fbpx
יש לך שאלה?
זכויות עובדים מיסים

מה זה טופס 101 ומה צריך לדעת

מה חשוב לא לפספס בטופס 101 - כרטיס עובד

טופס 101 או כרטיס עובד הוא  טופס שממלא עובד פעם בשנה או בתחילת עבודה חדשה.

העובד מצהיר בו על פרטיו האישיים ומדווח על הכנסות נוספות לצורך חישוב מס הכנסה שעליו לשלם במהל התקופה. למעשה, הטופס הזה שמוגש למס הכנסה, מגדיר למס הכנסה את העבודה הראשית ואת העבודה המשנית (אם יש) של העובד. מס הכנסה בברירת המחדל תייחס לעבודה הראשית ומנכה ממנה את תשלומי המס כרגיל ואת הכנסות העבודה המשנית הוא מצרף ומחייב לרוב בשיעור מס גבוה, אלא אם נעשה תיאום מס. תיאום מס ניתן לעשות כיום בצורה אוטומטית דרך אתר רשות המיסים, ואפשר גם לגשת ולעשות זאת יחסית בקלות ומהירות (הרחבה - מדריך לתיאום מס)

טופס 101 מכיל גם נתונים שאתם ממלאים ומשמשים לבדיקת זכאות בהקלת המס. על פי הנחיות רשות המיסים ושינוי בתקנות מס הכנסה,  כל עובד נדרש למלא את הטופס אחת לשנה בתחילת כל חודש ינואר, ובכל פעם שחלים שינויים בפרטים האישיים.

כששכיר מתחיל בעבודה חדשה הוא מתבקש למלא את הטופס ולהגיש אותו למעסיק, תוך שבוע ממועד תחילת העבודה או ביום קבלת המשכורת הראשונה. אם לא ממלאים את הטופס במועד, העובד עלול להפסיד נקודות זיכוי המס המגיעות לו על פי חוק ממס הכנסה, ובמקרה שהטופס לא יוגש בזמן, המעסיק מחויב לנכות משכר העובד מס מרבי בתחילת כל שנת מס.

חשוב לא לפספס את מילוי הפרטים. הפרטים האישיים כוללים: מספר תעודת זהות, כתובת, מספר טלפון, מצב משפחתי ופרטי בן או בת הזוג, פרטי הילדים ודיווח על הכנסות נוספות. אלו ישמשו את המעסיק לצורך חישוב זיכויים ופטורים המגיעים לעובד וכן את רשות המסים לשיעור מס הכנסה שיש לגבות ממנו.

אם הפרטים כבר מודפסים על הטופס, חשוב לוודא אם הם נכונים ומעודכנים, ושכן לא התבצעו שינויים שלא עודכנו.  שימו לב שאתם ממלאים את הפרטים של המעסיק הנוכחי, כמו כן  את אחת האופציות או יותר בקטגוריית הכנסות אחרות, והרבה שוכחים אבל חשוב לשים לב שחותמים על הטופס ומצרפים תאריך..

זכאות מס

כדי לקבל החזרי המס צריך למלא את הפרטים נכונה. את החזרי המס מחשבים על פי נקודות זיכוי, אשר מתעדכנות בהתאם לעליית מדד יוקר המחיה.

כל תושב ישראל זכאי ל - 2.25 נקודות זיכוי, ואשה זכאית לחצי נקודת זיכוי נוספת, כלומר ל - 2.75. זיכוי מס נוספים מגיעים להורים לילדים קטינים, לחיילים משוחררים, לעולים חדשים, למשפחות חד הוריות, לתושבי עיירות פיתוח, לנכים המוכרים על ידי המוסד לביטוח לאומי, לבוגרי מסלולי לימודים אקדמאים או מקצועיים, ועוד.

עובד המבקש לקבל פטור  כי הוא עובד יומי או זר או  עבור זיכוי נדרש למלא את הסיבה על גבי הטופס, ולצרף תצלומים של המסמכים המעידים על זכאותו, למשל תואר אקדמי, תעודת נכה או תעודת עולה.

טופס 101 לתיאום מס

אם לעובד מגיע החזר על עבודה חלקית במהלך שנת המס, או שיש לו הכנסות נוספות ממשכורת אצל מעסיק אחר, או הכנסות מקצבה, הוא יכול להשתמש בטופס 101 לשם תיאום מס. הטופס מאפשר הפחתת מס באמצעות תלוש המשכורת במקום  הגשת דוח מס שנתי. עובד שקיבל הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי כגון: דמי לידה, דמי פגיעה מתאונת עבודה, או דמי אבטלה, חייב במס, ולשם כך נדרש למלא טופס 116 ולבקש תיאום מס אצל פקיד שומה באזור מגוריו.

טופס 115 למי שלא עבד  כל השנה

עובד שכיר שלא עבד בכל השנה, מהאחד בינואר עד סוף דצמבר, אלא רק כמה חודשים , ולא היו לו באותה תקופה הכנסות אחרות, זכאי לניכוי מס מופחת מהמשכורת. כדי לקבל את ההקלות, צריך להצהיר בטופס 115 ולספק למעסיק הוכחות על כך שלא עבד רצוף במהלך השנה ולא היו  הכנסות נוספות. על פי הצהרת העובד, המעסיק רשאי להקטין את שיעור המס בהתאם למספר החודשים שבהם לא עבד.

איך למלא את סעיפי הטופס

סעיף א – פרטי המעביד

חלק זה כאמור כבר ממולא ואין צורך למלא אותו.

סעיף ב – פרטי העובד/ת

פה המידע כולל מספר תעודת זהות, שם פרטי ומשפחה, תאריך לידה, כתובת, טלפון, מצב משפחתי, מגדר, תושבות, חברות בקופת חולים ועוד.שימו לב אם הפרטים עודכנו

סעיף ג – ילדים עד גיל 19

הורים ללדים עד גיל 19 צריכים למלא את הפרטים שלהם בטבלה ושם יש לציין אם הילדים נמצאים אצל העובד והאם העובד מקבל קצבת ילדים מהביטוח הלאומי. אין זה משנה מה מצב המשפחתי, כאן יש לציין פרטים של הילדים.

סעיף זה חשוב עבור זיכוי מס.

סעיף ד – פרטים על הכנסה מהמעסיק

בסעיף זה ממלאים את ההכנסות הניתנות מהמעסיק הזה וכן את תאריך תחילת העבודה.לפי הקטגוריות:

 • משכורת חודש – מי שעובד לפחות 18 ימים בחודש.
 • משכורת בעד משרה נוספת – מי שעובד במקום עבודה נוסף למקום העבודה הראשי ומקבל משכורת של לפחות 5 שעות ביום.
 • משכורת חלקית – מי שעובד עד 5 שעות ביום או או מעל 5 שעות בים אך פחות מ-8 שעות בשבוע.
 • שכר עבודה (עובד יומי) – מי שעובד פחות מ-18 ימים בחודש או יותר מ-8 שעות בשבוע.
 • קצבה – מי שמקבל הכנסה מקרן הפנסיה  או מביטוח לאומי לדוגמה.
 • מלגה – מי שמקבל שכר, מענק או פרס עבור מחקר או לימודים.

סעיף ה – פרטים על הכנסות אחרות

מי שמקבל הכנסות נוספות למקום העבודה שעבורו ממולא טופס 101, צריך למלא ולהודיע על הכנסות אחרות שיש לו או אין לא.

 • אין הכנסות אחרות – מי שלא מקבל הכנסות אחרות, יסמן V בחלק זה.
 • יש הכנסות אחרות – מי שיש לו הכנסות אחרות, יסמן V בחלק זה ויפרט אילו הכנסות יש לו, לפי ההסברים הבאים. בנוסף, בחלק זה יש לסמן נקודות רלוונטיות עבורו: מי שמקבל נקודות זיכוי בהכנסה אחרת או לא, אם מפרישים לו  לקרן השתלמות או לא ואם מפרישים לו לאובדן כושר עבודה, פיצויים וכד'.

סעיף ו – בן/בת זוג

מי שיש לו בן / בת זוג, צריך למלא את הפרטים האישיים של בן/בת הזוג כאמור. .

לצורכי מס ידועים בציבור אינם נחשבים נשויים

סעיף ז – שינויים במהלך השנה

עובד שהיו לו שינויים בשנת המס, יודיע על כך למעסיק, והמידע הזה יופיע בחלק זה.

סעיף ח – בקשת פטור או זיכוי ממס

מי שזכאי לקבל פטור או זיכוי ממס, צריך למלא את החלק הזה כדי שיוכל לקבל אותם. אלו הם ההסברים:

 1. תושב ישראל – תושב ישראל זכאי לקבל 2.25 נקודות זיכוי ממס הכנסה.
 2. נכה 100% / עיוור לצמיתות – יש לצרף אישור של משרד הביטחון או האוצר, פקיד שומה או תעודת עיוור.
 3. יישוב מזכה – מי שזכאי לקבל הטבת מס לישובים יסמן את הנקודה הזו.
 4. עולה חדש / תושב חוזר – חובה לצרף תעודה מתאימה.
 5. בן זוג ללא הכנסות – רק אם בן הזוג הגיע לגיל הפרישה או שהוא עיוור / נכה.
 6. חד הורי – מי שגר ללא בן זוג וילדיו בחזקתו, יסמן את הסעיף הזה לצורך קבלת נק' זיכוי.
 7. הורה לילדים – מי שיש לו ילדים וסימן בסעיף ג, ימלא כאן על מנת לבדוק זכאות לנקודות זיכוי עבור ילדים. כאן יש למלא רק על ידי הורה במשפחה חד הורית שמקבל קצבת ילדים, אישה נשואה או הורה יחיד.
 8. הורה לפעוטים – מי שיש לו פעוט עד גיל 5 ימלא על מנת לקבל נקודת זיכוי.ימולא על ידי הורה (מי שסימן בנקודה 7 לעיל, לא יסמן כאן), אישה לא נשואה שילדיה לא בחזקתה או הורה יחיד.
 9. הורה יחיד – מי שמוגדר הורה במשפחה חד הורית לילד עד גיל 19, כך שההורה השני נפטר או שהילד רשום במרשם האוכלוסין ללא ההורה השני.
 10. הורה לילד שלא בחזקתו ומשתתף בכלכלתם – הורה שחי בנפרד מילדיו ולא זכאי לנק' זיכוי עליהם, ואשר הביא פסק דין שהוא משלם דמי מזונות, ימלא חלק זה.
 11. הורה לילד נטו יכולת עד גיל 19 ושמקבל עבורו גמלת ילד נכה – מי שיש לו ילד כאמור ובן/בת זוגו לא מקבל נק' זכות אלו ימלא נקודה זו. יש לצרף אישור של הביטוח הלאומי.
 12. מזונות – מי שמשלם מזונות לבן/בת זוג לשעבר, ימלא חלק זה.
 13. חייל משוחרר או מי שסיים שירות לאומי – יש לציין תאריך תחילה וסיום שירות וכן תעודת שחרור.
 14. סיום לימודים / התמחות – מי שזכאי לנקודות זכות עבור לימודים או התמחות, ימלא חלק זה.

הסברים מעמיקים יותר לגבי הזכאות להקלות מס עבור החלקים לעיל, בכתבה של נקודות זיכוי ממס הכנסה.

סעיף ט – בקשת תיאום מס

מי שעובד בכמה עבודו כאמור ת או מי שלא עבד במקום עבודה מתחילת שנת המס ועד לתחילת העבודה אצל המעסיק שלגביו ממלאים טופס 101 זה, רשאי לבקש כאמור תיאום מס. הבקשה מקטינה את חבות המס של העובד במהלך שנת המס.במקרה זה ימלא אם:

 • לא הייתה הכנסה – מי שלא הייתה לו הכנסה כלל מתחילת שנת המס ועד למועד תחילת עבודה אצל המעסיק, יסמן חלק זה. דמי אבטלה ודמי לידה הם מהווים הכנסה חייבת במס  ולכן מי שמקבל אותם לא יכול לסמן כאן. יש להציג אישורים על אי עבודה.
 • קיימת הכנסה ממעבידים אחרים – כאן יש למלא את המעסיקים שהעוב עובד דתחתיהם יש למלא את הפרטים: שם, כתובת, מספר תיק ניכויים (מופיע בתלוש שכר גם), סוג הכנסה, גובה הכנסה והמס שנוכה בפועל.
 • אישור פקיד שומה – אם כבר ביצע תיאום מס, יסמן זאת ויציג למעסיק את האישור.

סעיף י – הצהרה

כאן יש להצהיר על כך שהפרטים נכונים מלאים ונכונים. בנוסף, יש לחתום על כך שהשמטה או מסירת מידע כוזב היא עבירה על פי חוק.

נזכיר שוב, אל תשכחו לחתום.

נקודת זיכוי לתואר שני - מי זכאי וכמה

זיכוי מס לבוגרי תואר ראשון

אימהות עובדות? בדקו כמה נקודות זיכוי ממס מגיעות לכן

הטבות מס לחיילים משוחררים – כל מה שצריך לדעת

מלאו פרטים ועורך דין מומחה בתחום יחזור אלייכם לייעוץ ראשוני (ללא כל מחוייבות מצדכם)

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות