fbpx
חינוך פיננסי

מהי צריכה ואילו סוגי צריכה יש

מעודכן ל-12/2019
צריכה בכלכלה מתייחסת לכל המוצרים והשירותים (למעט מבני מגורים) שמשקי הבית קונים או מקבלים כשירות מהמדינה. עם זאת, קניית מבני מגורים
נחשבת כהשקעה ולא כצריכה.
הצריכה מתחלקת לשני סוגים:
  1. צריכה פרטית – קניית מוצרים ושירותים מהמגזר הפרטי.
  2. צריכה ציבורית – קנייה או קבלת מוצרים, (או שירותים),  מגופי הממשלה השונים.
שווי הצריכה מחושב כך:
  1. מוצרים שנקנו – לפי שווי הקנייה.
  2. מוצרים ושירותים שהתקבלו מהמדינה – לפי סך ההוצאה שהיתה למדינה בהפקתם.
יש גם הכוללים תשלום לחברות מסחריות בבעלות ממשלתית כגון חברת החשמל א ותאגידי המים כמוצרים שנרכשו מהמגזר הפרטי.

כשמדברים על מוצרים, מוצר צריכה הוא  מוצר מוחשי המוצע למכירה וניתן לקניה על ידי הציבור הרחב לשימוש פרטי ולא מסחרי.ההגדרה למוצר צריכה גמישה ומשתנה בזמן ובמקום. בדרך כלל ניתן לסווג מוצר כמוצר צריכה על פי אופן השימוש של הצרכן הסופי בו - המוצר עונה על צורך או דרישה של המגזר הפרטי. מוצר צריכה יכול להיות גם להיות חומר גלם במוצרי צריכה אחרים, למשל חלב המשמש מוצר צריכה בעצמו אך גם חומר גלם לייצור גבינות למשל.

בכלכלה נהוג להשוות את הצריכה לחיסכון ולהשקעה. יתרת ההכנסה שאינה משמשת לקניות ותשלומים שונים היא חיסכון.  ההבדל בין צריכה להשקעה הוא שבצריכה התועלת מהמוצר היא מיידית. בכלכלה לא האדם הפרטי משקיע אל חברות: חברה משקיעה כאשר היא קונה הון אשר בעזרתו תייצר בעתיד מוצרים. סך כל החיסכון במשק בתקופה מסוימת שווה לסך כל ההשקעות במשק (בניכוי השקעות זרות נטו).

תרבות הצריכה

תרבות הצריכה  מתארת חברות המעודדותא ת הציבור לקנות יותר גם מוצרים שאינם צריכים. תרבות זו נפוצה בעולם המערבי וזוכה לביקורות, הן בשל פגיעתה בסביבה והן בשל הפגיעה בחסכונות. עם זאת, יש כלכלנים הטועמים שהגדלת הצריכה היא מנוע צמיחה עיקרי של כלכלה נתונה.

מי קונה יותר, גברים או נשים ומה- על הבדלי צריכה בין גברים לנשים

אלקטרה מוצרי צריכה: ירידה בהכנסות עקב קיטון במכירות מוצרי הצריכה החשמליים

האבלוציה של הקניות - האם הקניונים ישרדו את השינויים בהרגלי הצריכה?

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות