fbpx
מיסים

רכישת מחסן וחניה לאחר רכישת דירה - לפי מה משלמים מס רכישה?

pixabay

האם רכישת חניה או מחסן אחרי שכבר יש לכם דירה תחוייב במס רכישה מלא (8%), או שהדבר ייחשב כחלק מרכישת דירה ויהנה ממס רכישה (בדירה ראשונה) נמוך יותר (על פי מדרגות).

רשות המיסים מתייחסת לעניין בחוזר מיוחד וגם מדגימה. מדיניות רשות המסים בעניין זה ברורה - במקרה של רכישת חניה או מחסן המוצמדים לדירת מגורים שנרכשו מאותו קבלן, ומשמשים כחטיבה אחת, יש למסות את התוספת כחלק נוסף לדירת המגורים ולחייבה במס רכישה. ככל שמדובר ברכישה כאמור לעיל, שבוצעה בתוך זמן קצר ממועד רכישת הדירה, יש לראותה כרכישת חלק מדירת המגורים. 

ברכישת דירת מגורים קובעים את גובה המס בהתאם לשוויה ובהתחשב "במדרגות" המס שהן בתוקף באותו מועד.

כאשר בעל הדירה רוכש אצל הקבלן שיפורים או שינויים בדירה, שלא היו כלולים בהסכם המקורי והחייבים במס רכישה, וכן לגבי רכישה של מחסן, מקום חניה וכו' המהווים נספחים לדירת המגורים כחטיבה אחת ושגם אותם יש לחייב במס רכישה, יש לפעול כך -

הוראה לפעולה

רכישת השיפורים או הזכויות הנוספות הצמודות לאותה דירה הם למעשה רכישת "חלק מדירה" ולכן יש לחשב את מס הרכישה בהתאם לתקנה. בכדי לקבוע מהו החלק מן הדירה שנרכש, מומלץ לחשב את שווי הרכישה המקורית במונחים דולריים במועד רכישתן, ולצרף אליהן את התוספות במונחים דולריים ולחשב את היחס ביניהם בהתאם.

דוגמה

הדירה נרכשה מקבלן בינואר 1984 תמורת 8,680,000 שקל השווים באותו מועד ל-70,000$.

במאי 1985 רכש בעל הדירה שיפורים נוספים ומחסן בסכום של 5,000,000 שקל השווים 5,000$.

לפיכך יהווה חלק הדירה שנרכש 5/75 מדירה שלמה ששוויה 75,000,000 שקל ומס רכישה ייקבע לגבי אותו חלק בהתאם לשעורי המס שהם בתוקף בחודש מאי 1985.

הערה: ניתן כמובן להגיע לתוצאה דומה ע"י תיאום המדד בין שתי הרכישות שבדוגמה.

מס רכישה דירה ראשונה (ודירה שנייה) - ככה זה עובד!

מחשבון מס רכישה

מעוניינים בבדיקת החזר מס? אם השכר שלכם מעל 7 אלף שקל בחודש – השאירו פרטים ורואה חשבון שמומחה בהחזרי מס, יחזור אליכם  (אין לכם מה להפסיד!) 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

עמית בר

עמית בר

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות