fbpx
קרנות נאמנות

קרנות נאמנות צפויות להתייקר

קרן הנאמנות

פעם דמי הניהול היו חגיגה בביטוחים השונים, וכל חברה גבתה לפי ראות עיניה ולפי כושר המיקוח של הלקוחות שלה. כך גם בקרנות הנאמנות עד 2016, אז החליטה רשות ני"ע להגביל אותן וקבעו כי מנהלי הקרנות יוכלו לייקר דמי ניהול רק אחת לשנה, בחודש ינואר (ולדווח על כך בסוף דצמבר). כך הבנקים יוכלו להחליט אילו קרנות נאמנות להציע ללקוחות. 150 קרנות כבר העלו דמי ניהול בשנתיים האחרונות וכך צפוי גם השנה. הסיבה ברורה: רבות מהן משיגות תוצאות טובות אך המחיר עבור עבודה נמוך מדי.

על פי הערכות אנליסטים, הקרנות הצפויות להתייקר הן קרנות שהשיגו ביצועים טובים ודמי הניהול שלהם נמוכים מהממוצע. בכלכליסט מצאו 55 קאלו שגייסו הכי הרבה כסף בכל קטגוריה: פסגות כספית פיקדון פלוס, הראל מנוהלת 15% וקסם אקסלנס מדינה -AA ומעלה ומור 10/90.

עם זאת, בשוק כמו בשוק ביצועי העבר אינם בהכרח מעידיםעל העתיד וייתכן שחלק דווקא יעדיפו להוריד או לשמור את דמי הניהול/

קרן נאמנות היא מכשיר פיננסי שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך והפקת רווחים משותפת מהחזקתם ומכל עסקה בהם. קרן הנאמנות מנוהלת על ידי מנהל הקרן. היא פועלת על פי הסכם נאמנות שפרטיו פורסמו באמצעות תשקיף.

קרן הנאמנות משקיעה לפי מדיניות השקעה הנקבעת מראש וניתנת לשינוי מעת לעת, לאחר שמתריעים על כך בפני החברים המשקיעים בקרן. ישנם סוגים רבים של קרנות נאמנות, מהן מנייתיות אשר מדיניות ההשקעה שלהן קובעת כי על מנהליהן להשקיע שיעור מסוים מסך הנכסים שלהן במניות. ההשקעות לפי סוגי המדיניות של הקרן יכולות להשתייך לסקטורים שונים בתחומי המסחר והכלכלה (כללי, ענפים, מדדים, אופציות, אג"ח להמרה וכו') ומהן המתמקדות באפיקי השקעה אחרים, כגון מק"מ, אג"ח צמודות מדד, אג"ח במט"ח, סחורות ועוד.

רשות ניירות ערך מציעה: ניהול תיקים דיגיטלי דרך קרנות נאמנות

רשות ני"ע: מספר תיקי קרנות הנאמנות ושיעור ההחזקה בקרנות נאמנות עלה באופן משמעותי .

 

 

 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות