fbpx
חינוך פיננסי

מהו שיווי משקל כלכלי

מעודכן ל-11/2019
שיווי משקל הוא מצב אופטימלי שבו קיים איזון בין שני כוחות מנוגדים. לדוגמה כאשר הביקוש וההיצע מתאימים, נוצר מצב שבו במחיר מסוים הכמות המבוקשת והכמות המוצעת של מוצר מסוים שוות. מחיר זה מכונה "מחיר שיווי משקל". לפי תיאוריית "היד הנעלמה" במצב של חוסר התערבות השוק יהיה קרוב יותר לנקודת שיווי המשקל.
על פי גישה זו כשיש  תחרות במשק, ההיצע והביקוש יגיעו לאיזון באמצעות המחיר האופטימלי. שיווי משקל בשוק אחד נקרא שיווי משקל חלקי. שיווי משקל כללי הוא שיווי המשקל בכלל השווקים במשק מסוים. עם זאת, עולה השאלה האם זה אכן תמיד המצב הרצוי, למשל בתחומים של תרופות או מזון, המחירים לא יהיו הוגנים עבור הנזקקים. תומכי התיאוריה יאמרו שאם המחירים יירדו ההיצע יחוסל מהר מדי ולא יהיו אמצעים לחדשו. שיווי משקל בתחרות משוכללת יבטיח שאומנם לא יהיה בזבוז במשאבים במשק,  אבל גם לא תהיה הקצאה הוגנתשלהם.

סטיות משיווקי משקל כלכלי

אם המחיר הוא מעל נקודת שיווי המשקל יש עודף של היצע לעומת הביקוש. אם המחיר הוא מתחת לנקודה זו, יש מחסור בהיצע לעומת הביקוש. לעקומות היצע שונות ועקומות ביקוש שונות יש נקודות שונות של שיווי משקל כלכלי. כלומר, נקודת שיווי המשקל תלויה בהעדפות הצרכנים (עד כמה הם "אוהבים" את המוצר ובאילו מחירים הם מעוניינים לרכוש אותו) ובטכנולוגיה של היצרנים (כמה עולה להם לייצר יחידת מוצר).

כך הגברת ההיצע תשנה את שיווי המשקל, ותביא למחירים נמוכים יותר. בסופו של דבר, יימצא בדרך כלל שיווי משקל חדש. אז לא יהיה שינוי במחיר ובכמויות הנסחרות - עד לשינוי חיצוני בביקוש ובהיצע (לדוגמה, שינוי בטכנולוגיה או באופנה).

סוגי שיווי משקל כלכלי

יש כמה סוגי שיווי משקל:

שיווי משקל חלקי ומלא

 שיווי משקל חלקי נוגע לשיווי משקל בשוק אחד, שבו נסחר מוצר אחד, או במספר שווקים קשורים זה לזה. היות שכל השווקים במשק מסוים מקיימים קשרי גומלין ביניהם, מצוין גם שיווי משקל כללי, שכולל את שיווי המשקל של כל השווקים במשק בו-זמנית.

שיווי משקל יציב

שייו משקל יציב נגרם ממצב התחלתי שבו הכמויות והמחירים מתכנסים אל ערכי שיווי המשקל.  כדי לקבוע אם שיווי משקל הוא יציב, יש להוסיף הנחות מפורשות בדבר התנהגות היחידות הכלכליות במצב של חוסר שיווי משקל .על פי נתונים אמפיריים אפשר לראות ששיווי משקל הוא יציב אם שיפוע עקומת .הביקוש קטן, בערכים מוחלטים, משיפוע עקומת ההיצע וששיווי משקל הוא בלתי-יציב במקרה ההפוך

שיווי משקל דינמי וסטטי

 שיווי משקל דינמי הוא שיווי משקל "שמביא בחשבון" מספר תקופות. בדרך כלל, בשיווי משקל דינמי כל תקופה זהה לתקופה הקודמת לה, או לחלופין שיעור השינוי בגדלים מסוימים קבוע. מודלים דינמיים בדרך כלל מבקשים לפתור בעיות מאקרו כלכליות מורכבות המשפיעות לאורך זמן. המודלים הדינמיים הם בדרך כלל מורכבים יותר מאשר מודלים סטטיים ולכן הם בעיקר נלמדים בתארים מתקדמים לכלכלה, או לחלופין בתואר ראשון באוניברסיטאות איכותיות.

שיווי משקל סטטי הוא תיאור של מצב שיווי משקל בלי התייחסות להיבט הזמן. שיווי משקל סטטי הוא שיווי משקל המתואר בספרות של כלכלה נאו-קלאסית ונפוץ באופן כללי בחקר הכלכלה בלימודי המבואות. שייוי משקל חקקי ומלא הם ביטויים של שיווי משקל סטטי.

דר פלוג במבט על שוק העבודה: אבטלה נמוכה, האי שיוויון מצטמצם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות