עברה את שלב המיון המקדים בהתמודדות על תחנת הכוח אלון תבור בעלת הספק של 600 MW. הליך המכרז צפוי להסתיים לקראת סוף שנת 2019

    בשורה התחתונה, פריד אומרת, התוצאה השוטפת סבירה, לא מעבר לכך. להערכתה, בשל רמת המרווחים הנמוכה  - קשה יהיה לשפר את תוצאות מגזר הזיקוק ב-Q2. בצד החיובי נמצאים יציבות מגזר הקו"מ, גידור עונתי (חלקי) בין התעשיות לזיקוק, פיתוח נכסי הנדל"ן, השקעות נוספות בתחום החשמל,  וצפי להשפעה חיובית של ה-IMO לקראת רבעון רביעי של 2019.

פז נסחרת בשווי הוגן;

קבוצת דלק צפויה לרכוש נכסי גז טבעי בבריטניה ב-2 מיליארד דולר

דלק תרכוש 23% ממאגר נפט במקסיקו ב-965 מיליון דולר

 

מלאו פרטים וקבלו הצעה  אטרקטיביות לניהול חשבון ניירות ערך.

 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות