fbpx
קרנות נאמנות

מה עשו קרנות הנאמנות החודש

 

הקרנות המסורתיות (אקטיביות ופאסיביות)מגייסות מתחילת חודש אוקטובר ב-8 ימי מסחר סכום הנאמד בכ-985 מיליון שקל,
הקרנות הכספיות רשמו גיוסים של 270 מיליון שקל. כך על פי נתוני מיטב דש

 • התעשייה האקטיבית המסורתית (ללא כספיות) רושמת גיוסים בפתיחת חודש ספטמבר בסכום של כ-715 מיליון שקל.
 • התעשייה הפאסיבית (קרנות מחקות + קרנות סל) רשמה גיוסים של כ-270 מיליון שקל, כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-285 מיליון שקל ואילו קרנות הסל רשמו פדיון של כ-15 מיליון שקל.

 התעשייה האקטיבית בחתך של מדיניות:
●  קרנות מנוהלות אג"ח כללי: כובשות מחדש את ראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות

      מתחילת החודש, עם גיוס של כ-380 מיליון שקל.

 • קרנות אג"ח מדינה: למרות שאיבדו את ההובלה בראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות, הן ממשיכות במומנטום החיובי גם בפתיחת החודש ורושמות גיוסים הנאמדים בכ-230 מיליון שקל.
 • קרנות מנוהלות מנייתיות (כולל הגמישות): ממשיכות במומנטום החיובי מחודש קודם, גם בראשית חודש אוקטובר ורושמות גיוסים הנאמדים בכ-135 מיליון שקל.
 • קרנות אג"ח חברות: פתחו את החודש בגיוס קל של כ-10 מיליון שקל.

 

 • חודש אוקטובר* נפתח במגמה חיובית בשוקי המניות ובעליות שערים באיגרות החוב הקונצרניות בישראל. מדד  S&P500עלה בכ-7%, מדד הנאסד"ק רשם עלייה של כ-1.95%, ה-DAX הגרמני עלה ב-1.85%, והניקיי היפני רשם עלייה של כ-3.35%. מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו תשואה חיובית של עד כ-2.5%. בשוק האג"ח הקונצרני המקומי, מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו תשואה חיובית של עד 0.15%, ומדד אג"ח ממשלתי כללי עלה בכ-0.25%.

 

 • במונחים של תעשיית קרנות הנאמנות כולה, דהיינו: קרנות מסורתיות אקטיביות, קרנות נאמנות פאסיביות: מחקות וקרנות סל, וכן הקטגוריה של קרנות כספיות, חודש אוקטובר נפתח בגיוסים של כ-1.255 מיליארד שקל.

נתון זה משקף כניסה של כ-270 מיליון שקל לקרנות הכספיות, וגיוסים בסך של כ-985 מיליון שקל לקרנות המסורתיות (אקטיביות ופאסיביות). סכום זה של 985 מיליון שקל מבטא גיוס של כ-715 מ' שקל בקרנות האקטיביות-המנוהלות וגיוסים של הקרנות הפאסיביות בסכום של כ-270 מיליון שקל, כאשר המחקות גייסו כ-285 מיליון שקל ואילו קרנות הסל רשמו פדיון בסכום של כ-15 מיליון שקל.

ברמת התעשייה האקטיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, קרנות אג"ח כללי כובשות מחדש את ראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות מתחילת החודש, עם גיוס של כ-380 מיליון שקל. קרנות אג"ח מדינה למרות שאיבדו את ההובלה בראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות, הן ממשיכות במומנטום החיובי גם בפתיחת החודש ורושמות גיוסים הנאמדים בכ-230 מיליון שקל. קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל ובחו"ל, כולל הקרנות הגמישות, ממשיכות במומנטום החיובי מחודש קודם, ורושמות גיוסים הנאמדים בכ-135 מיליון שקל. קבוצת הקרנות המתמחות באג"ח חברות פתחו את החודש בגיוס קל של כ-10 מיליון שקל. לעומת זאת, הקרנות האג"חיות השקליות שהחלו לשנות מומנטום בחודש שעבר, חוזרות החודש לטריטוריה השלילית, עם פדיון קל מאוד של כ-5 מיליון שקל. קרנות אג"ח חו"ל פתחו את החודש בפדיון של כ-25 מיליון שקל, המשך לפדיונות שהיו מנת חלקן בכל החודשים האחרונים.

 

 • ברמת התעשייה הפאסיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, הקרנות המתמחות במניות, שזו גם הקטגוריה הגדולה ביותר בתעשייה זו, פתחו את חודש אוקטובר עם פדיונות נמוכים הנאמדים בסכום של כ-10 מיליון שקל. בתוך הקטגוריה הזו היה פער בין הקרנות שמתמחות במניות בישראל שמציגות גיוס חיובי, בסכום הנאמד בכ-130 מיליון שקל לבין הקרנות המתמחות במניות בחו"ל שרשמו פדיונות של כ-140 מיליון שקל. בתוך הקטגוריה הזו, בחתך של מכשיר ההשקעה, היה פער בין הקרנות המחקות שגייסו כ-100 מיליון שקל, לבין קרנות הסל שרשמו פדיונות של כ-110 מיליון שקל.
 • ועוד ברמת התעשייה הפאסיבית, קרנות אג"ח מדינה ממשיכות להציג גיוס חיובי, בסכום הנאמד בכ-105 מיליון שקל. קבוצת קרנות אג"ח כללי, שהיא מאוד קטנה בתעשייה הפאסיבית, (בתעשייה האקטיבית היא הקטגוריה הגדולה ביותר) רשמה גיוס של כ-10 מיליון שקל.
  קרנות אג"ח חברות ממשיכות במומנטום החיובי מתחילת השנה, ורושמות גיוסים הנאמדים בסכום של כ-175 מיליון שקל.
 • ולבסוף –הקרנות הכספיות רשמו מתחילת חודש אוקטובר גיוסים בסך של כ-270 מיליון שקל.

 

נכון ל-17.10.2019, יום חמישי, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על 344.3  מיליארד שקל. נתון זה מתפלג באופן הבא:
תעשייה אקטיבית: 213 מיליארד שקל, מהם 184 מיליארד שקל בקרנות מסורתיות, ו-29 מיליארד שקל בקרנות כספיות.
תעשייה פאסיבית: 131.3 מיליארד שקל, מהם 93.9 מיליארד שקל בקרנות סל ו-37.4 מיליארד שקל בקרנות מחקות.

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות