fbpx
מדריכי השקעות

מי הם עושי שוק ומה בדיוק הם עושים

pexels
מעודכן ל-07/2020

מדי פעם בחדשות ובהשקעות בבורסה אנחנו שומעים את המונח עושי שוק. מה זה בדיוק? כדי להבין מיהם עושי השוק עלינו להבין מהי עשיית שוק. עשיית השוק היא כלי שמאפשר לספק נזילות לניירות ערך במסחר. כך המשקיעים יכולים לקנות או למכור אותם, בהתאם לכללי הבורסה. עושי השוק (Market Makers) פועלים במסגרת הכללים הקיימים של מערכת המסחר של הבורסה, ללא עדיפות כלשהי במסחר או במידע ביחס לשאר המשקיעים, בדומה למרבית השווקים האירופיים.

למעשה עושה שוק בניירות ערך הוא כל מי שחבר בורסה ומעביר פקודות קנייה ומכירה או מצטט בזמן המסחר בבורסה במרווח מקסימלי ובכמויות שקבעה הבורסה. כך הופך נייר הערך שבו הוא פועל לנזיל, ומאפשר למשקיעים לקנות או למכור את ניירות הערך של החברה בכל עת. עושה שוק בנגזרים הנסחרים בבורסה יכול להיות גוף פיננסי בעל רמת פעילות מינימלית בתחום.​

במילים אחרות, עושה שוק הוא ברוקר[ אשר קיבל על עצמו לקנות או למכור נייר ערך מסוים, כאשר מופיע ביקוש או היצע בנייר ערך זה והוא לא נמכר או נקנה בשער הנתון בנייר הערך. פעילותו של עושה השוק חיונית לסחירות של נייר הערך, שכן היא מבטיחה שיהיה מבוקש גם כאשר הציבור הרחב אינו מעוניין בו בזמן נתון.

כך המשקיעים יכולים להיות בטוחים שגם בעתיד, כאשר ירצו לממש את ההשקעה, תמיד יהיה בשוק מי שיקלוט את ההיצע או הביקוש שיזרימו. מחקרים שנעשו בעולם ובארץ הוכיחו כי הגדלת הסחירות בניירות ערך מגדילה את ערכם.

עושי שוק נחלקים לעושי שוק בקרנות הסל ועושי שוק במניות או באג"ח תאגידיות.

​עושה שוק במניות או באג"ח תאגידיות יכול להיות חבר בורסה או חברה בת של החברה. חברה לא יכולה לפעול כעושה שוק בניירות ערך שהנפיקה או שהנפיק תאגיד השולט בה, או תאגיד תחתיה, או תאגיד בשליטת בעל שליטה בה. החברה ועושה השוק מסכמים ביניהם את תנאי ההתקשרות כולל תשלום החברה לעושה השוק, ומבקשים את אישור הבורסה.
עושה שוק בקרנות סל יכול להיות חבר בורסה, חברת בת של חבר בורסה, חברה המנפיקה קרן סל או כל גוף פיננסי אחר. כיום, מתקיימת עשיית שוק ברוב קרנות הסל הנסחרות בבורסה ומבצעות אותה חברות בנות של החברות המנפיקות את תעודות הסל. הפרמטרים לעשיית שוק בתעודות הסל - הכמות והמרווח, תלויים בסוג תעודת הסל ובנכס הבסיס על פי התחייבות שקיבלו מנפיקי התעודות.

מניות ואג"ח

לרוב עשיית השוק נעשית במניות, אולם חלק מהחברות מינו עושי שוק גם לאג"ח שהנפיקו.

בבורסה פועלים שלושה עוש​י שוק במסחר במניות ובאג"ח תאגידיות:
 • אי.בי.אי
 • אקסלנס
 • מיטב דש

כללי סף לכל קבוצה

לכל קבוצת ניירות ערך או לכל נגזר נקבעים כללי סף מתאימים.
לדוגמה:
 • במניות הנכללות במדד ת"א-90 – על עושה השוק להגיש פקודות קנייה ומכירה בתמורה כספית של 6,000 שקל ומרווח של עד 3%.
 • במניות הנכללות במדד ת"א-SME 60 ובמדד ת"א-צמיחה – על עושה השוק להגיש פקודות קנייה ומכירה בתמורה כספית של 3,000 שקל ומרווח של עד 5%.
 • באג"ח תאגידי - על עושה השוק להגיש פקודות קנייה ומכירה בתמורה כספית של 20,000 שקל ומרווח התלוי במועד הפדיון (בין 2.5% ל-4%).

עושי שוק בבורסת תל אביב

בישראל שולבו עושי שוק במסחר בניירות ערך בשנת 2003. עושי השוק אשר הותר להם לעסוק בתחום זה מוגבלים בפעולותיהם על ידי תקנות הבורסה. בין השאר, אין להקנות להם עדיפות בפעולות קנייה ומכירה על פני משתתפים אחרים במסחר.

פעילות עושי השוק בבורסה לניירות ערך בתל אביב מושתתת על המלצות ועדת האוזר. היא הייתה אחת מהמלצות ועדת בייסקי, אשר הוקמה אחרי משבר מניות הבנקים ב-1983.

מדריכים נוספים:

ברק קפיטל נכנסת לשוק קרנות הסל - שת"פ עם פסגות

השקעה במניות - ככה תשקיעו נכון (ובזהירות)

 לראשונה בבורסה: פתרונות לרישום מוצרי השקעה אלטרנטיביים

 

לקבלת הצעה לפיקדון אטרקטיבי ביותר – מלא פרטים ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם

  קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


  על המחבר

  דרור ניר קסטל

  השאר תגובה

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות