פוליסות חיסכון – יתרונות וחסרונות; האם הן באמת תחליף לקרנות נאמנות?
מדריכי השקעות    

פוליסות חיסכון – יתרונות וחסרונות; האם הן באמת תחליף לקרנות נאמנות?

מעודכן ל-09/2022

אתם רוצים להשקיע לטווח הקצר והבינוני? יש לכם כמה אפשרויות – השקעות סולידיות לחלוטין כמו פיקדון ומק"מ; השקעה בקרנות נאמנות סולידיות ובעיקר קרנות כספיות ושקליות (רק שבהן אתם צריכים לבדוק שאתם לא מפסידים); השקעה בקרנות אג"ח (רק שבהן אתם כאילו "סולידיים", הסיכון גדול!); השקעה בקרנות מנייתיות, בארץ או בחו"ל; והשקעה בסוגים שונים של קרנות סל. אלא שבשנים האחרונות נכנס מכשיר חדש לתחום – פוליסות חיסכון/פוליסות השקעה, שצובר תאוצה ומנהל כבר יותר מ-30 מיליארד שקל.

פוליסות חיסכון שנקראות גם פוליסות השקעה הן מכשיר של חברות הביטוח, שנועד להשקעה לטווח קצר ובינוני, ובמילים אחרות הן סוג של אלטרנטיבה בעיקר לקרנות הנאמנות וגם לקרנות הסל. מדובר במכשיר שמפוקח על ידי רשות שוק ההון החיסכון והביטוח שבמשרד האוצר, להבדיל מקרנות הנאמנות שמפוקחות על ידי רשות ניירות ערך.

מגוון של אפשרויות עם ניהול אקטיבי; האם זה טוב?

פוליסות חיסכון בולטות בשוק הן – "קשת" של קבוצת מגדל, "מגוון" של קבוצת הראל, "אקסלנס אינווסט" של הפניקס, "חיסכון פיננסי" של כלל ו"טופ פייננס" של מנורה. למרות הרישא של שמן – פוליסה, פוליסות החיסכון הן ללא אלמנט ביטוחי, אלא הן אמצעי חיסכון והשקעה בלבד. מדובר במכשיר שמאפשר השקעה ברמות סיכון שונות (ובהתאמה רמות סיכוי שונות), זה לא רק חיסכון סולידי, יש מגוון של אפשרויות לרבות מסלול אג"חי, מסלול מנייתי ושילוב של מניות עם מכשירים יותר סולידיים.

הכספים עצמם מנוהלים על ידי חברות הביטוח שמנפנפות במנהלי ההשקעות שלהן, ובמקביל לניהול פוליסות החיסכון וההשקעה האלו הם מנהלים גם מכשירים נוספים – קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות נאמנות ועוד. כלומר, קיימים ידע וניסיון משמעותיים בגופים אלו. השאלה היא אם זה מספק ערך מוסף, תשואה עודפת? במילים אחרות, האם הניהול האקטיבי אכן עולה על הבנצ'מרק, מדד הייחוס? אחרת, המשקיע יכול באופן פשוט, וזול יותר, לגוון את השקעותיו לפי רמת הסיכון בין מכשירים פסיביים עוקבי מדדים – קרנות סל וקרנות מחקות, שעוקבות אחרי מדדים שונים. כאן תוכלו לקרוא על קרנות הסל, וכאן על הקרנות המחקות – המכשירים האלו הולכים ותופסים נתח גדול יותר בעולם ההשקעות הגלובלי וזה לא סתם, זה בזכות הרציונל שלא ניתן להכות את השוק, ואם לא ניתן להכות את המדד, כלומר להשיג תשואה טובה מהמדד, אולי הכי פשוט לקנות את המדד עצמו.

פוליסות החיסכון, להבדיל מהמכשיר העיקרי של חברות הביטוח והפנסיה – חיסכון פנסיוני (קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים), אינן מגלמות הטבות מס לחיסכון לטווח ארוך, אבל יש להן יתרון גדול – הטבת מס בעת העברה בין פוליסה לפוליסה. מעבר שכזה לא נחשב למימוש/מכירה, ואין בגינו רווח הון.

ולמה אין הטבת מס לחוסכים לטווח ארוך (זיכוי, ניכוי בהפרשה)? ובכן,  אחרי הכל כוונת המדינה היא לספק הטבות מס לחוסכים לזמן ארוך, כלומר לתקופת הפנסיה, ואילו הפוליסות האלו יכולות להיפדות בכל נקודת זמן – המשקיעים יכולים להנזיל את הכסף יחסית מהר וכן הם יכולים לעבור בין המסלולים. לכן אין למדינה אינטרס להעניק הטבת מס עליהן. חשוב להדגיש – אפשר לעבור בין מסלולים שונים בתוך חברת הביטוח מבלי שהמהלך ייחשב כמימוש.  אבל מעבר בין חברות הביטוח השונות נחשב למימוש, והוא חייב במס.

 

מה עדיף- קרנות נאמנות או פוליסות חיסכון? או…

ובכן, לא זו ולא זו – קופת גמל להשקעה (אבל קופת גמל מוגבלת בסכום ההשקעה; פוליסת החיסכון – לא מוגבלת)

בסוף 2016 הושק מוצר חדש – קופת גמל להשקעה, אבל בפועל לא באמת מדובר בקופת גמל, מדובר בתוכנית חיסכון עם הטבות מס והטבות נוספות. מדובר במוצר מנצח שעדיף על המוצרים המתחרים. ראשית, הוא מוצר לכל טווח השקעה – קצר, בינוני ארוך; שנית הוא נהנה מהטבות מס – אין מס על רווחי הקופה, ואם החוסכים נשארים עד הפנסיה הם פטורים ממס על מימוש הקופה (בתנאים מסוימים). מעבר לכך – מדובר במוצר נזיל, גמיש – אפשר לעבור בין מסלולי השקעה ובין קופות בחברות שונות. כמו כן, דמי הניהול נמוכים יחסית – כאן תוכלו להרחיב על קופת גמל להשקעה. 

אבל נחזור כעת אל פוליסות החיסכון/השקעה. אז מה הן בעצם, למה הן דומות, ולמה שהן יעניינו משקיעים?

פוליסות החיסכון/ההשקעה נועדו, נאמר זאת בפשטות – כדי לקחת כסף מקרנות הנאמנות, להתחרות במכשירים לטווח קצר ובינוני. היתרון המרכזי שלהן על פני הקרנות הוא הגמישות במעבר בין מסלולים מבלי שהדבר ייחשב מימוש לצורכי מס. בפוליסות האלו אפשר לעבור ממסלול מנייתי לסולידי ובחזרה למנייתי, והדבר לא ייחשב כמכירה ולכן אין רווח לצורכי מס. לעומת זאת בקרנות, אם אתם עוברים מקרן סולידית לקרן מנייתית למשל, אז מדובר על מכירה, ובהתאם מחושב מס על הרווח. כלומר, היתרון בהשקעה בפוליסות החיסכון/ההשקעה מתבטא בדחיית המס עד המימוש הסופי. אלא שמול היתרון הזה קיים חיסרון בולט – המשקיע לא יכול להשתמש ברווחי הפוליסות לצורך קיזוז הפסדי הון (הן מוגדרות כפוליסות ביטוח ולא כמשכיר הוני).

דמי הניהול בפוליסות החיסכון לא נמוכים לעומת אלה שבקרנות – 0.8% עד 1.2% בממוצע. בעיקרון הן יכולות לגבות עד 2%, בעוד שבקרנות דמי הניהול נעים מאפס ועד 3%, והממוצע סביב כ-1%, תלוי כמובן באפיק ההשקעה. נראה שבפוליסות סולידיות דמי הניהול עולים על דמי הניהול בקרנות הנאמנות, אבל בפוליסות מנייתיות דמי הניהול דווקא נמוכים או זהים לדמי הניהול בקרנות הנאמנות.

על כל פנים, דמי הניהול בפוליסות החיסכון הם פקטור שנתון למשא ומתן. זה לא קבוע כמו בקרנות נאמנות, אפשר להתמקח, וככל שהיקף ההשקעה גדול יותר, הכוח מול חברת הביטוח גדול יותר. אגב, ניתן להתמקח כי פוליסת חיסכון מוגדרת (טכנית) כמוצר ביטוחי, ומוצר ביטוחי הוא סוג של הסכם בין שני הצדדים והם יכולים לשנות אותו, כלומר לשנות את דמי הניהול הספציפיים בחיסכון.

החסרונות של פוליסות החיסכון/השקעה לעומת קרנות הנאמנות הם סרבול וחוסר שקיפות. להבדיל מהשקעה בקרן שהיא הליך פשוט – מתן הוראה ליועץ ההשקעות או פעולה אינטרנטית בלחיצת כפתור פשוטה, בפוליסות החיסכון/ההשקעה אתם צועדים לאחור – טפסים, חתימות, העברת כספים לחשבון המיוחד. מעבר לכך, בקרנות הנאמנות הכול שקוף ובזמן אמת – אפשר לראות את השער מדי יום. בפוליסות החיסכון זה אחרת, אין נגישות טובה ומיידית לשערים כפי שיש בקרנות, אי אפשר לראות את השערים שלהן כמו את השערים של קרנות הנאמנות, וגם לא יודעים מה יש "בפנים" – חלק משמעותי מהכספים בפוליסות יכול להיות כספים שלא בנכסים סחירים – נדל"ן, השקעות בחו"ל, קרנות גידור ועוד. אז מי צריך את זה בכלל ולמה זה טוב? לא ממש ברור, אבל אי אפשר להתווכח עם התוצאות – ההשקעות הלא סחירות עשויות להניב תוצאות טובות יותר, וזה אכן קרה בשנים האחרונות. גם חברות הביטוח מצהירות שהכספים האלו מספקים להן תשואה עודפת משמעותית על השקעות אחרות.

למרות שני החסרונות, חשוב להדגיש כי הסרבול לכאורה הופך להיות לא משמעותי – מדובר רק בכמה טפסים וזהו, ואם אתם עובדים דרך סוכן ביטוח, מומחה פיננסי/מתכנן פיננסי, אז בכלל זה לא ביג דיל – הם עושים בשבילכם את העבודה. לגבי העדר השקיפות – ברוב פוליסות החיסכון מתפרסם מידע חודשי בדיעבד על ההחזקות הגדולות של הפוליסה, וגם בקרנות הנאמנות לא יודעים בכל רגע נתון במה הן מחזיקות, אם כי נכון שפרסום התשואות הוא יומי, ועדיין לא בטוח שזה חיסרון גדול לרוב האנשים.

בשני האפיקים האלו ניתן להשקיע כל סכום. אגב, בניהול תיקים יש מינימום – לרוב 250-300 אלף שקל.

איך מפקידים ואיך מושכים? הכספים יכולים להיות מועברים לחיסכון בהוראת קבע שוטפת/חודשית או בהפקדה חד פעמית גדולה. המשקיעים בחסכונות האלו יכולים להנזיל את הכסף מהר יחסית, אפילו בתוך כמה ימים. כמו כן, המשקיעים יכולים גם למשוך את הכספים במהירות יחסית וללא קנס.

הבדל נוסף בין הפוליסות לבין קרנות הנאמנות הוא שבפוליסות ניתן לייצר קצבה חודשית – סכום חודשי שמופרש למשקיע (סוג של "משכורת"), בעוד בקרנות הנאמנות לא ניתן לעשות זאת, אלא אם מדובר בקרנות נאמנות מחלקות, כלומר שמחלקות דיבידנדים באופן שוטף. בפוליסות החיסכון אתם יודעים במה אתם משקיעים ואין שינויים, אלא אם אתם מחליטים לשנות. בקרנות הנאמנות קורה לפעמים שאתם רוכשים קרן מסוימת ומתעוררים לקרן אחרת מכיוון שהיא שינתה מדיניות השקעה, אם כי רשות ניירות ערך מנסה להגביל את שינויי המדיניות בקרנות.

שוני מהותי בין האפיקים, אם כי שלא בהכרח משפיע על קבלת ההחלטה באיזה אפיק להשקיע, הוא הפיקוח על המוצרים – קרנות הנאמנות הן תחת פיקוח רשות ניירות ערך ופוליסות החיסכון/השקעה בפיקוח רשות שוק ההון, החיסכון והביטוח במשרד האוצר, ומכאן שגם הפצתו שונה – בעוד שאת קרנות הנאמנות מפיצים הבנקים ומקבלים עליהן ייעוץ דרך יועצי ההשקעות של הבנקים, את פוליסות החיסכון/השקעה מפיצים סוכני הביטוח.

איך בוחרים פוליסת חיסכון?

המשקיע/הלקוח בוחר מסלול אחד מבין המסלולים שמוצעים לו. יש מגוון של מסלולים, במקומות מסוימים אפילו מעל עשרה מסלולים. המסלול נקבע בהתאם לצרכיו של המשקיע/לקוח, ובהינתן רמת הסיכון הרצויה והמתאימה לו. המסלולים האלו דומים ומזכירים את המסלולים בביטוחי המנהלים, לרבות מסלול שקלי, מסלול אג"חי, מסלול צמוד מדד, מסלול מט"חי, מסלול מנייתי (מקומי), מסלול מנייתי-חו"ל ועוד.

במקביל לבחירה ברמת הסיכון ובסוג "תיק ההשקעות" של פוליסת החיסכון, צריך להתמקח על דמי הניהול – זה שווה הרבה כסף. אנחנו בעידן של ריביות נמוכות ובהתאמה בעידן של תשואות נמוכות, כל פיפס חשוב. מוגזם לגמרי לשלם מעל 1% דמי ניהול כשאתם מרוויחים במסלול אג"חי אחוזים בודדים, וחשופים להפסדים אם הריבית תתחיל לעלות. דמי הניהול שנגבים הם חלק משמעותי מהרווח/תשואה ברוטו, ואם אתם מצליחים להוריד אותם, אתם מעשירים את מה שנשאר לכם בצורה משמעותית – אל תזלזלו בכמה עשיריות של דמי ניהול.

פוליסות חיסכון/השקעה ב-5 נקודות

מוצר חיסכון שמנוהל בחברות הביטוח

ניתן לעבור בין מסלולים בתוך חברת הביטוח ללא תשלום מס (לא נחשב כמכירה/מימוש)

ניתן להפקיד כל סכום (להבדיל מקופת גמל להשקעה שמוגבלת בהפקדה)

ניתן להפוך את ההשקעה לנזילה בכל רגע

תתמקחו על דמי הניהול – אפשר לחסוך הרבה


מדריכים נוספים:

קופת גמל להשקעה – מוצר מבטיח, אל תפספסו

קרנות מחקות – האם כדאי?

קרנות נאמנות – המדריך המלא

קופת גמל אישית – בעיקר יתרונות


פוליסות חיסכון – מידע חשוב:

כל פוליסות החיסכון הקיימות – היקף כספי ותשואה חודשית  – מידע מאתר פאנדר

4 סיבות להתרחק מפוליסות חיסכון  באתר הסולידית  – (אבל, כאמור במדריך יש גם יתרונות)