fbpx
יש לך שאלה?
מדד תשומות הבנייה

מדד תשומות הבנייה למגורים בחודש מארס - ללא שינוי

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים נותר בחודש מרס 2019 ללא שינוי ועמד על 114.1 נקודות (הבסיס: יולי 2011 = 100.0 נקודות).

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ללא שכר עבודה ירד ב-0.1% והגיע ל-106.8 נקודות.

ב-12 החודשים האחרונים (מרס 2019 לעומת מרס 2018) עלה מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ב‑1.8% בשל העלייה במחירי שכר העבודה ב-2.7%. המדד ללא שכר עבודה עלה ב-0.8% בתקופה זו.

מחשבון מדד תשומות הבנייה

חומרים ומוצרים

בחודש מרס 2019 ירד מדד מחירי חומרים ומוצרים ב-0.1%.

נמשכת מגמת הירידה במחירי ברזל לבנייה (0.3%-) ורשתות ברזל (0.7%-). כמו כן, ירדו מחירי שיש (ב-1.3%).

לעומת זאת עלו במיוחד מחירי מעליות (ב-1.7%) וחצץ (ב-1.1%).

שכירת ציוד ורכב והוצאות כלליות

מדד מחירי שכירת ציוד ורכב ירד בחודש מרס 2019 ב-0.3% ומדד הוצאות כלליות נותר ללא שינוי.

שכר עבודה

מדד מחירי שכר עבודה המשולם עבור המועסקים בענף עלה בחודש מרס 2019 ב-0.1%.

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים, לפי פרקי הבנייה

מבין השינויים במדדים של פרקי הבנייה בחודש מרס 2019, יש לציין עליית מחירים של 1.2% בפרק מעליות.

בשאר פרקי הבנייה נרשמו תנודות מחירים של עד 0.5%.

 מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים במרס 2019 - ללא שינוי

מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים נותר בחודש מרס 2019 ללא שינוי ועמד על 107.6 נקודות (על בסיס ינואר 2012 = 100.0 נקודות).

מבין השינויים במדדים של פרקי הבנייה בחודש מרס 2019, יש לציין ירידת מחירים של 1.4% בפרק מעליות.

בשאר פרקי הבנייה נרשמו תנודות מחירים של עד 0.5%.

 

עליה של 0.2% במדד מחירי תשומה בסלילה וגישור במרס 2019

Increase of 0.2% in the Price Index of Input in Road Construction and Bridging, March 2019

מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור עלה בחודש מרס 2019 ב-0.2% והגיע ל-125.1 נקודות לעומת 124.9 נקודות בחודש הקודם (על בסיס ינואר 2010 =100.0 נקודות).

מדד מחירי תשומה בסלילה ללא גישור עלה בחודש מרס 2019 ב-0.2%.

ב-12 החודשים האחרונים (מרס 2019 לעומת מרס 2018) עלה מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור ב-2.1% והמדד ללא גישור עלה ב-2.4% באותה תקופה.

חומרים

בחודש מרס 2019 נרשמו עליות מחירים בולטות במיוחד במחירי תערובות אספלט (ב-1.4%).

לעומת זאת, ירדו מחירי מצע א', מצע ב', מצע ג' - סה"כ (ב-0.5%).

 שכירת ציוד

סעיף שכירת ציוד נותר ללא שינוי.

שכר עבודה

שכר העבודה המשולם עבור המועסקים בענף עלה ב-0.2%.

 

מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור, לפי פרקי עבודה

מבין השינויים במדדים של פרקי הסלילה בחודש מרס 2019 יש לציין במיוחד עליות מחירים של 1.3% בפרק שכבות אספלטיות.

בשאר פרקי הסלילה נרשמו תנודות מחירים של עד 0.5%.

תרשים 5.- מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור – מדדים נבחרים

 

 

עלייה של 0.2% במדד מחירי תשומה בחקלאות במרס 2019

Increase of 0.2% in the Price Index of Input in Agriculture,March 2019

מדד מחירי תשומה בענף החקלאות עלה בחודש מרס 2019 ב-0.2% והגיע ל-178.6  נקודות לעומת 178.3 נקודות בחודש קודם (הבסיס: ממוצע 2000=100 נקודות).

ב-12 החודשים האחרונים (מרס 2019 לעומת מרס 2018) עלה מדד מחירי תשומה בחקלאות ב-2.8% והמדד ללא שכר עבודה עלה ב- 3.5%.

מדד מחירי תשומות בגידולים צמחיים עלה ב-0.2% ומדד מחירי תשומות בבעלי חיים עלה ב-0.1%.

בחודש מרס 2019 עלו מחירי שונות (הנהלת חשבונות, שירותי משרד, צורכי משרד וכו') ב-0.8%, דלק, שמנים וחשמל ב-0.5%, עלות עבודה שכירה ב-0.3%, מספוא לבעלי חיים ב-0.2% וחומרי אריזה ואריזות ודמי חכירה עלו ב-0.1% כל אחד.

לעומת זאת, ירדו מחירי דשנים וזבלים ב- 0.8%, חומרי בנייה למבנים חקלאיים וכיסויים פלסטיים ב-0.2% וזרעים, פקעות ושתילים ושירותים וטרינריים ותרופות ב-0.1% כל אחד.

מחירי אפרוחים, חומרי הדברה, מים, מכונות, רכב, ציוד, חלפים וכלי עבודה, הובלה שכורה, ביטוח ומיסים ואגרות נותרו בחודש מרס 2019 ללא שינוי.

תרשים 6.- מדד מחירי תשומה בחקלאות – אחוזי שינוי במדדים נבחרים

עלייה של 1.2% במדד מחירי תשומה באוטובוסים לכלל האוכלוסייה במרס 2019

Increase of 1.2% in the Price Index of Input in Buses, March 2019

מדד מחירי תשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסייה עלה בחודש מרס 2019 ב-1.2% והגיע ל-150.6 נקודות לעומת 148.8 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ינואר 2007=100.0 נקודות).

ב-12 החודשים האחרונים (מרס 2019 לעומת מרס 2018), עלה מדד זה ב- 11.3%.

בחודש מרס 2019 עלו מחירי דלק, שמנים ונוזלי קירור ב-5.0%, חומרים, ציוד וכלי עבודה ב-0.9%, מיסים, אגרות רשיונות וביטוח ב-0.8% וחלפים, תיקונים ושיפוצי רכב ב-0.2%.

 לעומת זאת, ירדו מחירי  רכב ב-0.6% ומחירי שונות (הנהלת חשבונות, הוצאות משפטיות וכו') ב- 0.4%.

מדד מחירי אחזקת מבנים ומדד הוצאות משרדיות נותרו ללא שינוי.

מחירי התמורה למשרות שכיר עלו ב-0.2%.

מדד מחירי תשומה באוטובוסים של זכייניות

מדד מחירי תשומה באוטובוסים של זכייניות עלה בחודש מרס 2019 ב-1.6% והגיע ל-159.8 נקודות לעומת 157.3 נקודות (הבסיס ינואר 2007=100.0 נקודות)

מדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים ציבוריים

מדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים ציבוריים עלה בחודש מרס 2019 ב-1.1% והגיע ל-144.1 נקודות לעומת 142.6 נקודות בחודש קודם (על בסיס ינואר 2008=100 נקודות).

תרשים 7.- אחוזי שינוי במדדים נבחרים

רכשת דירה?  – תן למומחה להציע לך משכנתא טובה וזולה (האתר מעביר את הפרטים לשני מומחים בתחום, מנוסים מאוד, מקצועיים מאוד ועם רקורד מוכח – לא תתאכזבו!)

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

עמית בר

עמית בר

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות