קרן סל על מניות בכורה – PFF; האם כדאי?
מדריכי קרנות נאמנות    מדריכי תעודות סל    

קרן סל על מניות בכורה – PFF; האם כדאי?

בבית ההשקעות אופנהיימר מספקים סקירה על קרן סל PFF- 

מדובר בקרן סל המורכבת ממניות בכורה. מהן מניות בכורה? מה היתרון שלהם על פני מניות רגילות? ומדוע באופנהיימר סבורים שקרן PFF מעניינת?

מניות בכורה – רקע

מניות בכורה, השייכות לסוג ניירות ערך היברידיים, מספקות למשקיעים תשואה גבוהה לצד תנודתיות נמוכה שמאפיינת את אפיק אגרות החוב, עם פוטנציאל לרווחי הון המאפיין את אפיק המנייתי.  במה בדיוק שונות מניות בכורה ממניות רגילות, ומדוע הן מהוות הזדמנות השקעה? אנו רואים שתי סיבות עיקריות, התומכות בתיזת ההשקעה: ראשית, תמחור יחסי נמוך היסטורית של סקטור הבנקים, אליו שייכות מרבית מניות בכורה, ושנית, שערי הריבית הנמוכים בארה"ב, שהופכים את אפיק מניות הבכורה לאטרקטיבי מבחינת התשואה השוטפת.

להרחבה על מניות בכורה

משקיעים המעוניינים בחשיפה למניות בכורה יכולים לשקול השקעה בקרן סל iShares Preferred & Income Securities ETF, (סימול: PFF), המחזיקה במניות בכורה ובניירות ערך היברידיים בארה"ב נקובי דולרים. אנו מעדיפים השקעה בארה"ב על פני השקעה באפיקים גלובאליים בשל יציבות גבוהה ומעמדם התחרותי החזק של הבנקים האמריקאיים לעומת האירופאיים. בשלוש השנים האחרונות, הניבה קרן PFF תשואה כוללת של 12.5% בהשוואה לתשואה של 5.5% במדד האג"ח בארה"ב (US Aggregate, או AGG) ותשואה של 47% של מדד המניות S&P 500 (SPY). בהתאמה לרמת הסיכון, יחס Sharpe של PFF בשלוש השנים האחרונות עמד על 0.46 מול 0.07 ב-AGG ו-1.21 ב-SPY, כאשר רמת הביתא בשלוש השנים האחרונות עמדה על 0.18 בלבד, קורלציה נמוכה במיוחד עם השוק הכללי. 

 

Exhibit 1: 5Y Total Return vs. Fixed Income ETFs

 

מהן מניות בכורה ומה הן משמשות?

ניירות ערך היברידיים הנם בעלי מאפיינים משולבים של אגרות חוב ושל מניות: ניירות אלה משלמים דיבידנד לפני תשלום דיבידנדים של מניות רגילות, אבל אחרי תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב. במבנה ההון, הם בעלי עדיפות גבוהה יותר ממניות רגילות, אך נמוכה ביחס לאיגרות החוב, במקרה של פשיטת רגל של החברה המנפיקה. תנאי ניירות ערך היברידיים משתנים במידה רבה, אבל בדרך כלל הם משלמים בדיבידנדים (כ-6% בעבור קרן PFF מול תשואה של 3% עבור AGG ותשואת דיבידנד ממוצעת של 2% באפיק המניות), ניתנות להמרה למניות רגילות במקרים מסויימים, וכן ניתנים לפדיון על ידי החברה המנפיקה. כאמור, תנאי התשלום שלהם עשויים להיות קבועים או משתנים. השוק הכולל של מניות בכורה מוערך בכ- 500 מיליארד דולר, כאשר ארה"ב ואירופה מהוות 64% ו-25% מהיקף זה, בהתאמה. ניירות ערך היברידיים מונפקים בדרך כלל על ידי מוסדות פיננסיים על מנת לעמוד בדרישות רגולטוריות הקשורות להלימות הון, ללא דילול בעלי המניות. הרכב קרן PFF כולל נתח של כ-55% של סקטור הפיננסים, מתוכם 45% בנקים ו-10% חברות ביטוח.

מניות הבנקים בארה"ב נסחרות בשווי אטרקטיבי

הבנקים האמריקאים, המנפיקים העיקריים של מניות בכורה בארה"ב, נסחרים כיום בתמחור חסר עמוק לשוק הכללי, זאת למרות שמירה על יחס הלימות הון גבוה היסטורית. מכפיל הרווח העתידי (ל-12 החודשים הקרובים) של מדד הבנקים ב-S&P 500 עומד על10.2x לעומת 16.4x במדד ה-S&P 500 הרחב, דיסקאונט של כ-40%.  מאז מרץ 2003, נסחרו מניות הבנקים בדיסקאונט רק ב-2% מהמקרים. מצב זה עשוי לסמן רצפה לתמחור הבנקים בארה"ב, ובכך להוות הזדמנות ארוכת טווח.

 

Exhibit 2: NTM Forward P/E, S&P 500 Banks vs. S&P 500 Index

 

ריביות נמוכות בארה"ב ובעולם

מדיניות הרחבה כמותית של הבנקים המרכזיים בעולם שמרו על תשואות נמוכות של אגרות החוב מאז המשבר הפיננסי של 2008. תשואת האג"ח הממשלתיות ל–10 שנים עומדת כיום על כ–2.58% בארה׳׳ב, על 0.08% בגרמניה, ועל מינוס 0.05% ביפן. חוזים עתידיים בארה"ב מצביעים על סיכוי של 40% לירידת הריבית עד פברואר 2020 ועל סיכוי של 60% ללא שינוי לעומת הטווח הנוכחי של 2.25% – 2.50%.  ריבית נמוכה או יציבה מהווה בשורה חיובית עבור המשקיעים במניות בכורה, המניבות תשואה גבוהה של כ- 6% (כאמור, לעומת תשואה ממוצעת של 3% באפיק אג"ח בדירוג השקעה בארה"ב).

 

Exhibit 3: WIRP Implied Likelihood of a Rate Cut by Jan 2020

 

 הרכב קרן PFF

קרן הסל PFF עוקבת אחרי מדד ה– ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. הקרן מחזיקה בכ-298 ניירות ערך, ומורכבת בעיקר מסקטורים של הבקנים (45%) והביטוח (10%), וכן הנדלן (15% ). אחזקות הקרן הנן מגוונות, כאשר שלוש האחזקות הספציפיות הגדולות הן BDX 6.125% לפקיעה במאי 2020 (כ- 2.16% מהרכב הקרן), ALLY Float לפקיעה בפברואר 2040 (1.98% מהקרן), ו-C Float  לפקיעה בנובמבר 2040 (1.69% מהקרן).

Exhibit 4: PFF Top 10 Holdings

 

חשיפה למניות בכורה

משקיעים המעוניינים בהשקעה במניות בכורה ובניירות ערך היברידיים יכולים לבחור בין שתי חלופות: iShares Preferred & Income Securities ETF (סימול: PFF) של בלקרוק ו– Invesco Preferred ETF (סימול: PGX) של Invesco. שתי הקרנות הנן שונות באופן מהותי, כאשר PGX מחזיקה רק במניות בכורה עם קופון קבוע לצמיתות ו-PFF משקיעה במגוון רחב יותר של ניירות ערך היברידיים. שתיהן עוקבות על מדדי יחוס שונים, PFF אחר מדד ה–S&P Global ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index ואילו PGX – אחר מדד BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index.  מאז מרץ 2016, הציגה PGX תשואה כוללת של 16.7%  מול 16.4% של PFF. הפרש זה נובע בעיקר מרמת סיכון קצת יותר גבוהה של PGX עם איכות האשראי פחות טובה: 67% מניירות ערך ב-PGX מדורגות BBB לעומת רק 49% ב-PFF.  שתי הקרנות הנן גדולות מאוד, אך PFF גדולה יותר עם היקף נכסים מנוהלים של כ 14.3 מיליארד דולר, לעומת 4.7 מיליארד דולר ב-PGX. מבחינת דמי ניהול, PFFהנה מעט יותר זולה מ-PGX, 0.46% ו-0.50%, בהתאמה.  שתי קרנות הסל משלמות דיבידנד גבוה,5.9%  ל-PFF ו-5.62% ל-PGX, ומחזיקות מספר מניות דומה (PFF עם כ-300 ו-PGX  עם כ-270 מניות).  קרן PFF הושקה במרץ 2007 ואילו PGX – בינואר 2008.  

 

 

Exhibit 5: Preferred ETF Comparison

 השקעה במניות – ככה תשקיעו נכון (ובזהירות)