fbpx
חינוך פיננסי

מהו חשבון פיננסי מדינתי

קרדיט: shutterstock
מעודכן ל-11/2019
חשבון פיננסי הוא חשבון שמרכז  את כל התנועות הכספיות, אל המדינה וממנה, כלומר רק אלו שבאופיין הן השקעות כספיות. ההשקעות הכספיות מחולקות ל-3 קבוצות: השקעות ישירות, השקעות פיננסיות, והשקעות אחרות (בעיקר פיקדונות בבנקים). ולצידם השקעות בני"ע סחירים ונכזי רזרבה
בהרחבה, חשבון פיננסי הוא חשבון שבו נרשמות עסקאות הקשורות לנכסים ולהתחייבויות פיננסיים והנערכות בין תושבי ישראל לתושבי חו"ל. 

  א. השקעות ישירות - אלה השקעות של תושבי חוץ בחברות עסקיות מקומיות או השקעות תושבי ישראל בחברות בחו"ל. משקיעים בסוג זה של השקעות מקבלים זכויות הצבעה במועצת המנהלים של החברה ואפשרות להשתתף בניהולה. בדרך כלל, החזקת מניות מעל 10% מהון החברה, נחשבת כהשקעה ישירה. השקעות אלה כוללות רכישת מניות, הלוואות בעלים וסוגי הלוואת אחרים, בין משקיע ישיר בישראל\ חו"ל לבין חברות בנות או מסונפות בחו"ל\ בישראל.

ב.      השקעות בתיק ניירות ערך - אלו הן השקעות בניירות ערך סחירים שאינן מוגדרות כהשקעה ישירה ואינן חלק מיתרות המט"ח של המדינה. בסעיף זה כלולות השקעות במניות (שאינן השקעה ישירה), השקעות באגרות חוב ובשטרות

ג.       השקעות אחרות - בסעיף זה נכללות כל יתר העסקאות הפיננסיות, בין ושבי ישראל לתושבי חוץ, שאינן מוגדות כהשקעות ישירות, השקעות בניירות ערך או יתרות מט"ח. סוגי ההשקעות שנכללות בקבוצה זו הם כדלקמן:

  • אשראי מחסרי בינלאומי (אשראי ספקים ואשראי יצואנים)
  • הלוואות
  • מזומנים ופקדונות
  • נכסים או התחייבויות אחרים

ד.      מכשירים פיננסים - השקעות ספקולטיביות קרי אופציות

WePay - אפליקצה חדשה מיועדת להחליף את חשבונות הבנקים

המפקחת על הבנקים: מותר לעשות טעויות לשם חדשנות פיננסית

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות