fbpx
זכויות עובדים עסקים קטנים

שוטף פלוס 30, 45, 60 - מה אומר החוק

מעודכן ל-09/2019

עד 2017 לא היה חוק המסדיר את עניין התשלום מגופים ציבוריים לספקים. אז חוקק חוק מוסר תשלומים או בשמו המוכר יותר, חוק שוטף פלוס 30.  החוק קובע זמן מקסימלי וקצר יותר לעומת העבר להעביר  תשלום לספקים. הזמן שנקבע הוא 45, כלומר 45 יום מקבלת החשבונית או דרישת השכר מהגוף המשלם.  עם זאת, בדרישה מיוחדת יכול  שר האוצר להחריג מוסדות מכלל זה באישור משרד הכלכלה.

גם רשויות מקומיות מחויבות לשלם 45 יום מקבלת החשבונית. קבלני בנייה זכאים לשוטף + 70 ממוסדות הציבור ממועד שנקבע בחודש שלאחר החשבונית ושוטף + 80 ברשויות המקומיות ממועד קבלת החשבונית. בפרויקטים שלהם המימון חיצוני, למשל מפעל הפיס או בנק, התשלום הוא 10 ימים מקבלת התקציב.

מהחוק הוחרגו קופות חולים, בתי חולים ציבוריים, מגן דוד אדום וספקים למערכת הבריאות. החוק נוגע גם למוסדות שהוקמו מכוח חוק כמו מוסדות מתוקצבים, בהם אוניברסיטאות, רשות ני"ע יד ושם, האקדמיה ללשון ועוד.

עסקים פרטיים

עסקים פיננסיים פרטיים, עסקים מורשים ועסקים פטורים מחויבים לספק את התשלום עד 45 יום.

ריבית והצמדה

אם גוף ציבורי או עסק פרטי שיפורט בהמשך לא ישלם  במועד ישלם הפרשי הצמדה וריבית.  לאחר 30 יום גם ישלם ריבית פיגורים.

מי הוחרג מהחוק

הוחרגו מהחוק  כאמור ספקים למוסדות בריאות (קופות חולים, בתי חולים ציבוריים, מגן דוד אדום) לצורך מתן שירותים בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.;עסקאות בין ספקים לרשות מקומית בהבראה; עסקאות בין משרד הביטחון לבין תאגיד שהיקף ההתקשרויות ביניהם, בממוצע שנתי, הוא לפחות 500 מיליון שקל ; עסקאות בין עסק לאדם פרטי שאינו עסק..

במקרה של חריגה בהסכם העסק חייב לדווח על העסקה לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

סיכום:

שוטף + 45 ישלמו רשויות מדינה, משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, המועצה להסדר ההימורים בספורט ומפעל הפיס בהתאם לנוהג הנקבע במקום,  45 יום מהמצאת החשבונית או  שלושים יום ממועד שנקבע בתחילת החודש, 1 בחודש, 10 בחודש לאחר החשבונית או דרישת השכר. כך גם מוסדות להשכלה גבוהה מתוקצבים, גוף מתוקצב או גוף אחר שהוקם לפי דין – ישלמו לספק בתנאי שוטף פלוס 45.  ועסקים פרטיים (מורשה, פטור או מוסד כספי)

שוטף  +60 לא קיים ללא אישור או החרגה מיוחדת

שוטף +80 ישלמו רשויות מקומיות לקבלני  בנייה והנדסה מיום המצאת החשבונית

שוטף +85  ישלמו מוסדות ציבור לקבלני בנייה והנדסה, בהתאם לנוהג הנקבע במקום.  85 מהמצאת החשבונית או  70 יום מיום שנקבע בחודש שלאחר החשבונית.

מימון חיצוני:  ברשות מקומית, אם העסקה ממומנת ברובה מגוף חיצוני, כמו רשות אחרת, משרד, בנק, מפעל הפיסו עוד הרשות יכולה לספק את התשלום עשרה ימים לאחר קבלת התקציב בתנאי שלא עברו 150 יום מקבלת החשבונית

שגיאות בחשבונית

אם חלה טעות בחשבונית, אם המזמין דרש את התיקון בתוך 23 יום, מועד התשלום יהיה לפי החוק מהחשבון המתוקן. לאחר מכן התשלום יהיה תוך 10 ימים מהמועד הקבוע בחוק . בעבודת הנדסה ובנייה 60 יום

קבלנים קטנים יהנו מתנאי אשראי טובים (עד שוטף פלוס 30).

בעל מקצוע הגון שרוצה לעבוד כחוק עם חשבונית, מוצא את עצמו מתחרה במעלימי מס;

 

 

 

 

 

מלאו פרטים ועורך דין מומחה בתחום יחזור אלייכם לייעוץ ראשוני (ללא כל מחוייבות מצדכם)

  קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


  על המחבר

  דרור ניר קסטל

  השאר תגובה

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות