fbpx
משפט

נישום או גרושה - מי בראש סדר העדיפויות?

קרדיט: pixabay
מעודכן ל-05/2019

מאחר שהגרושה לא קיבלה בפועל את הכספים המעוקלים לידיה בטרם ניתן צו הכינוס, הם שייכים לקופת הכינוס

השופט קבע כי מאחר שמדובר בכספים שנועדו להבטיח תשלומי מזונות עתידיים, הגרושה זכאית להגיש בקשה לקציבת מזונות מתוך הכספים שיועברו מתיק ההוצאה לפועל. כך, הבהיר, תהיה לה עדיפות על נושים אחרים ואין חשש שתישאר ללא תשלומי מזונות

גרושה עיקלה כספים מגרושה הנמצא בהליך פשיטת רגל, אך בית המשפט קבע שהכספים שייכים לקופת הכינוס ולא לה. על המזונות קבע השופט כי עליה לפנות בבקשה לקציבת מזונות מתוך הסכום שיועבר.

הסיפור על בני הזוג לשעבר שהייתה להם דירה שלגביה קבע בית המשפט למשפחה כי שני בני הזוג לשעבר יישאו במשותף בתשלומי המשכנתה. לאחר שנוצר חוב בתשלומים נמכרה הדירה על ידי הבנק  תמורת 955 אלף שקל.

בזכות המכירה החוב לבנק סולק,  והאישה הטילה עיקול על חלקו של הבעל ביתרת התמורה במסגרת תיק הוצאה לפועל שפתחה נגדו עבור דמי מזונות לבתם הקטינה. המנהל המיוחד שמונה בהליך פשיטת הרגל ביקש להעביר לקופת הכינוס את הסכום, שהסתכם ב-185 אלף שקל.

האישה ביקשה לדחות את הבקשה ולטענתה על רקע אי תשלום המזונות, הכספים המעוקלים כבר אינם של הגרוש והמנהל המיוחד אינו רשאי לדרוש להעבירם לקופת הכינוס. היא הסבירה כי מצבה הכלכלי רע וכי היא נושאת לבדה בעול הפרנסה, ואם לא יישמרו לה כספי המזונות, הגרוש לא ישלם לה כלום.

המנהל המיוחד השיב כי לפי החוק, כספים שנגבו מחייב ונצברו בתיק הוצאה לפועל טרם העברתם לזוכה, שייכים לקופת הכינוס שבהליך פשיטת הרגל. הוא הוסיף כי מאחר שהגרוש נמצא בהליך פשיטת רגל, האישה לא רשאית להמשיך לפעול לגביית מזונות שוטפים ועליה להגיש בקשה לקציבת מזונות.

הגרושה השיבה לטענת המנהל המיוחד כי אין מקום לחייב אותה בבקשה לקציבת מזונות במקרה שבו קיים מקור כספי המאפשר את גביית מלוא חוב המזונות השוטף והעתידי. עם זאת, השופט קיבל את עמדת המנהל המיוחד וקבע שיש להעביר תחילה את הכספים המעוקלים לקופת הכינוס.

השופט ציין כי פקודת פשיטת הרגל קובעת שנושה שפתח בהליך הוצאה לפועל לא יוכל ליהנות מההליך אלא אם השלים אותו לפני שניתן צו כינוס, או לפני שנודע לו שהחייב פשט רגל. ומאחר שהגרושה לא קיבלה בפועל את הכספים המעוקלים לידיה בטרם ניתן צו הכינוס, הם שייכים לקופת הכינוס.

עם זאת קבע השופט כי מאחר שמדובר בכספים שנועדו להבטיח תשלומי מזונות עתידיים, הגרושה זכאית להגיש בקשה לקציבת מזונות מתוך הכספים שיועברו מתיק ההוצאה לפועל. כך, הבהיר, תהיה לה עדיפות על נושים אחרים ואין חשש שתישאר ללא תשלומי מזונות.

בסיכומו של דבר נתן השופט צו שמורה להוצאה לפועל להעביר לקופת הכינוס את מלוא הכספים המעוקלים. בד בבד הוא הורה לגרושה להגיש בקשה לקציבת מזונות.

גירושים ופנסיה - איך מחלקים את הפנסיה בגירושים?

יועץ המס חשוד שעזר לנישום להמציא הכנסות פטורות

שומה עצמית - מה זה? וכמה מהנישומים מקבלים שומה עצמית

מלאו פרטים ועורך דין מומחה בתחום יחזור אליכם לייעוץ ראשוני (ללא כל מחוייבות מצדכם)

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות