fbpx
יש לך שאלה?
חדשות

מדד תשומות הבנייה למגורים בחודש מארס - ללא שינוי

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים נותר בחודש מרס 2019 ללא שינוי ועמד על 114.1 נקודות (הבסיס: יולי 2011 = 100.0 נקודות).

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ללא שכר עבודה ירד ב-0.1% והגיע ל-106.8 נקודות.

ב-12 החודשים האחרונים (מרס 2019 לעומת מרס 2018) עלה מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ב‑1.8% בשל העלייה במחירי שכר העבודה ב-2.7%. המדד ללא שכר עבודה עלה ב-0.8% בתקופה זו.

מחשבון מדד תשומות הבנייה

חומרים ומוצרים

בחודש מרס 2019 ירד מדד מחירי חומרים ומוצרים ב-0.1%.

נמשכת מגמת הירידה במחירי ברזל לבנייה (0.3%-) ורשתות ברזל (0.7%-). כמו כן, ירדו מחירי שיש (ב-1.3%).

לעומת זאת עלו במיוחד מחירי מעליות (ב-1.7%) וחצץ (ב-1.1%).

שכירת ציוד ורכב והוצאות כלליות

מדד מחירי שכירת ציוד ורכב ירד בחודש מרס 2019 ב-0.3% ומדד הוצאות כלליות נותר ללא שינוי.

שכר עבודה

מדד מחירי שכר עבודה המשולם עבור המועסקים בענף עלה בחודש מרס 2019 ב-0.1%.

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים, לפי פרקי הבנייה

מבין השינויים במדדים של פרקי הבנייה בחודש מרס 2019, יש לציין עליית מחירים של 1.2% בפרק מעליות.

בשאר פרקי הבנייה נרשמו תנודות מחירים של עד 0.5%.

 מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים במרס 2019 - ללא שינוי

מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים נותר בחודש מרס 2019 ללא שינוי ועמד על 107.6 נקודות (על בסיס ינואר 2012 = 100.0 נקודות).

מבין השינויים במדדים של פרקי הבנייה בחודש מרס 2019, יש לציין ירידת מחירים של 1.4% בפרק מעליות.

בשאר פרקי הבנייה נרשמו תנודות מחירים של עד 0.5%.

 

עליה של 0.2% במדד מחירי תשומה בסלילה וגישור במרס 2019

Increase of 0.2% in the Price Index of Input in Road Construction and Bridging, March 2019

מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור עלה בחודש מרס 2019 ב-0.2% והגיע ל-125.1 נקודות לעומת 124.9 נקודות בחודש הקודם (על בסיס ינואר 2010 =100.0 נקודות).

מדד מחירי תשומה בסלילה ללא גישור עלה בחודש מרס 2019 ב-0.2%.

ב-12 החודשים האחרונים (מרס 2019 לעומת מרס 2018) עלה מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור ב-2.1% והמדד ללא גישור עלה ב-2.4% באותה תקופה.

חומרים

בחודש מרס 2019 נרשמו עליות מחירים בולטות במיוחד במחירי תערובות אספלט (ב-1.4%).

לעומת זאת, ירדו מחירי מצע א', מצע ב', מצע ג' - סה"כ (ב-0.5%).

 שכירת ציוד

סעיף שכירת ציוד נותר ללא שינוי.

שכר עבודה

שכר העבודה המשולם עבור המועסקים בענף עלה ב-0.2%.

 

מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור, לפי פרקי עבודה

מבין השינויים במדדים של פרקי הסלילה בחודש מרס 2019 יש לציין במיוחד עליות מחירים של 1.3% בפרק שכבות אספלטיות.

בשאר פרקי הסלילה נרשמו תנודות מחירים של עד 0.5%.

תרשים 5.- מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור – מדדים נבחרים

 

 

עלייה של 0.2% במדד מחירי תשומה בחקלאות במרס 2019

Increase of 0.2% in the Price Index of Input in Agriculture,March 2019

מדד מחירי תשומה בענף החקלאות עלה בחודש מרס 2019 ב-0.2% והגיע ל-178.6  נקודות לעומת 178.3 נקודות בחודש קודם (הבסיס: ממוצע 2000=100 נקודות).

ב-12 החודשים האחרונים (מרס 2019 לעומת מרס 2018) עלה מדד מחירי תשומה בחקלאות ב-2.8% והמדד ללא שכר עבודה עלה ב- 3.5%.

מדד מחירי תשומות בגידולים צמחיים עלה ב-0.2% ומדד מחירי תשומות בבעלי חיים עלה ב-0.1%.

בחודש מרס 2019 עלו מחירי שונות (הנהלת חשבונות, שירותי משרד, צורכי משרד וכו') ב-0.8%, דלק, שמנים וחשמל ב-0.5%, עלות עבודה שכירה ב-0.3%, מספוא לבעלי חיים ב-0.2% וחומרי אריזה ואריזות ודמי חכירה עלו ב-0.1% כל אחד.

לעומת זאת, ירדו מחירי דשנים וזבלים ב- 0.8%, חומרי בנייה למבנים חקלאיים וכיסויים פלסטיים ב-0.2% וזרעים, פקעות ושתילים ושירותים וטרינריים ותרופות ב-0.1% כל אחד.

מחירי אפרוחים, חומרי הדברה, מים, מכונות, רכב, ציוד, חלפים וכלי עבודה, הובלה שכורה, ביטוח ומיסים ואגרות נותרו בחודש מרס 2019 ללא שינוי.

תרשים 6.- מדד מחירי תשומה בחקלאות – אחוזי שינוי במדדים נבחרים

עלייה של 1.2% במדד מחירי תשומה באוטובוסים לכלל האוכלוסייה במרס 2019

Increase of 1.2% in the Price Index of Input in Buses, March 2019

מדד מחירי תשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסייה עלה בחודש מרס 2019 ב-1.2% והגיע ל-150.6 נקודות לעומת 148.8 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ינואר 2007=100.0 נקודות).

ב-12 החודשים האחרונים (מרס 2019 לעומת מרס 2018), עלה מדד זה ב- 11.3%.

בחודש מרס 2019 עלו מחירי דלק, שמנים ונוזלי קירור ב-5.0%, חומרים, ציוד וכלי עבודה ב-0.9%, מיסים, אגרות רשיונות וביטוח ב-0.8% וחלפים, תיקונים ושיפוצי רכב ב-0.2%.

 לעומת זאת, ירדו מחירי  רכב ב-0.6% ומחירי שונות (הנהלת חשבונות, הוצאות משפטיות וכו') ב- 0.4%.

מדד מחירי אחזקת מבנים ומדד הוצאות משרדיות נותרו ללא שינוי.

מחירי התמורה למשרות שכיר עלו ב-0.2%.

מדד מחירי תשומה באוטובוסים של זכייניות

מדד מחירי תשומה באוטובוסים של זכייניות עלה בחודש מרס 2019 ב-1.6% והגיע ל-159.8 נקודות לעומת 157.3 נקודות (הבסיס ינואר 2007=100.0 נקודות)

מדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים ציבוריים

מדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים ציבוריים עלה בחודש מרס 2019 ב-1.1% והגיע ל-144.1 נקודות לעומת 142.6 נקודות בחודש קודם (על בסיס ינואר 2008=100 נקודות).

תרשים 7.- אחוזי שינוי במדדים נבחרים

חשוב לגוון את תיק ההשקעות – רוצים לקבל הצעות השקעה בשוק הגרמני (בתחום המחסנים הלוגיסטיים) עם תשואה גבוהה וסיכון יחסית נמוך? השאירו פרטים ונציג חברה ישראלית עם 15 שנות ניסיון ואלפי משקיעים, יציע לכם רעיונות השקעה  

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

עמית בר

עמית בר

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות