fbpx
חדשות

רשות ניירות ערך מציעה: ניהול תיקים דיגיטלי דרך קרנות נאמנות

ענת גוואטה, יו"ר ני"ע. צילום: ענבל מרמרי

רשות ניירות ערך מקדמת הטמעת טכנולוגיות במתן שירותים פיננסיים לצורך טיוב, ייעול, והנגשת השירותים לציבור. במסגרת זו, בחודש אוקטובר, 2019 פרסמה הרשות "קול קורא –ניהול תיקים 2.0" המציע מודל ליצירת שירות חדש לציבור המשקיעים. "ניהול תיקים 2.0" יאפשר ניהול תיקים באמצעות פלטפורמה דיגיטאלית ייעודית. השירות החדש יתיר למנהלי תיקים לנהל תיקי השקעות ללקוחותיהם באמצעות קרן נאמנות ייעודית, על כל יתרונותיה, לרבות סוגיית המיסוי.  זאת בנוסף, למהלך שמקדמת הרשות, בימים אלה, לגיבוש ממשקי התקשורת של שירות "ניהול תיקים 2.0" למערכת הבנקאית.

ההוראה שפורסמה קובעת את התנאים והמאפיינים אשר מנהל תיקים נדרש לעמוד בהם, לצורך מתן שירות העונה לשם "ניהול תיקים 2.0". מאפיינים ותנאים אלה מתייחסים, בין היתר, לכך שמהות השירות היא שיווק השקעות דיגיטלי, שבמסגרתו יעבור הלקוח הליך של בירור צרכים. הליך בירור צרכים נועד לסווג את פרופיל הסיכון של המשקיע. בהתאם, יוצע למשקיע לרכוש יחידות קרן ייעודית אחת המתאימה לפרופיל סיכון זה. כמו כן, לצורך מתן השירות, נותן השירות נדרש לנהל (בהוסטינג) ארבע קרנות נאמנות ייעודיות עבור ארבעה פרופילי סיכון של לקוחות, אשר מוגבלות בשיעורי החשיפה המרביים שלהן למניות, למט"ח ולאג"ח שאינו בדירוג השקעה (בהתאם לדרגת הסיכון של הלקוחות עבורם הן מנוהלות).

לפי הרשות, קביעת כללי התנהלות אחידים וסטנדרטיים למתן השירות חיונית למימוש היתרונות הפוטנציאליים הגלומים בשירות זה לטובת ציבור המשקיעים. כך לדוגמה, מאחר שהמודל קובע סטנדרטים אחידים להתאמת הקרן הייעודית לפרופיל סיכון מסוים, עתידה ההוראה להתיר לנותני השירות לפרסם את תשואות הקרנות הייעודיות. פרסום התשואות יאפשר לציבור המשקיעים להשוות בין תשואות של קרנות ייעודיות אשר נותני שירות שונים מיעדים ללקוחות בעלי פרופיל סיכון מסוים.

נוכח המאפיינים הייחודיים של מודל שירות "ניהול תיקים 2.0", מבקשת הרשות להניע מהלך שתכליתו לייצר סטנדרטיזציה בקרב מציעי השירות גם בכל הנוגע להליך אפיון לקוח לפרופיל סיכון. הרשות מבקשת לגבש "מוצר מדף" של שאלון בירור צרכים אחיד ואלגוריתם מתאים לעיבוד הנתונים לצורך קביעת פרופיל הסיכון ללקוח המעוניין ברכישת השירות. בעל רישיון שיבקש להסתמך על בירור צרכים גנרי זה, עדיין יידרש להפעיל שיקול דעת מקצועי וימשיך להיות אחראי על התהליך ועל האלגוריתם שיעבד את הנתונים אשר ימסרו הלקוח.

 

סגל הרשות זיהה שני יתרונות עיקריים לגיבוש בירור צרכים גנרי ואימוצו על ידי נותני השירות השונים:

  1. אחידות כאמצעי מסייע להגברת השקיפות ולקבלת החלטת השקעה מושכלת - אחידות מלאה בקרב נותני השירות בכל הנוגע לאופן שבו הלקוח מאופיין על ידם תצמצם את האפשרות לפערים בפרופיל הסיכון שייוחס ללקוח מסוים בידי נותני שירות שונים ולאופן שבו השקעותיו ינוהלו בידם; בהתאם, תיפתח האפשרות לפיתוח כלים באמצעותם יתאפשר ללקוח פוטנציאלי ללמוד אודות פרופיל הסיכון אליו הוא מסווג עוד קודם לקבלת החלטה בדבר זהות נותן השירות. מידע כאמור, נוסף על מידע השוואתי על אודות ביצועי הקרנות הייעודיות השונות בפרופיל הסיכון הרלבנטי עבור אותו לקוח, יסייע ללקוח לקבל החלטת השקעה מושכלת;
  2. שכלול ערוצי ההפצה השונים של השירות - מפיצי השירות (בעלי רישיון) יוכלו להפנות לקוח לנותן שירות מסוים וזאת בהתבסס על הליך בירור צרכים גנרי שערכו לו (מחוץ ליישום של נותן שירות כלשהו) ובהסתמך על השוואת ביצועי הקרנות הייעודיות המנוהלות (בהוסטינג) על ידי נותני השירות השונים.

גיבוש הליך בירור צרכים הוא בתחום מומחיותם המקצועית המובהקת של בעלי הרישיון. על מנת להתניע את תהליך גיבוש הליך בירור צרכים גנרי, הרשות מזמינה בעלי רישיון אשר מבקשים להציע לציבור את השירות ואשר מעוניינים לקחת חלק פעיל בתהליך של אפיון ההליך לפנות אליה וזאת עד ליום 24 בנובמבר 2019.  הרשות תעמוד בקשר עם גורמים שיפנו אליה על מנת לגבש פורום מייצג ככל האפשר לצורך קידום המהלך.

רשות ניירות ערך: זירות הסוחר יפחיתו את המינוף לסוחרים; כך הזירה תהיה פחות מסוכנת

רשות ניירות ערך: זירות הסוחר יפחיתו את המינוף לסוחרים; כך הזירה תהיה פחות מסוכנת

רוצים לחסוך בפיקדון? מלאו פרטים, ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות