fbpx
קריירה

משכורת 14 - מה זה ומי המעטים שמקבלים אותה?

בעוד משכורת 13 מוכרת יותר ונפוצה בעיקר אצל חלק מעובדי המדינה או כאמצעי מיקוח במגזר הפרטי, משכורת 14 נפוצה הרבה פחות.

אבל קודם כול מה זה?  אם משכורת 13 היא משכורת נוספת ל-12 המשכורות החודשיות, משכורת 14 היא משכורת נוספת על משכורת ה-13.

מעטים הגופים שמחלקים משכורת כזו באופן קבוע. כלומר, חוץ מחברת החשמל, שם נהוג לשלם לעובדים בעלי 30 שנה ותק משכורת נוספת על משכורת 13. ובשנים האחרונות אף הורידה את הסף ל-20 שנות ותק.

ומטבע הדברים המדינה רוצה לשים לזה לסוף.  זו עתרה לבג"ץ כי לא רק שב–2016 זכו אלפים מעובדי חברת החשמל למשכורת 13 — מענק בגובה משכורת חודשית בסיסית. סך המענקים הסתכם באותה שנה ב–112 מיליון שקל, אלא שבחברת החשמל חילקו לכמה מאות מעובדי החברה כפל מענקים — כלומר משכורת 14, בסך 64 מיליון שקל נוספים.

מהעתירה נובע שעובדים שהשלימו 20 שנות עבודה בחברה קיבלו מעבר למשכורת 14 גם תוספת דרגה. כל זאת אף שבשירות המדינה לא נהוג לשלם משכורות 14 ולא נהוג מענק ותק בגין 20 שנות עבודה — אלא מענק יובל המשולם לעובד אחרי 25–30 שנות ותק.

במקרה אחר עולה מתביעה נגד מנ"ל חברה קדישא רעננה שאף הוא קיבל משכורות 13 ו-14. באופן לא קבוע לעיתים מושגת פשרה עם ועדי עובדים כי יקבלו 14 משכורות בגין פרישה מרצון וכמובן שבמגזר הפרטי אפשר לתת כבונוס משכורת 14, אך המקרה של חברת החשמל חריג לא רק עבור המשק בכלל, אלא גם עבור עובדי מדינה שחלקם כאמור מקבלים משכורת 13.

משכורת 13  לעומת זאת מקבלים כמה מגזרים ציבוריים, ובראשם צה"ל וענף הבנקאות. לאחרונה הוחלט כי גם סוהרים וקצינים יקבלו משכורת 13. עם זאת, לא כל עובדי המדינה זכאים להטבה זו, כך למשל מורים ואחיות לא מקבלים משכורת 13, אם כי הוצע שמורים יקבלו משכורת 13 על פי הישגים. אבל כמובן שמשכורת 14 מעט מאוד אנשים מוכנים לשלם.

משכורת 13 - מה זה ואיך אני יודע אם מגיע לי?

מהו טופס 135 - החזר מס לשכיר שאינו ממלא דוח שנתי

טופס 1301 - דוח אישי שנתי למס הכנסה; מי צריך להגיש? איך מגישים?

 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות