fbpx
חינוך פיננסי

מהו מלכ"ר ולמה קיים

מלכ"ר הם ראשי תיבות של מוסד ללא כוונת רווח,  והכוונה שאין מטרת המוסד להניב רווח לבעליו. המוסד אפילו יכול להיות רווחי, אך הרווח מיעוד לחיזוק ולשיפור המוסד. לרוב מוסד ללא כוונת רווח נתמך על ידי המדינה, הרשות או פילנתרופ.

דוגמאות למלכ"רים: עמותות למטרת צדקה, סיוע לנזקקים, תמיכה בתרבות ובאומנות, וכו'.

המלכ"רים שייכים ברובם למגזר השלישי ומתחלקים לכמה קטגוריות:

  • מגזר שלישי: ארגונים שאינם תחת הממשלה או הרשות המקומית ופועלים במגוון רחב של תחומים כמו אמנות, ספורט, דת, פוליטיקה, מחקר, צדקה לנזקקים, סיוע לאוכלוסיות מוגדרות ועוד
  • מגזר הרשויות המקומיות, הפועל בתמיכת המגזר הממשלתי
  • המגזר הממשלתי: משרדי הממשלה וגופים אחרים המשמשים את הממשלה, כגון צבא, משטרה ורשויות ממשלתיות
  • חברה לתועלת הציבור - חברה הפועלת למטרות ציבוריות סגורות ואינה מניבה דיבידנד לבעליה
  • הקדש ציבורי -  מוסד משפטי, חוקי, המסדיר נכסים המיועדים למימוש למטרות ציבוריות, בעלות אופי הומניטרי בתחומים שונים

הגדרת המלכ"ר עם זאת היא לפי המטרות שלו ולא לפי הבעלות עליו, כך שחברות בבעלות ממשלתית או רשות מקומית אינן בהכרח מלכ"ר.

ההגדרה בחוק בישראל היא:
1) המדינה, רשות מקומית או איגוד ערים;(2) חבר-בני-אדם, מואגד או לא מואגד, שאין עיסוקו לשם קבלת רווחים ושאינו מוסד כספי;(3) תאגיד שהוקם מכוח דין, ואינו רשום כחברה, כאגודה שיתופית או כשותפות;(4) קופת גמל הפטורה ממס הכנסה על פי סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה;

מיסוי מלכ"ר

המוצרים והשירותים שמלכ"ר מוכר פטורים ממס ערך מוסף. המלכ"ר עצמו חייב במס שכר על השכר שהוא משלם לעובדיו בשיעור כמחצית משיעור המע"מ. כאשר השכר הכולל שמשלם המלכ"ר נמוך מסף מסוים  המלכ"ר פטור ממס שכר.

דוחות של מלכ"ר

למלכ"ר כמה דוחות המקבילים לדוחות בגופים עסקיים.

  • דו"ח על הפעילויות - דו"ח מקביל לדוח רווח והפסד שמפרסמים גופים עסקיים. הד"וח המציג את ההכנסות (מתרומות, למשל) ואת ההוצאות (חלוקת מלגות, למשל) של המלכ"ר בתקופה מסוימת.
  • דו"ח על השינויים בנכסים, נטו - דוח המקביל לדוח על השינויים בהון העצמי בגופים עסקיים.

עמותה - איך מקימים? כמה זה עולה? ואיך מגייסים כסף?

 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות