fbpx
חדשות קרנות נאמנות

קרנות הנאמנות איבדו 1% בחודש פברואר; ירדו ב-0.3% מתחילת השנה

קרן הנאמנות

חודש פברואר היי חודש חלש במיוחד בתעשיית קרנות הנאמנות - הקרנות איבדו בממוצע 1% , ומתחילת השנה ההפסד מסתכם בכ-0.3%. במילים אחרות, כל העלייה הנאה של ינואר נעלמה, ואפילו התהפכה. זה לא מפתיע - פברואר היה חודש חלש בשווקים הפיננסים גם בארץ וגם בעולם - המניות איבדו גובה וגם אגרות החוב ירדו

     במיטב דש, מרכזים ומסכמים את פעילות הקרנות בחודש פברואר

הקרן שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש פברואר היא הקרן "מודלים F0 לונג דולר פי 3", שעלתה ב-6.39%.

מנגד, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא: "איילון 6D אקסטרים 500 S&P פי 3",  לאחר שירדה ב-13.91%.

קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל סיכמה את החודש עם התשואה השלילית הגבוהה ביותר של 85% בהובלת קרנות מניות ת"א 90 שירדו ב-3.75%. קרנות שמתמחות במניות בחו"ל רשמו תשואה שלילית גבוהה בשיעור משוקלל של 2.5%.

קרנות אג"ח כללי השיגו בסיכום חודשי תשואה שלילית ממוצעת של 9%. אלו שבחרו "לא לקחת סיכון" ולא להיחשף למניות כלל, השיגו את התשואה השלילית הנמוכה ביותר בקבוצה זו, המסתכמת ב-0.75%. מנגד, אלה שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו את התשואה השלילית הממוצעת הגבוהה ביותר בקבוצה: 1.1%.

קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה שלילית ממוצעת של כ-85%. דווקא קרנות ה-HIGH YIELD בעלות סיכון מוגבר יותר למשקיעים, השיגו בפברואר תשואה שלילית ממוצעת נמוכה יותר של 0.65%.

קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה שלילית ממוצעת של 6%, מעט טוב יותר מאשר מדד אג"ח ממשלתי כללי שירד ב-0.7%.

קרנות אג"ח חו"ל נותרו החודש ללא שינוי.

תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר – פברואר 2018)

 קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה שלילית ממוצעת של כ-45%, נמוכה באופן ממשי מקרנות מניות חו"ל שהשיגו תשואה חיובית בשיעור של 1.4%. הקרנות שבלטו לרעה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות ת"א 35 שירדו ב-4.15% וב-0.35% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שהצטיינו בקבוצה זו היו קרנות מניות אנרגיה וקומודיטיס עם תשואה חיובית ממוצעת של 4.95%, וקרנות מניות ת"א 90 שהציגו תשואה חיובית של 0.45%, טוב יותר מול מדד היחס שירד בכ-1.05%.

קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו, כאמור, מתחילת השנה תשואה חיובית הנאמדת ב-1.4%. הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות שמשקיעות בסין שעלו בממוצע ב-6% וקרנות שמשקיעות בארה"ב מוגנות מט"ח עם תשואה של 3.85%.

קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה שלילית של 4%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה שלילית הנאמדת ב-0.65%. קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו תשואה שלילית של 0.45%, קרנות שחשופות עד 20% למניות: 0.4%-, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית השיגו 0.3%-.

קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות ירדו מתחילת השנה בכ-65% בממוצע.

מתחילת השנה, קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה שלילית הנאמדת ב-0.4% בלבד.

 10 הקרנות הטובות ביותר – פברואר 2018

מס' שם הקרן מנהל הקרן מדיניות השקעה חשיפה תשואה ב-%
           
1 מודלים 0F לונג דולר פי 3 מודלים ממונפות ואסטרטגיות 0F 6.39
2 איילוןF 0 אקסטרים דולר פי 3 איילון ממונפות ואסטרטגיות 0F 6.21
3 ברק 6F אסטרטגיות - קרן ממונפת הוסטינג ממונפות ואסטרטגיות 6F 6.00
4 קסם אקסלנס4D  תיק השקעות גמיש קסם גמישות 4D 5.71
5 מגדל 4D מניות סייבר מגדל מניות בחו"ל (ענפי) 4D 5.20
6 הראלA 4 משאבי גז ואנרגיה הראל-פיא מניות בארץ (סחורות) 4A 4.80
7 אלטשולר שחםF 6 קרן ממונפת אלטשולר- שחם ממונפות ואסטרטגיות 6F 3.98
8 קסם אקסלנסB 4 גז ונפט קסם מניות בארץ (סחורות) 4B 3.87
9 מגדלE 0 דולר אגרסיבית מגדל אג"ח בארץ - מט"ח (אגרסיבית) 0E 3.77
10 הראל פיא  4B מניות נאסד"ק - מגודרת מט"ח הראל-פיא מניות בחו"ל 4B 3.61

 10 הקרנות הגרועות ביותר – בפברואר 2018

מס' שם הקרן מנהל הקרן מדיניות השקעה חשיפה תשואה ב-%
1 איילון 6D אקסטרים 500 S&P פי 3 איילון ממונפות ואסטרטגיות 6D -13.91
2 תטא 6F ניהול חוזים ואופציות ממונפת הוסטינג ממונפות ואסטרטגיות 6F -12.15
3 מגדל 4A אנרגיה ארה"ב - מגודרת מט"ח  -  MTF מגדל מניות בחו"ל – מחקה (ענפי) 4A -11.32
4 מגדלB 6 גרמניה כפליים - מגודרת מט"ח - קרן ממונפת מגדל ממונפות ואסטרטגיות 6B -11.22
5 איילון 6A אקסטרים ת"א 125 פי 3 איילון ממונפות ואסטרטגיות 6A -9.95
6 איילון 60 אקסטרים ת"א 35 פי 3 איילון ממונפות ואסטרטגיות 60 -9.26
7 מגדל 4A צריכה בסיסית ארה"ב - מגודרת מט"ח - MTF מגדל מניות בחו"ל – מחקה (ענפי) 4A -8.02
8 מגדל 4A  Nikkei 225 - מגודרת מט"ח  -  MTF מגדל מניות בחו"ל – מחקה (גיאוגרפי) 4A -7.85
9 מגדל 4A S&P500 Low Volatility High Dividend -מגודרת מט"ח  -  MTF מגדל מניות בחו"ל- מחקה (ענפי) 4A -7.03
10 מגדל דיקלהA 6 מעו"ף כפליים מגדל ממונפות ואסטרטגיות 6A -6.74

 הקרנות הבולטות לטובה ולרעה ינואר - פברואר 2018

     10 הקרנות הטובות ביותר ינואר - פברואר 2018

מס' שם הקרן מנהל הקרן מדיניות השקעה חשיפה תשואה ב-%
           
1 מגדל 4A Indxx USA  E-Commerce - מגודרת מט"ח - MTF מגדל מניות בחו"ל – מחקה (ענפי) 4A 14.40
2 הראל פיא 4B מניות נאסד"ק - מגודרת מט"ח הראל-פיא מניות בחו"ל 4B 12.53
3 מגדלF 6 נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת מגדל ממונפות ואסטרטגיות 6F 12.39
4 ברקF 6 אסטרטגיות - קרן ממונפת הוסטינג ממונפות ואסטרטגיות 6F 11.47
5 מגדלD 4 ברזיל ואמריקה לטינית מגדל מניות בחו"ל (גיאוגרפי) 4D 8.46
6 מגדלB 4 ביומד מגדל מניות בארץ (ענפי) 4B 7.96
7 הראלB 4 נבחרת ביומד הראל-פיא מניות בארץ (ענפי) 4B 7.50
8 מגדל 4D מניות סייבר מגדל מניות בחו"ל (ענפי) 4D 7.30
9 אי.בי.איD 4 סל  NASDAQ 100 אי.בי.אי מניות בחו"ל – מחקה 4D 7.03
10 קסם אקסלנסD 4 תיק השקעות גמיש קסם גמישות 4D 6.88

 10 הקרנות הגרועות ביותר ינואר - פברואר 2018

מס' שם הקרן מנהל הקרן מדיניות השקעה חשיפה תשואה ב-%
           
1 אי.בי.אי4D  סל ריט ארה"ב אי.בי.אי מניות בחו"ל – מחקה (ענפי) 4D -13.30
2 מגדלB 6 גרמניה כפליים - מגודרת מט"ח - קרן ממונפת מגדל ממונפות ואסטרטגיות 6B -8.74
3 מגדל 4A אנרגיה ארה"ב - מגודרת מט"ח - MTF מגדל מניות בחו"ל – מחקה (ענפי) 4A -8.58
4 מגדל 4A תשתיות ארה"ב - מגודרת מט"ח - MTF מגדל מניות בחו"ל – מחקה (ענפי) 4A -7.38
5 מגדל 4A  S&P500 Low Volatility High Dividend -  MTF מגדל מניות בחו"ל – מחקה (ענפי) 4A -7.14
6 מגדל 4A צריכה בסיסית ארה"ב - מגודרת מט"ח - MTF מגדל מניות בחו"ל -  מחקה (ענפי) 4A -6.74
7 אי.בי.אי 4D סל S&P500 Low Volatility High Dividend אי.בי.אי מניות בחו"ל –מחקה (ענפי) 4D -6.52
8 אי.בי.אי4A  סל נדל"ן מניב ישראל אי.בי.אי מניות בארץ – מחקה (ענפי) 4A -6.46
9 מגדלA 4 גרמניה - מגודרת מט"ח מגדל מניות בחו"ל (גיאוגרפי) 4A -5.38
10 מגדל 4A  Nikkei 225 - מגודרת מט"ח  -  MTF מגדל מניות בחו"ל – מחקה (גיאוגרפי) 4A -5.15

 

 

מלאו פרטים וקבלו הצעה  אטרקטיביות לניהול חשבון ניירות ערך.

 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

רעות לוי

רעות לוי

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות