הקורונה אומנם לא הגיע לישראל  ככל הנראה אבל הגיע למדינות אחרות, גם לארצות הברית וכדאי להיערך. לפי הנחיות משרד הבריאות, מי שהיה במחצית השנייה של ינואר 2020 או מאוחר יותר בסין, עליו לא לצאת למרחב הציבורי ולא לשהות במקומות ציבוריים ובהם מוסדות חינוך, מקומות עבודה, תחבורה ציבורית, מקומות בילוי וקניות, בתי חולים ומרפאות. אותו אדם, בני ביתו וכן מי ששהה איתו בכיתה או חדר  או ברכב במרחק של עד שני מושבים צפוי להיות בבידוד ארבעה עשר יום.

בתקופה זו אם יצוצו הופעת חום, שיעול או קוצר נשימה, יש לפנות לרופא המטפל בקופת החולים או בחדר המיון. יש ליידע מראש טלפונית את המרפאה או חדר המיון על הגעת חולה ששהה בסין. על החולה וסובביו לכסות את הפה והאף במסיכה כירורגית או בבד זמין אחר, ולהימנע מנסיעה בתחבורה ציבורית.
ימי מחלה

אם עובד נעדר בשל שהייתו בסין ויש חשש שחלה בנגיף ה"קורונה" הוא ייחשב כמי שנעדר מעבודה עקב מחלה, ולכן  יהיה זכאי לדמי מחלה במהלך תקופת היעדרותו מהעבודה בשל הבידוד. חוקי דמי המחלה הם כדלהלן: עבור היום הראשון לא מקבלים תשלום.  עבור היום השני מקבלים 50% מהשכר. עבור היום השלישי גם כן.  מהיום הרביעי מקבלים תשלום בגובה שכר מלא. אבל אם במקום העבודה נהוג לשלם שכר מלא מהיום הראשון להיעדרות, מקבלים תשלום לפי הנהוג במקום העבודה.

בנוסף  עובד ששהה בבידוד צפוי לתוספת של 14 ימי מחלה למכסת ימי המחלה שצבר עד כה.  זאת בהינתן   צו של שר הבריאות, שעדיין  לא ניתן.

איך מקבלים הכרה כחולה בבידוד

עובד בבידוד חייב  לדווח למשרד הבריאות תמיד על מקום מגוריו או הימצאו ועל היותו בבידוד.  בכל מקרה אין לפנות לרופאי המשפחה לקבלת אישור מחלה בגין ההיעדרות. תעודת המחלה הגורפת בצירוף ההצהרה והאישור על מועד העזיבה את סין, באים במקום אישור המחלה הרגיל.דרכים ליצירת קשר:

בנוסף על  העובד להודיע למעביד על הבידוד בצירוף המסמכים הבאים:

  1. תעודת מחלה גורפת בהנפקת משרד הבריאות (התעודה היא כללית לכל עובד)
  2. ההצהרה על היעדרותו מהעבודה הכוללת את הפרטים הבאים:
   • שם העובד
   • תעודת הזהות של העובד
   • התקופה שבה לא מסוגל העובד להגיע לעבודה עקב הבידוד
   • יום השהייה האחרון בסין או יום המדע האחרון עם אדם שנדבק בנגיף
  3. אישור על מועד עזיבתו את סין, כדי שדמי המחלה ישולמו לשכרו.