fbpx
חדשות

מע"מ אפס גם על פרויקטי תמ"א 38 ופינוי בינוי

משרד רואי החשבון BDO , מהמשרדים הגדולים בארץ (החמישי ליתר דיוק) מנתח את תיקון החוק בעניין מע"מ אפס בתמ"א 38 ובפינוי בינוי. רואה החשבון  יגאל רופא, שותף, מנהל מחלקת המסים, ורואי החשבון - יגאל מנשרוב, רו"ח ורון כץ מפרטים בעבודתם את הרקע לחוק – "במסגרת סעיפים 31א ו-31ב לחוק מע"מ ניתן פטור ממע"מ לגבי מתן שירותי בניה במסגרת תמ"א 38 ובמתחמי פינוי ובינוי והתחדשות עירונית ועל מכירת זכות ביחידת מגורים חלופית במתחמים כאמור. כלומר נוצר מצב בו לא התירו לקבלן לנכות את מס התשומות בגין עלויות העבודה והחומרים אשר רכש במסגרת ביצוע הפרויקט"

התיקון עליו הוחלט עכשיו עושה סדר – "תיקון סעיף 31א לחוק מע"מ לפיו במתן שירותי בניה במתחמי פינוי ובינוי והתחדשות עירונית ובגין מכירת זכות ביחידת מגורים חלופית במתחמים כאמור בידי היזם יחול מע"מ בשיעור אפס", כותבים רואי החשבון ומוסיפים "יצוין, כי תחולת המע"מ בשיעור אפס הינו בכפוף לתקרות הקבועות בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "חוק מיסוי מקרקעין") ובגין החלק העודף יחול מע"מ בשיעור מלא. .תיקון סעיף 31ב לחוק מע"מ כי בגין מתן שירותי בניה במסגרת תמ"א 38 (לרבות תמ"א 38/2 במסגרתו היזם הורס את הבניין ובונה במקומו בנין חדש) יחול חיוב במע"מ אפס. יצוין, כי האמור הינו בכפוף לכך כי הפטור אשר בו משתמש הדייר לצורך קבלת פטור ממס שבח בגין מכירת זכויותיו בבניין הינו הפטור במסגרת סעיפים 49לג ו-49לג1 לחוק מיסוי מקרקעין במסגרת ההוראות הכלליות בחוק מיסוי מקרקעין הדנים בהיבטי המס החלים בפרויקט תמ"א 38 ולא פטורים אחרים אשר משתמש הדייר".

תחולת התיקון הינו לגבי מכירת זכות ביחידת מגורים חלופית או מתן שירותי בניה שמועד החיוב במס לפי חוק מע"מ חל מיום פרסום התיקון קרי, 25 בנובמבר 2014.

ומה משמעות התיקון? "התיקון מחליף את הפטור ממע"מ שהיה קבוע עד כה בסעיפים 31א ו-31ב לחוק מע"מ", כותבים רואי החשבון ומוסיפים – "לפי החוק לא היה ניתן לנכות את מס התשומות בגין עלויות וחומרי הבניה בעסקאות שלעיל. תיקון זה מביא עימו עלייה בכדאיות ההשקעה בפרויקטים וזאת לאור העובדה שכעת תתאפשר לקבלים לנכות את מס התשומות בגין עלויות וחומרי הבניה. בנוסף שינוי זה פוטר את הקבלנים להתעסק בפיצול עלויות הבניה בין חלקם של הדיירים הקיימים לבין הדירות החדשות, שכן רק בגין הראשון ניתן היה לקזז את מס התשומות עובר לתיקון.

"יצוין, כי מאחר ובגין פרויקט תמ"א 38 תחולת שיעור המע"מ אפס הינו רק במקרה שבו הפטור המשמש את הדייר הינו פטור התמ"א ולא פטור אחר ובכל מקרה לרוב חבות המס בגין הדייר מוטלת על היזם, יש לבחון האם ישנה עדיפות בשימוש פטור התמ"א לצורך קבלת תחולת מע"מ בשיעור אפס בגין שירותי הבנייה".

למדריך פינוי בינוי

מדריך מס רכישה

מדריכי דירה ומשכנתא

רוצים לחסוך בפיקדון? מלאו פרטים, ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

מערכת הון

מערכת הון

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות