חדשות    

לידר שוקי הון: בנק ישראל צפוי להוריד את את הריבית ולרכוש גם אגח קונצרניות

בלידר שוקי הון מגיבים על מדד פברואר  לפי הכלכלן יונתן כץ, המדד מצביע על סביבת אינפלציה מאד מתונה. אינפלצית הליבה עלתה ב 0.4% בלבד ב-12 החודשים האחרונים. במבט קדימה, למרות מגמת הפיחות בשקל אשר צפויה להימשך כל עוד העצבנות השווקים נמשכת, מרבית גורמי המאקרו תומכים באינפלציה מתונה: ירידה חדה בביקושים המקומיים, עליה באבטלה, ירידה במחירי האנרגיה בעולם, וקיפאון במחירי השכירות (שהיו המאיץ העיקרי לאינפלציה) עם התמתנות ניכרת בהכנסה הפנויה וגידול בהיצע של דירות (מעבר מדירית להשכרת תיירים לטווח קצר להשכרה לטווח ארוך),  בנק ישראל צפוי להוריד את הריבית במטרה לתמוך בסקטור העסקי וחשוב יותר : לרכוש אג״ח ממשלתי ואולי אג״ח קונצרני.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה דיווחה אתמול כי מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר 2020 ירד ב-0.1%, כאשר ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי הלבשה 3.8% ותקשורת 1.1%. עליית מחירים בולטת נרשמה בסעיף פירות טריים שעלה ב-4.6%. מחירי הדירות עלו ב-0.8%.

מתחילת השנה ירד מדד המחירים לצרכן ב-0.5% ובשנים עשר החודשים האחרונים (פברואר 2020 לעומת פברואר 2019) עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.1%.
במדד מחירי הדירות החדשות נמצא כי מחיריהן עלו בחודשים דצמבר 2019 – ינואר 2020 ב-1.1% לעומת נובמבר 2019 – דצמבר 2019 אולם ירדו ב-1.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (דצמבר 2018 – ינואר 2019). אחוז העסקאות שבוצעו בתמיכה ממשלתית והשתתפו בחישוב ירד ל-40.6% בהשוואה ל-43.6% בתקופה הקודמת (נובמבר 2019 – דצמבר 2019).