fbpx
מיסים

מיסוי דירת נופש - מה צריך לדעת

מעודכן ל-03/2020

היום על פי רוב דירת נופש אינה דירת מגורים לעניין חוק מיסוי מקרקעין, ואינה מהווה דירת מגורים מזכה לעניין מס שבח. כלומר  מי שמוכר דירת נופש יחויב במס שבח מקרקעין מלא. לעומת זאת בעניין דירה נוספת מי שבבעלותו דירת נופש זה לא נחשב  לצורכי מס שבח ולעניין מס רכישה .

דירת נופש איננה דירת מגורים.  בשעה שמחירי דירות מגורים מאמירים ומס הרכישה בגינן עלול גם לעלות בשיעורו על רכישת זכות אחרת ( 8%-10% ברכישה דירה נוספת לעומת 6% על כל הסכום ברכישת זכות אחרת במקרקעין (כגון דירות נופש) ומס השבח המוטל מכירת דירת מגורים (שאינה דירה יחידה) שנרכשה לאחר 1.1.2015 מגיע ל-25%, דירות נופש הפכו שוב לאפיק השקעה אטרקטיבי יותר כאשר רכישתן לא תמנע מבעלי דירה יחידה את הפטור ממס שבח במכירת דירת מגוריהם.

למשל יורשים פטורים ממס על מכירת דירת מגורים שנייה, אך אם אחת מהדירות דירת נופש דירת המגורים תזכה לפטור אבל לא דירת הנופש.

אם דירת הנופש תוכר כדירת נופש - ניתן יהיה למכור את דירת המגורים בפטור תוך שימוש בסעיף הרלוונטי.

הפסיקה

באחד מפסקי הדין נדונה השאלה האם דירה המושכרת לתקופות קצרות דינה כדירת מגורים הזכאית להקלה במס רכישה או שמא אינה זכאית להקלה האמורה כדירת נופש.

נקבע כי אין להתייחס אל דירה המושכרת לתקופות קצרות כאל דירת נופש, כי היא אינה משמשת למגורים.

אולם, דירה שיש בה שימוש מעורב הן למגורים והן לנופש, תוגדר לצורך מס הרכישה כדירת מגורים או כדירת נופש, בהתאם לרוב השימוש בה, משמע השימוש העיקרי.

דירת נופש גם אינה מאפשרת מגורי קבע עקב ייעודה מבחינה תכנונית, ולכן לא קיים בה פוטנציאל למגורי קבע. כך למעשה אם הדירה מוגדרת חוקית כדירת נופש ולא חל בה שינוי ייעוד בחוק ובפועל תישאר דירת נופש.

הרציונל הוא שבמקרה שהמוכרים עשו שימוש בדירות הנופש למגורים זה מתן פטור ממס שבח. והם יהיו זכאים ליהנות מפטור לעומת רוכשי דירות נופש ששמרו על החוק ולא עשו בדירות שימוש לא חוקי של מגורי קבע בניגוד לתב"ע ועל כן אינם זכאים לפטור. כלומר, מתן פטור ממס שבח במכירת הדירות הנופש מהווה גם כאן תמריץ לעבור על החוק ולעשות בדירה שימוש לא חוקי של מגורי קבע.

עם זאת, יש מקרים שבהם דירת נופש כן תוכר כדירת מגורים. המקרים הללו כוללים פרויקטים ותיקים של דירות נופש אשר הרשויות הכירו כי משמשות למגורים ולא למטרת נופש ואף חייבו את הדירות בארנונה בהתאם לדירת מגורים. במקרה זה יראו בהן כדירות מגורים.אפשר  גם לפנות למנהל רשות המסים ולנסות לשכנעו כי הותר בה באופן חוקי השימוש למגורים.

איך תבחרו את דירת האירוח המושלמת?

דירות נופש - השקעה משתלמת?

מעוניינים בבדיקת החזר מס? אם השכר שלכם מעל 7 אלף שקל בחודש – השאירו פרטים ורואה חשבון שמומחה בהחזרי מס, יחזור אליכם  (אין לכם מה להפסיד!) 

  קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


  על המחבר

  דרור ניר קסטל

  השאר תגובה

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות