fbpx
מיסים

מהי עסקת אקראי

עסקת אקראי היא עסקה חד פעמית של מי שאין לו תיק. בפקודת מס הכנסה מוכללת ההכנסה מעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי כחלק ממקורות ההכנסה  החייבים במס שולי (מדרגות מס רגילות). בחוק מע"מ מוגדרת עסקת אקראי כמכירת טובין או מתן שירות באקראי, כשהמכירה או השירות הם בעלי אופי מסחרי.

מבחינים בין פעילות מכירה למתן שירות. פעילות מכירה יכולה להיות מחויבת בשיעור מס 25% כמו מכירת מקרקעין או פעילות עסקית כגון מכירת מוצרים באינטרנט.

אם מדובר במתן שירות, בודקים אם מדובר בפעילות עסקית או עסקה אקראית בעלת אופי מסחרי.  בין המבחנים לקביעת עסקה מסחרית: פעילות קבועה, הפעילות מחזורית ,פעילות עקבית ומתמדת ויש ארגון תומך. כל אלו מעידים שאיין זו עסקה אקראית. רק בעלי הכנסה קבועה או עקבית צריכים לנהל ספרים לפי ההוראות. כלומר עסקת אקראי אינה מחויבת בניהול ספרים.

אבל  המשלם (מקבל השירות), ע"פ תקנות ניכוי מס במקור, נדרש לנכות מס במקור בשיעורים הקבועים בתקנות ולהעבירו לרשות המסים. בשל כך, על נותן השירות (שאינו עצמאי) לגשת לרשות המסים ולהנפיק אישור ניכוי מס במקור. אם לא יספק את האישורים  העסקה תחויב ב-48% מס.

תקנות מס הכנסה  פוטרות מהגשת דוח שנתי נישום שנוכה ממנו מס מירבי (48%) או 30% באישור פקיד שומה מהכנסתו. כלומר במצב שבו ניתן השירות לאדם פרטי ולא לעסק, ישנה חובת הגשת דוח שנתי.

מע"מ בעסקת אקראי

עסקת שירותים היא  עסקה על פי חוק מע״מ. ככלל, שמדובר בעסקת אקראי ולא עסק, יש לדווח עליה ולשלם את המע"מ באמצעות אתר רשות המסים או בטופס 8356. בסיום התהליך תופק חשבונית מס שאותה יש למסור למקבל השירות.

אפשרות נוספת היא  אם מקבל השירות הוא עוסק ועיקר הכנסתו של נותן השירות ממשכורת, ניתן לדווח על העסקה באמצעות חשבונית עצמית. במצב זה יש רשימה סגורה של נותני שירות ושירותים. במצב זה יפיק מקבל השירות חשבונית עצמית וידווח על העסקה למע"מ.

עם זאת, אדם אשר ביצע עסקה או עסקאות אקראי עד גובה תקרת עוסק פטור, הוא כמובן לא צריך לדווח לשלם מע"מ בגין העסקה.

ביטוח לאומי

הכנסות פסיביות יחויבו בדמי ביטוח (בשיעור 9.61% או 12%) ללא קשר ליחס שבין סכומי ההכנסות הפסיביות להכנסות מעבודה. הכנסות אלה מוגדרות הכנסות אחרות או שאינן מעבודה. הכנסה זו פטורה מדמי ביטוח עד 25% מהשכר הממוצע במשק ומעבר 9.61% או 12%. מדווחים על עסקת אקראי בטופס 1601.

 

 

מעוניינים בבדיקת החזר מס? אם השכר שלכם מעל 7 אלף שקל בחודש – השאירו פרטים ורואה חשבון שמומחה בהחזרי מס, יחזור אליכם  (אין לכם מה להפסיד!) 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות