מעלים לכם עמלה? חייבים לעדכן אתכם
מדריכי בנקאות    מדריכי כרטיסי אשראי    משפט    

מעלים לכם עמלה? חייבים לעדכן אתכם

 בית המשפט קבע כי על לאומי קארד ונותני שירותים כדוגמתה להודיע ללקוח באופן ברור ומפורש על העלאת תעריפי עמלות השירותים, במקרה זה עמלת סליקה, כדי שיוכל לשקול את צעדיו.

בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר למבקש, אריה שרף, בעל חנות לסירי ברזל (פויקה) לנהל תובענה ייצוגית כנגד לאומי קארד בע"מ (56325-02-16), בשל כך שהעלתה באופן חד צדדי את עמלת הסליקה, ולא הודיעה  על כך באופן ברור למבקש, אלא כשורה שנטמעה בדפי החשבון החודשיים.

לאומי קארד קבעה בחוזה בינה לבין מקבלי שירותי הסליקה, כי היא רשאית להעלות את עמלת הסליקה באופן חד צדדי, אך מנגד,  מקבלי השירותים רשאים להפסיק את החוזה באופן מיידי. כדי שמקבלי השירות יוכלו לשקול כיצד לפעול עליהם לדעת כי התעריף עלה.

השאלה שהתעוררה היא באיזה אופן על ספק השירות להודיע ללקוחותיו על שינוי חד צדדי בתנאי ההתקשרות, והאם די להודיע זאת, כפי שעשתה לאומי קארד, בהודעה בת שורה וחצי במסגרת דפי החשבון החודשיים. המבקש טען כי הוא לא שם לב להודעה המשיבה שנטמעה בדפי החשבון.

השופטת מיכל אגמון-גונן אישרה למבקש לנהל תובענה ייצוגית כאמור, לאחר שהשתכנעה כי לאומי קארד הודיעה על העלאת התעריף באופן לא ברור, וקבעה כי אופן ההודעה נוגד את חובת תום הלב בקיום חוזה. השופטת הדגישה כי על השאלה כיצד יש להודיע על שינויים בתנאי ההתקשרות: "יש להשיב בשים לב לטיב השינוי: לא דין שינוי הנוגע לפרט זניח ושולי בהתקשרות הצדדים כדין שינוי הנוגע לפרט מהותי, העומד בלב ההתקשרות, כדוגמת מחיר ההתקשרות.

השופטת הוסיפה כי אין לאפשר לספקי שירותים, דוגמת המשיבה, ליידע את לקוחותיהם על שינויים חד צדדיים במחיר השירותים הניתנים על ידם באמצעות הודעה הנטמעת בקלות בדף פירוט החיובים, כך שהלקוח אינו מבחין בה ולא יכול לבחור כיצד לפעול לאור השינוי במחיר.

השופטת מיכל אגמון גונן קבעה כי:

"בידי המשיבה, וספקי שירותים כדוגמתה, קיים, כאמור, כוח משמעותי רב לשנות את המחירים החוזיים שסוכמו, וזאת באופן חד צדדי. מטבע הדברים, מחיר ההתקשרות החוזית הוא הפרט המהותי ביותר בהתקשרות ומהווה את הרכיב המהותי ביותר אשר עומד לתחרות ולמשא ומתן  בין ספקי השירותים הרלבנטיים. במצב דברים זה, גם אם הסכם ההתקשרות מעניק לספק השירותים זכות לשנות את ההסכם מעת לעת לפי שיקול דעתו, וזאת בכפוף למתן הודעה מראש, הרי שמקום שבו המדובר בשינוי בפרט מהותי בהתקשרות, כדוגמת מחיר ההתקשרות, דומה כי חובת תום הלב מחייבת את הספק לבחור בדרך שתבטיח יידוע בפועל של הלקוחות על דבר השינוי.

הזכות הקיימת לספק השירות לשנות באופן חד צדדי את תנאי ההתקשרות נועדה להגן על אינטרס לגיטימי של ספק השירות להמשיך ולפעול ולהתקיים באופן עסקי ורווחי וכדי לאפשר את קיומו והמשך מתן שירותיו ללקוחותיו. זכות זו לא נועדה לאפשר לספק השירות הזדמנות להגדיל את רווחיו באמצעות שינוי הסכם ההתקשרות שבין הצדדים במחשכים ותוך מחטף. העלאת מחיר ללא יידוע אפקטיבי של הלקוח, מהווה הפרה של החובה לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב, שכן מדובר בחובה אלמנטרית ליידע את הצרכן, כי המחיר המשולם על ידו עלה לעומת המחיר הקודם ששולם על ידו. זוהי גם ציפייתו החוזית הסבירה של הלקוח, כי תינתן לו הודעה כי התעריף שהוא משלם עלה".