fbpx
לימודים

מה הזכויות וההטבות של סטודנטים במילואים

צילום: דובר צה"ל, חיילים

מה עושים אם חייל מילואים נעדר מהלימודים או מבחינה? מה עושים אם חייל המילואים רוצה לדחות? איך משלימים חומר ולאילו הטבות הוא זכאי?

הן מוסדות הלימוד והן האגודות נותנים הטבות לסטודנטים המשרתים במילואים, שאותןאפשר לברר אצל רכז המילואים במוסד. בכל מוסד יש הטבות שונות ודרכי בקשה שונות. לכן כדאי לברר אצל דקן הסטודנטים ובאגודת הסטודנטים שלכם. כמו כן יש זכויות המגיעות לכם על פי חוק.

דחיית השירות

סטודנט לתואר ראשון  זכאי לבקש פנייה לוועדה לתיאום מילואים (ולת"ם) בעצמו או באמצעות המוסד הלימודי
בקשות לולת"ם יש להגיש עד 30 ימים לפני מועד תחילת המילואים (שמ"פ)
מומלץ לפנות לרכז המילואים במוסד הלימודי לצורך קבלת פרטים נוספים לגבי עזרה בהגשת הבקשה.
המוסד צריך להיות מוסד מוכר או לפני אישור, אך אי אפשר להגיש שתי בקשות בשנת עבודה.
אם מדובר בסטודנט לתואר שני הוא צריך להיקרא ליותר מ-21 ימי מילואים, שירות המילואים מתקיים בתקופת בחינות והוא לומד לפחות שלושה קורסים בסמטר.
סטודנטים הניגשים למבחן המתא”ם זכאים לדחיית שירות מילואים (על-ידי ולת"ם) בטווח של עד 3 חודשים לפני מועד הבחינה. אם נקראו לשישה ימים ומעלה.

כמה ימי מילואים מבצע סטונדט

סטודנט לתואר ראשון או תלמיד טכנאות יבצע עד 21 ימי מילואים בשנת לימודים סטודנט בתנאי שדיווח בתחילת השנה לקצין הקישור ביחידתו על הלימודים.
תלמיד מכינה קדם אקדמית או הנדסאית יבצע עד 12 ימי מילואים בשנת לימודים תבתנאי שבתחילת השנה דיווח לקצין הקישור ביחידתו על היותו תלמיד

היעדרויות - דרישת נוכחות אינה חובה

סטודנט הלומד במוסד להשכלה גבוהה או על-תיכונית רשאי להיעדר משיעורים בתקופת שירותו במילואים ללא הגבלה ומבלי שייפגעו זכויותיו כסטודנט, כוול דרישות נוכחות שהן תנאי לזכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או לקבלת ציון .

סטודנט ששירת שירות מילואים על-פי קריאה למילואים בצו חירום (צו 8) או בצו מיוחד (צו 9), זכאי להיעדר מיום לימודים אחד, בסמוך לאחר תום שירות המילואים, בנוסף להיעדרות בתקופת שירות המילואים. אם תקופת המילואים היא יותר מ-10 ימים, הסטודנט יהיה זכאי ליום היעדרות נוסף בשל כל 10 ימי שירות.

כמו כן הוא זכאי לסיוע בהשלמת חומר הלימודים בגין הלימודים שהפסיד מהמוסד,  אם הוא שירת יותר מ-150  ימים הוא זכאי להארכת לימודיו בשני סמסטרים בלי שיחויב בתשלום.

כמו כן זכאי לדחיית הגשת עבודות ותרגילים. אם נעדר בזמן הבחינה זכאי לבחינה במועד אחר או להגשת עבודה חלופית.

הטבות

במוסדות לימוד מסוימים מעניקים 2 נקודות זכות על  14 יום מילואים לפחות

בהרבה מוסדות יש מלגות עבור שירות המילואים. יש לפנות לרכז המילואים במוסד לברר

חיילי מילואים במלגת פר"ח זכאים לתוספת 2,600 שקל למלגה אם שירתו 10 ימים לפחות

בחלק מהמוסדות יש נקודות זיכוי לחיילי מילואים עבור מגורים במעונות. יש לפנות לרכז המילואים במוסד

סטודנט שנעדר מלימודים עקב שירות מילואים זכאי לצפות בשיעורים שהפסיד או להאזין להם, אם קיימת אפשרות כזו

סטודנט שנעדר מלימודים עקב שירות מילואים זכאי ל- 50 צילומים או הדפסות של חומר לימודים שהפסיד עבור כל יום העדרות

סטודנט שנעדר מלימודים עקב שירות מילואים זכאי לעדיפות בשאילת ספרים ולשאילת ספרים בכמות העולה על הכמות הרגילה.

כמו כן סטודנטים עולים מקבלים הטבות ממשרד הקליטה ומלגת קיום.

מועדון בהצדעה מציע הטבות שונות הקשורות ללימודים למשתחררים מצבא סדיר ולמשרתים במילואים שירות פעיל.

חשוב:אם נפגעו זכויותיכם, תוכלו לפנות לרכז המילואים (את פרטיו ניתן למצוא באתר האינטרנט או דרך אגודת הסטודנטים של מוסד הלימוד). אם גם לאחר הפנייה לרכז המילואים הבעיה טרם נפתרה, ניתן לפנות לנציב קבילות הסטודנטים.

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות