fbpx
זכויות לאוכלוסיות מיוחדות

שכירים בעלי שליטה בחברה? ייתכן שאתם זכאים למענקים כספיים

דיבידנדים
מעודכן ל-05/2020

 

אם הכנסתם נפגעה משמעותית בעקבות משבר הקורונה, מעמדכם כשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים מקנה לכם זכאות לתמיכה ממשלתית, בהתאם לתנאים שנקבעו למי מגיע? איך מקבלים את הכסף? קראו בכתבה שלפניכם

שכירים בעלי שליטה בחברת מעטים שהכנסתם ירדה בצורה משמעותית בעקבות משבר הקורונה עשויים להיות זכאים למענק סיוע שגובהו עד 10,500 שקל, בהתאם לתנאים המפורטים.

ניתן להגיש את התביעה החל מה-18.05.2020 בשעות הערב ועד ל-12.07.2020 (במקרים שיפורטו בהמשך חובה להגיש את הדוח השנתי ל-2019 לפני הגשת התביעה למענק)

מי יכול לקבל את המענק?

המענק ניתן לתושבי ישראל שעונים על כל הקריטריונים הבאים:

 • גיל 20 ומעלה – כלומר, מי שנולד ב-1999 או קודם לכן.
 • מי שהיה מה-1.10.2019 או לפני כן, בעל שליטה בחברה ישראלית שהיא חברת מעטים על-פי פקודת מס הכנסה – כלומר: חברה שנשלטת לכל היותר בידי 5 בני אדם, ואין לציבור עניין ממשי בה או בחברת האם שלה, שעסקה בעסק או במשלח יד בתקופה זו והוא החזיק במניות החברה.
 • שולם לו שכר מחברה זו בתקופה שבין ה-1.10.2019 ל-31.03.2020, לכל הפחות.
 • חברת המעטים שהוא בעל שליטה בה הגישה דיווחי מע"מ בהתאם למועדים הנדרשים, כפי שיפורט בהמשך.
 • חברת המעטים והשכיר בעל השליטה בה הגישו דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2018 או 2019, בהתאם למפורט בהמשך.
 • לא היו לו הפרות שונות בתחום ניהול פנקסי חשבונות לפי פקודת מס הכנסה.
 • על פי הדיווח החודשי שהוגש למוסד לביטוח לאומי, השכיר היה בעל שליטה בחברה מסוימת בתקופה שבין ה- 1.10.2019 ל-29.02.2020 לפחות, והוא לא זכאי לדמי אבטלה או למקדמה על חשבון דמי אבטלה בגין הכנסותיו כבעל שליטה באותה חברה בתקופה שבין ה- 01.10.2019 ל-30.04.2020 (רשות המסים רשאית לדרוש מידע מהמוסד לביטוח לאומי לצורך אימות תנאי זה).
 • מתקיימים התנאים הבאים, בהתאם לפעילותה של החברה:
 • חברת מעטים שהחלה לעסוק בעסק ב-2019 (או חברת מעטים שהחלה ב-2018 ובשנה זו לא שילמה הכנסת עבודה לשכיר בעל השליטה).
 • חברת המעטים והשכיר בעל השליטה בה הגישו דוח שנתי לשנת המס 2019. אם טרם הגישו את הדוח, עליהם להגישו לפני הגשת התביעה למענק.

כדאי לדעת:

מועד הגשת הדוח השנתי לשנת 2019 נדחה בחודשיים לתאריכים 30.07.2020 ו-30.06.2020 (תלוי אם חייבים בדוח מקוון או לא). עם זאת, כדי להיות זכאי למענק, חברת מעטים שהחלה לעסוק בעסק ב-2019 (או החלה בשנת 2018 ולא שילמה בה הכנסת עבודה לשכיר בעל השליטה) חייבת להגיש את הדוח השנתי ל-2019 לפני ה-12.07.2020.

 • סכום הכנסתו החייבת לשנת המס 2019 בצירוף החלק היחסי שלו בהכנסה החייבת של החברה לא עלה על 1,000,000 שקל. אם לשכיר בעל שליטה ולבן זוגו הייתה הכנסה חייבת שאינה מיגיעה אישית, תיחשב מחצית מההכנסה הזו כהכנסה של כל אחד מבני הזוג.
 • הכנסת העבודה החודשית הממוצעת שלו בשנת 2019 עלתה על 714 שקל.
 • בחודשים מרץ-יוני 2020 מחזור עסקאותיה של חברת המעטים שבה הוא בעל שליטה ירד ביחס למחזור עסקאותיה בתקופה המקבילה בשנת 2019, בשיעור העולה על 25 אחוז.
 • חברת המעטים שהשכיר הוא בעל שליטה בה הגישה דיווחי מע"מ לתקופות האמורות.

חשוב!

אם החברה שלכם החלה לעסוק בעסק או במשלח יד אחרי ה-01.03.2019, עליכם להוכיח כי מחזור העסקאות בחודשים מרץ-יוני 2020, ירד ביותר מ-25 אחוז ביחס למחזור העסקאות הממוצע בתקופה שמתחילת פעילותה ועד 29.02.2020 (מחזור העסקאות בכל התקופה יחולק במספר החודשים שבהם החברה פעלה ויוכפל פי ארבעה).

חברת מעטים שהחלה לעסוק בעסק לפני 2019

חברת המעטים והשכיר בעל השליטה בה הגישו דוח שנתי לשנת המס 2018.

סכום הכנסתו החייבת לשנת המס 2018, בצירוף חלק הכנסתה החייבת של חברת המעטים שבה הוא בעל שליטה בשנה זו, השווה לחלקו היחסי בקבלת זכויות לרווחים בחברה לא עלה על 1,000,000 שקל. אם לשכיר בעל שליטה ולבן זוגו הייתה הכנסה חייבת שאינה מיגיעה אישית, תיחשב מחצית מההכנסה הזו כהכנסה של כל אחד מבני הזוג.

הכנסת העבודה החודשית הממוצעת שלו בשנת 2018 עלתה על 714 שקל.

בחודשים מרץ-יוני 2020 מחזור עסקאותיה של חברת המעטים ירד ביחס למחזור עסקאותיה בתקופה המקבילה בשנת 2019, בשיעור העולה על 25%.

החברה שהשכיר הוא בעל שליטה בה הגישה דיווחי מע"מ לתקופות האמורות.

כיצד נקבע גובה המענק?

המענק שיינתן הוא בשיעור 70% מהכנסת העבודה החודשית הממוצעת של השכיר בעל השליטה בשנת 2018.

במקרים אלה סכום המענק ייקבע בהתאם לנתוני שנת 2019:

 • חברת מעטים שהחלה לעסוק בעסק או במשלח יד בשנת 2019
 • חברת מעטים שהחלה לעסוק בעסק או במשלח יד בשנת 2018 ובאותה שנה לא שילמה הכנסת עבודה לשכיר בעל השליטה בה

סכום המענק לא יעלה על הסכום הנמוך מבין אלה:

 • 10,500 שקל
 • סכום המענק שהשכיר בעל השליטה היה זכאי לקבל אילו הוא היה נחשב לעובד עצמאי, והכנסת העבודה החודשית הממוצעת שלו מכל חברות המעטים שבהן היה בעל שליטה, היתה נחשבת כהכנסה חודשית ממוצעת מעסק באותה תקופה (לפרטים ראו מענק סיוע לעצמאים (פעימה שנייה) בעקבות משבר קורונה- "גובה המענק").
 • אם בשנת 2018 או 2019 (בהתאם למקרה) ההכנסה החודשית הממוצעת של השכיר בעל השליטה עלתה על 40,000 ש"ח, ההפרש בין סכום ההכנסה ל-40,000 יוכפל ב-0.173 והתוצאה תופחת מסכום המענק.

איך מגישים תביעה לקבלת המענק?

את התביעה יש להגיש באתר רשות המסים עד ל-12.07.2020 לכל המאוחר.

מגישים את התביעה באמצעות טופס מקוון באזור האישי באתר רשות המסים (הטופס יהיה זמין באתר החל מה-18.05.2020 בשעות הערב).

לשם כך יש להירשם באזור האישי של רשות המסים קודם להגשת התביעה.

אם חברת המעטים החלה לעסוק בעסק/במשלח יד ב-2019 (או ב-2018 ובאותה שנה לא שילמה הכנסת עבודה לשכיר בעל השליטה בה), הגשת התביעה תתאפשר רק לאחר הגשת הדוח השנתי לשנת 2019.

המענק ישולם  לזכאים כיומיים לאחר שליחת הבקשה.

המענק ישולם לחשבון הבנק הרשום על שם מגיש הבקשה ומעודכן ברשות המסים, ויופיע תחת "סיוע לעצמאים" (במידת הצורך, מגיש הבקשה יכול לעדכן את פרטי חשבון הבנק שלו תוך כדי מילוי הבקשה).

מידע וסיוע בהגשת הבקשה

ניתן להיעזר בשאלות ותשובות באמצעות הצ'ט בוט באתר הממשלתי.

כמו כן, קיימת באתר מצגת המסבירה את תהליך זיהוי ורישום הלקוח באתר האינטרנט.

לשאלות ובירורים נוספים ניתן להתקשר למוקד התמיכה של רשות המסים:

בטלפון 4954* או 02-5656400

בימים א' עד ה' בשעות 8:15 עד 16:00

אפשרות נוספת היא פנייה בדוא"ל לכתובת [email protected]

ערעור על הקביעה

מי שאינו שבע רצון מהקביעה בנושא זכאותו למענק יכול להגיש השגה תוך 30 ימים מהיום שבו נמסרה הקביעה.

את הערעור יש להגיש בכתב ובליווי נימוקים לפקיד השומה באזור המגורים.

ההחלטה המנומקת של רשות המסים על ההשגה תינתן בתוך 90 ימים מהיום שבו התקבלה הודעת ההשגה (או בתוך 90 ימים מהיום שבו הוגשו כל המסמכים והפרטים שנדרשו מהמשיג, לפי המועד המאוחר שבהם).

אם לא ניתנה החלטה במהלך תקופה זו, ההשגה תיחשב כאילו התקבלה.

מי שהגיש השגה ומעוניין לערער על ההחלטה שניתנה לגבי ההשגה, יכול לערער בפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו הוא מתגורר.

הגדרת הכנסה חייבת

ההכנסה החייבת היא הכנסה מכל המקורות לפי פקודת מס הכנסה בתוספת הכנסה פטורה ולפני קיזוז הפסד עסקי, לא כולל את רווחי ההון של השכיר בעל השליטה ושבח המקרקעין שלו.

בהכנסה החייבת נכללים דמי לידה, גמלה לשמירת הריון ותשלום עבור שירות מילואים מהמוסד לביטוח לאומי.

מקבלי המענק שנמצאים בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל)

הממונה על הליכי חדלות פירעון הודיע כי כספי המענק ששולמו לחייב בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), לא יהיו חלק מ"קופת הנשייה", כלומר, לא ייעשה שימוש בכספים אלו לצורך החזר החובות.

עם זאת, כספי המענק נחשבים להכנסה ועל החייב חלה חובה לדווח על קבלתם במסגרת דיווחיו התקופתיים.

שימו לב:

המענק והתוספת ייחשבו כהכנסה לעניין פקודת מס הכנסה, אך לא יחויבו בביטוח לאומי ולא במע"מ.

לפי הודעת רשות האכיפה והגבייה, מענק הסיוע שאושר בתקנות לשעת חירום יהיה מוגן מעיקול.

האבטלה מזנקת: משבר הקורונה יוסיף למשק לפחות חצי מיליון דורשי עבודה

מחשבון מענק סיוע לעצמאים

 

  קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


  על המחבר

  ענת גלעד

  ענת עורכת וכותבת זה עשור בעיתונות הכתובה - ידיעות אחרונות ומעריב. תחומי העניין העיקריים שלה - רווחה, זכויות עובדים, קריירה, משפט.
  הצטרפה למערכת הון בתחילת 2019.

  השאר תגובה

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות