fbpx
חינוך פיננסי

מהי אבטלה ואיך מודדים אותה

קרדיט: pixabay
אבטלה היא מצב שבו בוגרים  בגיל העבודה שרוצים ויכולים לעבוד תמורת שכר אינם מוצאים עבודה.  אנשים אלה מכונים מובטלים או בלתי מועסקים - שאינם מחפשים עבודה באופן פעיל. אנשים בוגרים שאינם מחפשים עבודה, כמו סטודנטים או חיילים, אינם נחשבים מובטלים.
סוגי האבטלה מתחלקים לפי גורמי האבטלה ונקראים אבטלה חיכוכית, אבטלה מבנית, אבטלה עונתית, אבטלה ואבטלה מחזורית. מצבים שבהם אנשים עובדים אך לא בהתאם לכישוריהם או בלי צורך במשרה נקראים תת-תעסוקה או אבטלה סמויה.

אבטלה חיכוכית

הגורם באבטלה חיכוכית הוא פיטורים או פרישה ממקום עבודה אחד והמובטלים מחפשים חלופה למקום  העבודה הקודם. המונח מתייחס לאנשים אשר מחפשים עבודה בפעם הראשונה. אומנם כל הזמן יש מובטלים מקבוצה זו, אך משך האבטלה קצר. סוגים נוספים הם אבטלת רווחה ואבטלה בלתי רצויה.

אבטלה מבנית

הגורם באבטלה  מבנית הוא  ירידה קבועה בביקוש לעובדים מענפים מסוימים - למשל מסיבות טכנולוגיות. להבדיל מאבטלה חיכוכית, היא אינה זמנית, אלא נשארת קבועה לאורך זמן.

אבטלה טבעית

אבטלה טבעית כוללת בתוכה את שתי הקבוצות  הקודמות של אבטלה – אבטלה חיכוכית  ואבטלה מבנית. שיעור האבטלה הטבעית מקומי ושונה ממדינה למדינה.

אבטלה מחזורית

בניגוד למצב הקודם, אבטלה מחזורית מתרחשת בד בד בהרבה מקומות בעקבות שפל כלכלי ברמה ארצית או עולמית, מצבים כאלו הם השפל הגדול ומשבר הסאב-פריים, שהובילו לאבטלה במקומות נרחבים בעולם.

אבטלה עונתית

  יש אבטלה שקשורה לתקופות בעונה במקצועות מסוימים, אבטלה כזו קשורה לענפים כמו תיירות או כמו חקלאות או מצילים בים.

אבטלה סמויה

 אבטלה סמויה היא מצב שבו אנשים עובדים ומקבלים שכר למרות שאין בהם צורך, זה אופייני לעסקיים או לארגונים שאין בהם צורך להשיג רווחים והכנסות, ארגונים גדולים שטרם התאקלמו לשינויים בשטח - מבחינת דרישת המוצר או חידושים טכנולוגיים, וכן למשטרים קומוניסטיים, שבהם שיעור העסקה גבוה למשרות לא מועילות.

תת-תעסוקה

כמו באבטלה סמויה לא מדובר במצב שבו אנשים לא עובדים אלא שהם עובדים בעבודות מתחת לכישוריהם או בהיקפים נמוכים יותר. מצב זה למשל מתאר מצב של עולים חדשים המתקשים למצוא עבודה במקצוע שלהם או עובדים בעלי כישורים המתקשים לעבוד במשרה מלאה.

אבטלת רווחה

אבטלה המתייחסת למדינות רווחה, שבהן מקבלים דמי אבטלה ו"השלמת הכנסה", המשולמים בגין חוסר תעסוקה. במצב כזה, לפי חוקרים,  מעדיפים רבים מן הכשירים לעבודה להיות מובטלים ולהסתמך על תשלומי ההעברה. כתוצאה מכך, נוצרת תופעה של אבטלה כרונית בשיעור ניכר.

אבטלה בלתי רצויה

אבטלה בלתי רצויה היא אבטלה שמתרחשת כאשר אדם מוכן לעבוד ברמת השכר המקובלת בשוק אך בכל זאת הוא מובטל. אבטלה בלתי רצויה נבדלת מאבטלה רצויה, כי במצב של אבטלה רצויה פרטים בוחרים לא לעבוד כי שכר הסף שלהם גבוה מהשכר המקובל בשוק. בכלכלה כאשר יש אבטלה בלתי רצויה יש עודף היצע עבודה ברמת השכר הריאלי הנוכחי.   אבטלה מבנית היא סוג של אבטלה בלתי רצויה.

איך מודדים אבטלה

בישראל את שיעורי האבטלה והתעסוקה מודדת הלמ"ס. שיעור האבטלה שמפרסמת הלמ"ס מחושב על ידי חלוקת המובטלים בכמות המשתתפים הפעילים בכוח העבודה - שהיא כמות המועסקים ועוד כמות המובטלים. שיטה זו, שבה נוהגת הלמ"ס לקבוע את שיעור האבטלה במשק, נהוגה בכל מדינות ה-OECD.

מובטלים נחשבים מחפשי עבודה באופן פעיל במשך יותר מ-14 שבועות (כלומר, רק מחפשי עבודה לאורך זמן ייחשבו למעשה מובטלים). מוצע כי שיעור האבטלה ייקבע על פי מספר מחפשי עבודה באופן פעיל בשילוב עם ההגדרה הרשמית המוכרת לאבטלה,  מה שיקפיץ את שיעור האבטלה. אם מוסיפים את מי שלא מוצאים עבודה בהכשרתם ובשכרם הרגיל, שיעור האבטלה גדל עוד יותר. ואם מוסיפים את אלו שהתייאשו ומוותרים על חיפוש העבודה - לפחות   במוסדות הרשמיים - שיעור האבטלה גדל אפילו יותר.

חריש היישוב עם הכי הרבה מובטלים ביחס לאוכלוסייה - סכנת עלייה באבטלה בכל הארץ

דמי אבטלה לעצמאים - איך זה עובד

שיעור האבטלה יורד? לא מגיל 40

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות