fbpx
זכויות עובדים

שכר מינימום לנוער - שלא יעבדו עליכם!

שכר מינימום לנוער - לא המלצה, אלא חוק מחייב

המונח "הנוער של היום" נאמר לפעמים בקונוטציה שלילית, אבל העובדה היא שהדור הנוכחי דווקא נבדל מהדורות הקודמים בכך שהוא עובד ולומד יותר מבעבר, אחרי שעות הלימודים וגם בחופשים. זה נובע כמובן מצרכים כלכליים, מהתייקרות שוטפת וארוכה של ההוצאות השוטפות (יוקר המחייה עולה), ומכך שהמשפחה, במקרים רבים, לא יכולה לעזור ולממן את ההוצאות השוטפות של הנערים נערות. במקרים מסוימים זה אפילו בעייתי יותר – נוער עוזר למשפחה (ולא רק להוצאותיו).

על כל פנים, יש לנוער העובד תנאים מוגנים בחוק וחשוב לדעת אותם - הבעיה העיקרית היא שנחושים ככל שיהיה בני הנוער להרוויח כסף ולממן את עצמם, הם לא תמיד מודעים לזכויות המגיעות להם על פי החוק - מה שהופך אותם לאחד המגזרים המנוצלים ביותר על ידי מעסיקים. תנועת הנוער העובד והלומד פרסמה בחודש מאי השנה דו''ח שנתי שמצביע על מצב די עגום. הדו''ח הצביע על עלייה של כ-27% בתיקים שנפתחו על ניצול במקום העבודה של בני נוער, כמעט מחציתם קשורים לתחום השכר (הרחבה נוספת על הנתונים תמצאו בכתבה בנושא באתר ישראל היום).

העסקת בני נוער היא לא דבר חדש, כמובן, כשהתקנות הבסיסיות נוסחו עוד בחוק עבודת הנוער משנת 1953– עם מספר שינויים והתאמות שבוצעו במהלך השנים. אנחנו נציג לכם כאן את הזכויות העיקריות של בני הנוער בעבודה, מבחינת שכר המינימום, המיסוי, הזכויות הסוציאליות ועוד.

מי בכלל יכול לעבוד?

השאלה הראשונה שצריכה לעלות היא מאיזה גיל מותר להעסיק בני נוער בישראל. התשובה לכך בתקנות משרד הכלכלה והתעשייה ברורה יחסית. על פי חוק עבודת הנוער, אסור להעסיק בני נוער שגילם פחות מ-15, למעט בשני תרחישים עיקריים. הראשון הוא העסקה של ילד בן 14 בחופשת לימודים רשמית, בהנחה שמדובר בעבודה קלה שלא יכולה לפגוע בהתפתחות הילד או בבריאות שלו. האפשרות השנייה להעסיק ילדים שגילם פחות מ-15 היא במה שמוגדר "הופעה ציבורית, אומנותית או לצורכי פרסום", בהתאם להגבלות החוק ולתנאים מוגדרים. על פי הסעיף הזה הנער יכול לככב בפרסומת או להופיע על הבמה, לדוגמא, ולקבל על כך תשלום.

כברירת מחדל, ההעסקה של בני נוער שחלה לגביהם חובת לימודים – עד גיל 18 – היא בחופשות ולא בזמני הלימוד. העסקה במהלך שנת הלימוד עצמה אפשרית רק כשמתקיים אחד מארבעת התנאים הבאים:

  1. הנער לומד בערבים באחד מבין המוסדות להשתלמות נוער עובד שאישר משרד החינוך, או כחלק משיעורי מקצוע לחניכים שאושרו על ידי שר הכלכלה והתעשייה. בהמשך לכך, נדרש שהמעסיק ישחרר את הנער בשעות הלימוד שלו מהעבודה בלי שהוא מנכה זאת מהשכר שלו.
  2. ההעסקה של הנער היא כחניך: עבודה במטרה לרכוש מקצוע באמצעות עבודה מעשית מודרכת ולימוד בשיעורי מקצוע המאושרים בהתאם לחוק החניכות.
  3. הנער קיבל אישור מטעם מפקח של משרד החינוך על כך שהשלים את חינוך החובה טרם סיום תקופת הלימוד הרלוונטית לגיל הנער.
  4. הנער קיבל פטור מחוק לימודי החובה בגלל שאינו מסוגל ללמוד בצורה סדירה. נדרש שמשרד הכלכלה והתעשייה יעניק לנער היתר העסקה.

שימו לב שכל נער שחל לגביו חוק לימודי חובה, אפילו אם כבר הגיע לגיל 18, יכול להיות מועסק רק לאחר שהמעביד מקבל את שעות הלימוד של הנער מבית הספר.

שכר המינימום לבני נוער

כל עובד בישראל צריך לקבל שכר המשתווה או עולה לשכר המינימום שהוגדר בחוק, שכר שמשתנה מפעם לפעם. את שכר המינימום במקרה של נערים מחשבים על פי 40 שעות עבודה שבועיות, או 173 שעות חודשיות (במשרות קצרות יותר ייעשה החישוב בהתאם לאחוז המשרה ביחס לסכומים הניתנים עבור משרה מלאה). שכר המינימום לנערים נקבע בהמשך לכך כאחוזים מסוימים משכר המינימום לבוגרים, כאשר השכר משתנה בהתאם לגיל. מאז חודש יולי 2016 ועד להודעה חדשה, סכומי המינימום הם:

  • נערים עד גיל 16 – זכאים ל-70% משכר המינימום לאדם בוגר. השכר החודשי למשרה מקסימלית (40 שעות) נכון לעכשיו הוא 3,377.50 ש''ח, והשכר השעתי (173 שעות חודשיות) הוא 19.52 ש''ח.
  • נערים עד גיל 17 – האחוז משכר המינימום לבוגר הוא 75%. השכר החודשי המינימלי הוא 3,618.75 ש''ח והשער השעתי 20.92 ש''ח ומעלה.
  • נערים עד גיל 18 – מקבלים 83% משכר המינימום לבוגרים. השכר החודשי עבורם הוא 4,004.74 ש''ח, והשכר השעתי 23.154 ש''ח.
  • חניך – 60% משכר המינימום לבוגרים. זה יוצא 2,895 ש''ח ומעלה בחישוב חודשי, או 16.734 ש''ח ומעלה בשכר שעתי.

על פי תרחיש הגיוני בהחלט, הנער יחגוג יום הולדת במהלך תקופת העבודה ובכך למעשה יעבור בין "תחנות" השדרוג בשכר. במקרה הזה החישוב שנעשה הוא יחסי. נניח שהנער חוגג 16 בתאריך ה-9.3.2017. עד חודש פברואר הוא יקבל את המשכורת המינימלית של נער בקבוצת עד גיל 16, כלומר, 3,377.5 ש''ח למשרה מלאה. בשמונת הימים הראשונים של חודש מרץ הוא יקבל סך של כ-871.6 ש''ח, על פי החישובX 8/31 3,377.5 ש''ח. החל מהתשיעי לחודש תחושב המשכורת שלו על פי תעריף של 3,618.75 ש''ח למשרה מלאה, כך שבחישוב של הימים שנותרו לחודש הסכום הוא כ-2,684.8 ש''ח ( X 23/313,618.75 ש''ח). בסך הכול הוא אמור לקבל בחודש מרץ כ-3,556.6 ש''ח. החל מחודש אפריל המשכורת שלו עבור משרה מלאה תהיה 3,618.75 ש''ח.מכיוון שהסכומים האלה עשויים להשתנות, מומלץ לעקוב אחר פרסומים ולראות מהו שכר המינימום המעודכן לתקופת ההעסקה הרלוונטית. תוכלו למצוא את המידע החשוב הזה כאן. אם רוצים לחזור אחורה, להשוות או לראות האם ההעסקה לפני מספר שנים נעשתה כחוק, ישנו מסמך שהפיק משרד הכלכלה והתעשייה שמפרט זאת.

החוק בישראל לגבי שכר המינימום מחייב כל מעסיק באשר הוא. אפילו אם הנער כן מוכן לעבוד תמורת שכר הנמוך משכר המינימום, אסור למעסיק לעשות זאת. מעסיק החוטא בכך עובר על החוק וצפוי לקבל עונשים כבדים, החל מקנס כבד ועד מאסר. כך גם במקרה של איחור במשכורת, או תשלום לעובד מבלי שמספקים לו תלוש שכר כחוק.

הגבלות מרכזיות על תעסוקת נערים

כיום, יש בני נוער רבים שעובדים על מנת לסייע בכלכלת המשפחה שלהם, ולכן העבודה שלהם יכולה להיות מאסיבית וסביב השעון. אבל בכל זאת יש מספר גבולות שהעמיד החוק בישראל ביחס לעבודת בני נוער. ראשית, אסור להעסיק בני נוער ביום המנוחה השבועית שלהם – שבת במקרה של נערים יהודים, או לחלופין אחד מבין הימים שישי, שבת או ראשון בדתות אחרות (בהתאם למקובל בדתו של הנער). נדרש בנוסף שהמנוחה תהיה בת 36 שעות לפחות. האיסור הזה גורף ומחייב את כל המעסיקים, גם אם למרבה הצער לא כולם מקפידים על כך.

מבחינת שעות העבודה, נער עד גיל 16 אפשר להעסיק עד שמונה שעות ביום ו-40 שעות בשבוע. נערים בגילאי 16-18 יכולים לעבוד עד תשע שעות ביום, אך בחישוב שבועי אסור גם להם לעבור את רף 40 השעות. במידה והעובד כן עבד שעות נוספות למרות שהחוק מתנגד לכך, חובת המעסיק היא לשלם תוספת תשלום עבור אותן שעות - מעסיק שלא עושה כך בעצם חוטא פעמיים. המעסיק צריך להעניק לעובד הפסקה בת 45 שעות לפחות אחת לשש שעות – מתוך זה חצי שעה צריכה להיות ברצף – אך הוא יכול לנכות את הסכום הזה מחישוב המשכורת של הנער.

נערים אשר חלה לגביהם חובת לימוד אסור להעסיק בין השעות שמונה בערב לשמונה בבוקר המחרת, או בין עשר בערב לשש בבוקר במקרה של נער בן 16 ומעלה שחובת הלימוד אינה חלה לגביו. העסקה של בני נוער בשעות הלילה אפשרית רק במהלך החופשה שלהם מהלימודים, עד השעה חצות. על המעסיק לדאוג להסעה של הנער לביתו בתום העבודה ולא לשלח אותו להשתמש בתחבורה ציבורית, או לבנות על הסעה מההורים. משרד הכלכלה והתעשייה עשוי להעניק אישורים חריגים להעסיק נער בן 16 ומעלה גם אחרי השעה 22:00, כשההיתר יכול להיות כללי (למקום עבודה, סוג עבודה או מאפיין מסוים של בני הנוער) או מיוחד (לבקשת מעסיק ספציפי). הטופס זמין באתר משרד הכלכלה והתעשייה, תקף לשנה ונדרש לשלוח או למסור אותו לאגף הרישוי – חוק עבודת הנוער, מהל הסדרה ואכיפה של משרד הכלכלה והתעשייה לפחות שבועיים לפני תחילת ההעסקה הצפויה של הנער בשעות הלילה.

מיסים, ביטוח לאומי ומה שביניהם

כל עובד מתבונן בתלוש המשכורת שלו ולא שמח לראות את הניכויים שיורדים ממנו בכל חודש. במקרה של בני נוער, רשימת הניכויים הזו קצרה הרבה יותר – גם בגלל שמדובר בדרך כלל בסכומים נמוכים, וגם בגלל שהחוק בישראל מספק להם "הגנה" שאין לעובדים אחרים במשק. עד גיל 18 אסור לנכות מתלוש המשכורת של הנער דמי ביטוח לאומי, כשחובת התשלום עליהם חלה על המעסיק (בפועל רבים עוברים על החוק ומקטינים את משכורת המינימום כדי שלא "יספגו" את התשלום). למעסיק אסור לנכות ממשכורת בני הנוער ביטוח הבריאות, כשניכוי מס הכנסה אפשרי רק ממשכורת של 4,100 ש''ח (נכון לנקודת הזמן הנוכחית). מנערים שמרוויחים סכומים גבוהים יותר כן ינוכה מס, אך הם מקבלים מעצם ההגדרה שלהם כנערים – גילאי 16 עד 18 – נקודת זיכוי אחת במס הכנסה. גובה ההטבה הזו כיום הוא כ-216 ש''ח לחודש וכ-2,592 ש''ח לשנה, כשגם הסכומים האלה הם הכל חוץ מקבועים לאורך השנים.כדי שהתהליך יתבצע על פי הספר, כולל מבחינת המיסים, על הנער למלא טופס 101.

הנער בהחלט עשוי לקבל זכויות נוספות מהמעסיק או מקום העבודה שלו, ביניהם החזר הוצאות נסיעה (עד לסכום יומי מסוים), תוספת בגובה של 125% או 150% עבור שעות נוספות וכן הלאה. הדגש כאן הוא שהזכויות האלה לא אמורות להינתן על חשבון שכר המינימום, אלא בנוסף אליו.  אם המעסיק משלם שכר לנער של 4,004.75 ש''ח, כמתבקש במקרה של משרה מלאה לנערים עד גיל 18, ומחליט לשלם לנער נסיעות בגובה של 150 ש''ח, הסכום החודשי צריך להיות 4,154.75 ש''ח. בפועל, יש מעסיקים שמחליטים שה-150 ש''ח יהיה סעיף בתוך המשכורת של 4,004.75 ש''ח, מה שלא חוקי ולא קביל.

חופשות לבני נוער עובדים

החובה של מעסיקים היא להעניק לבני נוער המועסקים אצלם חופשה שנתית בתשלום (המשכורת היומית בקיזוז דמי הנסיעה, אם ניתנים לעובד), כאשר מספר הימים השנתי שנלקח בחשבו לצורך זה הוא 18 יום, שניתנים לעובדים במשרה מלאה או עובדים שהגיעו ללפחות 200 ימי עבודה בשנה. בפועל מדובר במספר קטן יותר של ימים, בין 14 ל-16, בגלל שהמספר המקסימלי שציינו כולל גם שבתות, אשר בהם לא אמור להינתן תשלום  לנערים. עובד שעבד במשרה חלקית ולא הגיע לרף 200 השעות, יקבל ימי חופשה באופן יחסי למספר הימים. מה שצריך לעשות הוא לספור את ימי העבודה, לחלק ב-200 ולהכפיל ב-18. אם הנער עבד 135 ימים, על פי החישוב הזה, הוא יהיה זכאי לכ-12 ימי חופשה (X18=12.15135/200).

המעסיק יכול לבחור לפצל את ימי החופשה, אך להקפיד שלפחות פעם אחת בשנה ייצא הנער לחופשה של שבוע רצוף. בניגוד לעובדים אחרים הנער יכול לצבור חופשות משנה לשנה, עד לתקופה של שלוש שנים, אך רק אם הוא מקפיד לצאת לחופשה רצופה של שבוע לפחות בכל שנה. לצד החופשות האלה נדרש להעניק לנער ימי חופשה בחגים, שביתות ונסיבות אחרות שאפשריות בתעסוקה של כל עובד.

דמי המחלה שמקבל הנער העובד הם בהתאם לדרישות החוק, כשבדרך כלל החישוב הוא היעדר תשלום ביום הראשון, תשלום של 50% מהשכר היומי עבור הימים השני והשלישי לחופשת המחלה ותשלום של 100% מהסכום היומי החל מהיום הרביעי לחופשת המחלה. אם העובד מקבל 200 ש''ח ליום ונעדר חמישה ימים, לכן, הוא אמור לקבל סכום של 600 ש''ח, על פי החישוב הבא: 0 ש''ח עבור היום הראשון, 100 ש''ח (50%) עבור הימים השני והשלישי ו-200 ש''ח (100%) עבור הימים הרביעי והחמישי. חשוב לראות מהי הזכאות של העובד לדמי מחלה, כאשר  דמי המחלה המצטברים מחושבים על פי 1.5 ימי מחלה לכל חודש עבודה, עד לגובה מקסימלי של 90 ימי מחלה (בניכוי ימי המחלה לגביהם ניתן תשלום).


מדריכים קשורים:

שכר מינימום - כל מה שצריך לדעת

ימי חופש - כמה מגיע לכם?

מלאו פרטים ועורך דין מומחה בתחום יחזור אלייכם לייעוץ ראשוני (ללא כל מחוייבות מצדכם)

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

ליאור פרג'

ליאור פרג'

ליאור פרג' עורך וכותב כבר שנים רבות, בתחומים פיננסים וצרכנות. ליאור בעל תואר ראשון בתקשורת וקולנוע, תואר שני בתקשורת ותעודת עיתונאות.

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות