fbpx
חדשות

מתווה חנינות ייחודי עבור בעלי חובות בגין קנסות, שנקלעו למצב כלכלי קשה על רקע המאבק בנגיף הקורונה

נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין, הכריז היום, יחד עם שר המשפטים אבי ניסנקורן, על מתווה חנינות ייחודי עבור בעלי חובות בגין קנסות, שנקלעו למצב כלכלי קשה על רקע המאבק בנגיף הקורונה.

המתווה גובש על ידי עו"ד אודית קורינלדי סירקיס, היועצת המשפטית של בית הנשיא, ועו"ד נוחי פוליטיס, מנהלת מחלקת החנינות במשרד המשפטים, על רקע ההשלכות כבדות המשקל במישור הכלכלי שחווים רבים מאז התפרצות הקורונה. ביניהם, בעלי חובות בגין קנסות שהוטלו עליהם בעבר, שנקלעו למצב כלכלי קשה על רקע המאבק בנגיף הקורונה ומתקשים לשלם את חובם בתקופה זו.

המתווה, מיועד עבור בעלי חובות אלו, על מנת להקל עליהם בתקופת משבר קשה זו. במסגרת המתווה, השימוש בסמכות החנינה ביחס להקלה בעונשי הקנסות יהיה רחב מן הרגיל ויינתן משקל מיוחד למצוקה הכלכלית אליה נקלעו החייבים בשל המאבק בנגיף הקורונה והשלכותיו הכלכליות. גם הפעם, כמו במתווי חנינה קודמים, לא תינתן חנינה כללית גורפת. החנינות יינתנו רק בעקבות הגשת בקשת חנינה ושקילת כל מקרה לגופו, לאחר קבלת חוות דעת מהגורמים המוסמכים בעקבות הגשת בקשת חנינה מסודרת.

יודגש כי במסגרת המתווה לא יבחנו בקשות להקלה בקנסות שהוטלו בגין הפרת ההוראות למניעת התפשטות הקורונה, אלא רק בקשות להקלה בקנסות אחרים למי שמצבו הכלכלי הורע בשל המאבק בקורונה.

בהצגת המתווה בבית הנשיא אמר הנשיא: ״אנו מקבלים את פניה של השנה החדשה תוך מאבק בנגיף הקורונה ופגעיו. לנגיף ולמאבק בו ישנן השלכות הרסניות. ברמה הבריאותית, הקשה ביותר, המחלה גובה את חייהם של אנשים מדי יום, בייסורים ובבדידות. ברמה הנפשית, המתח, כמו גם הנחיות הריחוק החברתי גובים מחיר קשה במיוחד מאנשים בודדים וממתמודדי נפש. אבל יש גם פגיעה כלכלית קשה כאשר ענפים שלמים נמצאים בקריסה גורפת, חלקם בקנה מידה דמיוני. ישראליות וישראלים רבים, רבים מדי, מצאו את עצמם בן לילה במערכה כלכלית על החיים. נפגשתי עם בעלי עסקים רבים שחלום חייהם קרס והם עומדים מול שוקת שבורה. בימים האלה, בין כסה לעשור, אנו נדרשים לחשבון נפש – ברמה האישית וברמה הלאומית. בשעה הזאת מדינת ישראל צריכה להושיט יד לבניה ובנותיה ולהיחלץ לעזרתם של אלה הזקוקים לכך. בחודשים האחרונים שאלתי את עצמי כיצד יכול בית הנשיא להקל מבחינה כלכלית על אלו הזקוקים לכך.
החלטנו להשיק מתווה חנינות מיוחד שיקל במעט את העול הכלכלי ממי שנצרך לכך וככל שיש בידינו. אזרחי ישראל אם צברתם חובות בגין קנסות שהוטלו עליכם בעבר ונקלעתם למצב כלכלי קשה בצל משבר הקורונה פנו אלינו, והגישו בקשות להקלה בקנסות. אני מבטיח שנשקול כל פנייה ופנייה בכובד הראש הראוי וננסה לסייע ככל הניתן. אך עם זאת לא נבחן בקשות להקלה בקנסות שהוטלו בגין הפרת ההוראות למניעת התפשטות הקורונה אלא כפי שהבהרתי- הקלה בקנסות למי שמצבו הכלכלי הורע בשל המאבק בקורונה. אנו תלויים זה בזה לטוב ולמוטב וראוי שכולנו נלחם בנגיף יחד תוך מחויבות לערבות ההדדית בינינו."

שר המשפטים, אבי ניסנקורן אמר: "משבר הקורונה הביא להשלכות כלכליות קשות. אלו שנקלעו לחובות לפני המשבר ובעקבותיו, מתקשים כיום לפרנס את עצמם ואת משפחותיהם. חובתנו לעשות ככל שניתן על מנת לסייע לאותם חייבים להחזיק את הראש מעל המים. במשרד המשפטים נקטנו בחודשים האחרונים מספר צעדים שהקלו על בעלי עסקים, חייבים ופושטי רגל כדי לחזק את יציבותם הכלכלית ולאפשר להם לנהל אורח חיים מכובד. המתווה המיוחד שאנו מציגים היום יאפשר הקלה נוספת לבעלי חובות רבים בגין קנסות, וייתן מענה למצוקה הכלכלית אליה נקלעו באמצעות שימוש בסמכויות החנינה. אני מודה לכבוד הנשיא על השותפות במהלך החשוב וכן למחלקת החנינות במשרד המשפטים. נמשיך לפעול יום יום על מנת להקל על הציבור בתקופה המורכבת והקשה הזו".

מתן חנינה יישקל בנוגע לפונה שיעמוד במאפיינים הבאים:

• הקנסות הוטלו בעקבות הליך פלילי, תעבורתי או מנהלי.

• המתווה לא יחול על קנסות שהוטלו בגין הפרת הוראות למניעת התפשטות הקורונה, בשל האינטרס הציבורי באכיפת ההוראות למניעת התפשטות המגיפה, וכן לא יחול על קנסות חניה (ולא על אגרות שכן הן אינן מצויות בסמכות החנינה של נשיא המדינה).

• הפונה לא הורשע בחמש (5) השנים האחרונות (כלומר – מ-1 באוקטובר 2015).

• הפונה פנה להסדרת חובו בשנתיים האחרונות (כלומר – מ - 1 באוקטובר 2018).

• כנגד הפונה לא תלויה ועומדת חובת תשלום פיצוי לנפגע עבירה.

• לא תינתן חנינה כללית גורפת. החנינות יינתנו רק בעקבות הגשת בקשת חנינה ושקילת כל מקרה לגופו, לאחר קבלת חוות דעת מהגורמים המוסמכים.

ביחס לכל בקשה, ייבדקו לצד המאפיינים האמורים לעיל: המצוקה הכלכלית אליה נקלע הפונה בעקבות המאבק בנגיף הקורונה, חומרת העבירות ונסיבותיהן, יתר רכיבי העונש שהוטלו בנוסף לקנסות, גובה הקנסות, מספר תיקי הקנסות העומדים לחובת הפונה, מאמצי תשלום הקנסות, יכולת התשלום ועוד, כמקובל בטיפול בבקשות חנינה מסוג זה.

עוד יודגש כי המתווה המיוחד אינו מונע הגשת בקשות חנינה שלא על פי מתווה זה, במסגרת סמכות החנינה הנתונה לנשיא המדינה, וזאת בהתאם לכללים המקובלים כמפורט באתר האינטרנט של בית הנשיא, לרבות מיצוי הליכים בפני המרכז לגביית קנסות.

מתווה ההקלה בעונשי קנסות יחול על בקשות חנינה, שיוגשו מיום פרסום מתווה זה למשך כחצי שנה עד ליום 1 באפריל 2021, י"ט בניסן התשפ"א.

את בקשת החנינה יש לשלוח אל נשיא המדינה בטופס המקוון באתר האינטרנט של בית הנשיא. על בקשת החנינה להיות מוגשת על ידי הנידון, בא כוחו או באמצעות בן משפחה מדרגה ראשונה (לא ייפתח טיפול בבקשות המוגשות על ידי גורם אחר). לבקשה המוגשת על ידי בא כוח הנידון יש לצרף ייפוי כוח. לבקשה המוגשת על ידי קרוב משפחה יש לציין כי היא מוגשת בידיעתו ובהסכמתו של הנידון.

יש לציין בבקשת החנינה כי היא מוגשת במסגרת מתווה עבור בעלי חובות בגין קנסות על רקע המאבק בנגיף הקורונה.

אל בקשת החנינה יש לצרף פרטים ומסמכים המאמתים את נימוקי הבקשה, בכלל זאת: פרטים אישיים, נסיבות אישיות או רפואיות מיוחדות, פירוט אודות הקנסות לגביהן מוגשת הבקשה, לרבות הגוף האחראי לגביית החוב, מאמצי הסדרת החובות, וכן מסמכים המעידים על מצבו הכלכלי של המבקש, על רקע המאבק בנגיף הקורונה, בהם, בין היתר:

תדפיס חשבון עובר ושב של שלושת החודשים שקדמו לתאריך הגשת הבקשה.
אסמכתאות בנוגע לחובות פעילים (הוצאה לפועל, הלוואות וכדו').
אסמכתאות בנוגע לקצבאות.

החלטות קבינט הקורונה: הקנס על אי חבישת מסכה יעלה ל-500 שקל

מחשבון מענק סיוע לעצמאים

רוצים לחסוך בפיקדון? מלאו פרטים, ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

Avatar

אלחנן בריסק

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות