fbpx
הלוואות חדשות

מה מסתתר מאחורי המע"מ בהלוואות

pexels
מעודכן ל-12/2019

היום לא מעט חברות עוסקות במתן הלוואות, ויש גם גורמים מתווכים והלוואות בין עסקים. נגמרו הימים שבהם רק בנקים היו מלווים ומעורבים יותר ויותר גופים חוץ בנקאיים במתן ההלוואות, בהם גם הלוואות חברתיות. כלומר הם מרוויחים מכך בשל ריביות גבוהות ועמלות, ובעל העסק  מקבל  תזרים מזומנים.

ברוב המקרים העמדת הלוואה איננה מחייבת במס הכנסה.  אבל במקרים מסוימים, כששיעור הריבית נמוך מהריבית המקובלת בשוק, ההפרש בין השיעור המקובל לריבית בפועל נחשב הטבה.

כשניתנת הלוואה בשיעורי ריבית  נמוכים ובהטבות שונות, רשות המסים רואה את ההטבה כמחויבת במס. אבל גם כאן לא בכל המקרים, פקודת מס הכנסה מטפלת בהלוואות מוטבות הניתנות על ידי תאגיד לעובד או במערכת יחסים שבין ספק ללקוח.

בחוק מע"מ נקבע כי מכירת נכס או מתן שירות מהווה עסקה החייבת במע"מ, ובהגדרת המונח "שירות" נכללה עסקת אשראי. מחירה של עסקה זה הוא הריבית המתחייבת במס ערך מוסף. לכלל הזה קיים חריג בחוק מע"מ, שבו נקבע כי מתן הלוואה מאת עוסק למוסד כספי מהווה עסקה הפטורה ממע"מ.

בחוק מע"מ עם זאת אין התייחסות להלוואות בתנאים מיטיבים,  אלא קיים סעיף כללי לטיפול בעסקאות שמחירן מושפע מיחסים מיוחדים בין צדדים קשורים. ההוראה קובעת שמחירה של העסקה יהיה מחיר עלות השירות בתוספת הריווח המקובל בענף.

לאחרונה הוחמרה האכיפה על הלוואות והרשויות מחייבות את העוסק במע"מ על ההפרש בגובה הריבית הרעיונית - ריבית שלא שולמה או נתקבלה בפועל  אבל מחושבת לצורכי מס. במס הכנסה, ההפרש שבין עליית המדד בתקופת הלוואה משניתנה  - לבין הריבית ששילם הלווה הקבוע בפקודה (כיום בין 2.56%-3.41%).

אם כן, רשות המסים התחילה להתערב בקביעת שיעור הריבית בין המלווה ללווה,  על סמך סעיף 10 לחוק מע"מ, הקובע כי בסמכותו של מנהל מע"מ לקבוע מחיר לעסקה כראות עיניו. הלכה למעשה, מנהל מע"מ שאב את שיעורי הריבית מזו הקבועה בפקודת מס הכנסה והתקנות לה.

. לאחרונה רשות המסים קבעה  בעניין הלוואה חברתית  כי  ניכוי המס מתשלומי הריבית יהיה בהתאם לקבוע בתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים) בהתקיים כמה תנאים, ובהם: ההלוואות נושאות ריבית שנתית קבועה מראש ואינה תלויה בגורם בלתי וודאי, ונקבעו מגבלות של סכום קרן ההלוואה ותקופת פירעון קבועה מראש; החברה תשמש כמתווכת בלבד במתן וקבלת הלוואות באמצעות אתר אינטרנט והיא איננה צד להלוואות, וכספי ההלוואות אינם חלק מנכסיה או מהתחייבויותיה.

הכנסה מריבית שאינה עולה בגדר הכנסה מעסק, חייבת במס מכוח פקודת מס הכנסה, בשיעורי מס מופחתים. וכמה ישלמו גורמים מתווכים כמו אתר אינטרנט העוסק בהלוואות חברתיות? אם מדובר על הלוואה שקלית, המס המוטל הוא בשיעור של 15% על הריבית, אם מדובר על הלוואה צמודה למדד, שיעור המס יהיה 25% על הרווח הריאלי. בהנחה שמדובר בעסקה או בעסקת אקראי, כהגדרתם בחוק מס ערך מוסף, התמורה תהיה כפופה למס ערך מוסף. אך אם אין המדובר בעסקה או בעסקת אקראי -  התמורה תהיה פטורה ממס ערך מוסף

גבעתיים נגד תמ"א 38: העירייה משכנעת תושבים לוותר על התוכנית בתמורה להלוואות מסובסדות

 

 

צריכים הלוואה? מלאו פרטים ונציג יחזור אליכם עם הצעה משתלמת

  קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


  על המחבר

  דרור ניר קסטל

  השאר תגובה

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות