fbpx
משפט

תביעת אבהות – איך מתנהל ההליך ומהן ההשלכות הכלכליות?

מעודכן ל-08/2019

מהי תביעת אבהות? באילו נסיבות אפשר להגיש אותה? האם ניתן לחייב גבר לעבור בדיקת רקמות להוכחת אבהותו? מה התוצאה של תביעה כזו ומה עושים כאשר האם נשואה? אם שאלות אלה מטרידות אתכם, הכתבה שלפניכם תספק לכם כמה תשובות

כאשר ילד בא לעולם ובשלב כלשהו מתעוררים בקרב מי מהצדדים ספקות באשר לזהותו של האב, ייתכן שיעלה הצורך בהוכחה פורמלית. תביעת אבהות טומנת בחובה בליל מורכב של אמוציות, סערת יצרים, מאבקי הורות וכסף. להליך כזה ישנן השלכות רבות, אישיות וכלכליות, הנוגעות לאם ולבן או הבת הקטינים – ומוטב להיות מודעים אליהן מראש.

מהי תביעת אבהות?

תביעת אבהות היא תביעה הצהרתית, שבסופה ניתן פסק דין הקובע אם אדם הוא אביו של קטין או לא. פסק דין זה יכול לשמש את הקטין ואת הוריו למימוש כל הזכויות, לרבות אלה הכלכליות, להן זכאי הקטין מאביו-מולידו.

מי יכול להגיש "תביעת אבהות"?

את התביעה, המוגשת לבית המשפט לענייני משפחה באזור מגוריו של הקטין, יכול להגיש אחד ההורים, אפוטרופוס שמינה ביהמ"ש או הקטין בעצמו – לאחר שבגר.

יש לצרף את היועמ"ש כנתבע – על מנת שייתן חוות דעת, שמטרתה העיקרית לוודא שהקטין לא ייפגע, כמו למשל במקרה של חשש לממזרות.

בדרך כלל, בית המשפט יורה על הוכחת האבהות באמצעות צו לעריכת בדיקת רקמות, שתוצאותיה הן ההוכחה הטובה ביותר לאבהות (או היעדרה). עם זאת, בית המשפט לא ייטה להורות על  ביצוע הבדיקה במקרה הסבוך של חשש לממזרות (למשל, כשהנתבע טוען שאם הקטין הרתה לאחר בזמן שהיה נשוי לה). במקרה כזה, כדי שלא לפגוע במעמד הקטין, בירור האבהות ייערך בזהירות ובמתינות, בהסתמך על ראיות משפטיות ונסיבתיות בלבד.

במקרה של בדיקת רקמות, האב, האם והקטין צריכים להתייצב לבדיקה, הנערכת במרכז רפואי באמצעות דגימת דם או רוק, ותוצאותיה סודיות ומסווגות. לרוב, תוצאות הבדיקה הן שיכריעו את גורל התביעה.

מהי "בדיקת אבהות" וכמה היא עולה?

בדיקת אבהות מבוססת על בדיקת DNA ועל כן שמה הרשמי הוא "בדיקה לסיווג רקמות". בבדיקה זו, המתבצעת במעבדה מיוחדת, ניתן להוכיח קשר גנטי בין הנבדקים באמצעות טכנולוגיות מודרניות בדיוק של 99.9 אחוז. דיוק זה מאפשר להתאים בין אדם לבין ילדיו ולהוכיח אבהות, אמהות או אפילו  קרבה משפחתית בין אחים. בתי המשפט מתחשבים בבדיקת סיווג הרקמות לצורך הקביעה כי אדם הוא אביו של ילד מסוים, החוק שמסמיך את ביצוע הבדיקה נקרא “חוק המידע הגנטי”.

הבדיקה מתבצעת באמצעות דגימת דם, לקיחת רקמות מהרוק או משורש השערה, כאשר הרקמות מסווגות על פי סוגן, סוג הדם ומטען ה-DNA.

עלות הבדיקה כ-4,000 שקל.

היכן ניתן לבצע את הבדיקה?

הבדיקה מתבצעת במעבדות מורשות ומאושרות על ידי בית המשפט, בהשתתפות כל המעורבים באותו הזמן ובאותו המקום ובנוכחות אנשי הצוות.

בישראל יש חמש מעבדות מצוידות ומוסמכות לבצע בדיקת סיווג רקמות לצורך הוכחת אבהות, על בסיס התאמה של DNA. למרות שהבדיקה מדויקת ומוכרת על ידי בתי המשפט, חשוב לדעת שבית המשפט יכיר רק בבדיקה אשר בוצעה בארץ על פי צו רשמי של בית המשפט. כלומר, אדם הרוצה להוכיח כי הוא אבי ילד מסוים יכול לעשות בדיקה באופן עצמאי במעבדה לסווג רקמות או באמצעות ערכה לסיווג רקמות, אולם גם אם בבדיקה עצמית תתקבלנה תשובות מדויקות לדורש הבדיקה, הן לא יוכרו כראיה בבית משפט במקרה של הגשת תביעת אבהות. במילים אחרות, לא יהיה לבדיקה כזו כל תוקף משפטי ולכן היא גם לא תסייע לשם עדכון זהות האב במסמכים רשמיים כגון תעודת לידה, תעודת זהות וכדומה.

באילו נסיבות ניתן לבצע בדיקת אבהות?

בדיקת אבהות יכולה להתבצע על פי צו משפט בכל תרחיש שבו חלה חובה להוכיח, או להפריך, קשר בין אב לבין ילד. למשל:

  • במקרה שבו אישה הרתה, אך לא נמסר או נרשם מידע כלשהו על זהות האב של הילוד. בכל שלב תתאפשר הגשת תביעת אבהות, ובמקרה זה בתי המשפט בדרך כלל ידרשו מהצדדים לבצע בדיקת אבהות. עם זאת, בית המשפט יימנע מלתת צו לביצוע הבדיקה במקרה אחד – אם קיים חשש שהילד יהפוך לממזר (יתגלה כי הילד נולד לאישה בזמן שהייתה נשואה והרתה מגבר שאינו בעלה).
  • אישה שאינה נשואה ויש לה ילד, יכולה לתבוע אבהות ולדרוש בדיקת אבהות במידה והיא מעוניינת להוכיח שלילד יש אב, ושעל האב לשאת בחובות הקבועות לו בחוק.
  • גבר אשר טוען כי ילד הוא ילדו שלו, רשאי להגיש תביעת אבהות, במידה שבית המשפט יחליט כי ישנן מספיק נסיבות מוצדקות, ימציא צו לבדיקת אבהות.
  • גבר הטוען שאינו האב של ילד מסוים, אם הוא טוען שילד מסוים אינו ילדו על מנת להיות פטור מחובות. במקרה שבו דרישה לבדיקת אבהות שכזו תוגש על ידי זוג נשוי, סביר להניח שבתי המשפט לא יאשרו את הבדיקה.
  • זוג מעורב, כל אחד מהם בן לדת אחרת– למשל ערבי ישראלי וערביה מהרשות הפלסטינית, או אם יהודית ואב נוצרי, אשר רוצים לרשום את ילדיהם במשרד הפנים: במידה והזוג נשוי מעל חצי שנה לפני הלידה ואחד מהם ישראלי יהודי לא יידרשו להוכיח את האבהות באמצעות בדיקת אבהות. זוג מעורב שאיננו נשוי יהיה חייב בבדיקת אבהות על מנת לרשום את ילדיו.
  • הורה שנולד לו ילד באמצעות פונדקאות בחו”ל (נשים וגברים) חייב בדיקת אבהות DNA על מנת לרשום את הילד כבנו במשרד הפנים.
  • ידועים בציבור שלא רשמו את ילדם המשותף בשנה הראשונה שלאחר הלידה – במקרה זה חייבים שני ההורים בבדיקת סיווג רקמות DNA.
  • מקרים של “גניבת זרע” לכאורה – אב אשר בצו בית משפט עבר בדיקת אבהות ונמצא כי הוא אביו של הילד, נושא באחריות כלפי ילדו על פי חוק, ללא קשר לנסיבות בהן הילד נוצר או להסכמה או אפילו חוזה כתוב בינו לבין האם.
  • הוכחת קשר יהודי לשם קבלת זכויות עליה ואזרחות: זכאות לקבלת אזרחות ישראלית ניתנת בין היתר למי שנולד לאב יהודי או נכד ליהודי (חוק השבות). במקרים כאלה אם אין רישום מדויק ניתן להשתמש בכלי של בדיקת אבהות, על מנת לקבל את זכויות העולה הקבועות בחוק.
  • הוכחה לקשר משפחתי בין אחים המעוניינים להוכיח את הקשר ביניהם, הם רשאים לדרוש בדיקת אבהות.

 

מה קורה כשאחד הצדדים מסרב לבדיקה?

בדיקת תביעה לאבהות תבוצע מתוקף צו בית המשפט ותוכר גם על ידי בתי הדין הרבניים. אם אין ברצונו של אחד הצדדים לבצע את הבדיקה, הוא נחשב כמבזה את בתי המשפט וניתן להביא למאסרו.

לרוב, בתי המשפט אינם נוטים לכפות את ביצוע הבדיקה. עם זאת, הסירוב ישמש כראיה לכך שהמסרב או המסרבת מנסים להסתיר את האמת, מה שעלול לעמוד לחובתם.

כדי למנוע את רוע הגזרה, יכול הנתבע לנמק את סירובו בנימוק הגיוני או לטעון שאבהותו מוטלת בספק, משום שבתקופה הרלוונטית ניהלה האם מערכות יחסים נוספות.

במקרה שבית המשפט ישתכנע, הוא יקבל לרוב את הטענה ולא יחייב את הנתבע לעבור בדיקה ואף לא ייחס את סירובו לרעתו, מאחר שקיימת הסתברות שווה שהקטין הוא של כל אחד מהגברים.

כדאי לדעת: ממצאי בדיקת הרקמות הינם ברמת 99.9% ועל כן הם ברמת הוודאות ואינם ניתנים לערעור אלא אם יוכח כי תוצאות הבדיקה זויפו.

משמעויות כלכליות

לפסק דין בתביעות אבהות ישנן השלכות רבות, שכן הכרה באדם כאביו של קטין מחייבת אותו בתשלום מזונות עד הגיע הקטין לגיל 18 (ולעיתים גם לתקופת הצבא), ואף עשויה לחייבו לקיים עמו הסדרי ראייה. במידה והאב אינו מעוניין בקשר כלשהו עם הילד, הדבר עלול להגדיל משמעותית את גובה המזונות שיצטרך לשלם לו.

היתרונות בהוכחת אבהות

הוכחת האבהות חשובה משום שהיא מגשימה את זכותו של הילד לדעת מיהו אביו – ידיעה חשובה ביותר להתפתחות הילד ולעתידו ויכולה אף למנוע את נישואיו לקרובי משפחה בעתיד.

הוכחה נחרצת בפסק דין לאבהות תאפשר לקטין למצות את הזכויות הכלכליות המגיעות לו מאביו ויכולה אף להביא לשינוי התפישה ולקיום קשר בין האב ליוצא חלציו, גם אם בתחילה סירב להכיר באבהותו.

נכון, לעיתים המשמעויות הכלכליות של פסק דין כזה אינן פשוטות: האב עלול למצוא עצמו מחויב בתשלום מזונות חודשי ולעיתים אף לשלם רטרואקטיבית על השנים שבהן לא פרנס את הילד, ומדובר בסכומים שעלולים להצטבר למאות אלפי שקלים. מה גם, שאף אם יתברר שאינו האב הביולוגי, לא תמיד הוא יוכל לגבות את המזונות ששילם בעבר בחזרה.

אולם לצד כל התסכול לכאורה, יכולה התביעה להגשים את זכותו של האב לדעת מיהם ילדיו, לשנות את תפישתו ולהביא לקרבה ואחווה. ולמי שהתגלה שאינו האב – זה יוכל לנשום לרווחה ולהמשיך הלאה בחייו ללא דאגה.

להביא ילדים ביחד בלי זוגיות ובלי להתחתן - מה צריך לדעת

איך להגיש בקשה ליישוב סכסוכים במשפחה

 

מלאו פרטים ועורך דין מומחה בתחום יחזור אליכם לייעוץ ראשוני (ללא כל מחוייבות מצדכם)

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

ענת גלעד

ענת גלעד

ענת עורכת וכותבת זה עשור בעיתונות הכתובה - ידיעות אחרונות ומעריב. תחומי העניין העיקריים שלה - רווחה, זכויות עובדים, קריירה, משפט.
הצטרפה למערכת הון בתחילת 2019.

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות