חדשות

תחזית מדד המחירים בספטמבר - מינוס של 0.1%-0.2%

תחזית מדד המחירים בספטמבר  -  מינוס של 0.1%-0.2%. מדד המחירים לצרכן בחודש אוגוסט הפתיע בירידה של 0.3%, ונראה שאנחנו חוזרים במהירות לטריטוריית מדד שלילית. אחרי שבשנים 2014 ו-2015 נרשמו מדדים שנתיים שליליים, התחילה גם 2016 במדדים שליליים, אבל בהמשך נראה שהמדדים החיוביים יגרמו למדד שנתי חיובי. אלא שאחרי ההפתעה של החודש הקודם, ובהינתן התחזיות לחודשים הקרובים, ייתכן שגם השנה יהיה המדד שלילי או סביב האפס.

למדד המחירים המעודכן

למחשבון הצמדה למדד

פועלים - מדד ספטמבר ירד ב-0.1%

כלכלני בנק הפועלים סבורים שמדד ספטמבר ירד ב-0.1% (להערכתם באוקטובר יעלה המדד ב-0.3% ובנובמבר יירד ב-0.2%) - "המדד של חודש אוגוסט היה נמוך באופן ניכר מהתחזיות המוקדמות. רוב הסעיפים ירדו (או עלו פחות) מהתוואי העונתי שלהם", מדגישים כלכלני הבנק ומוסיפים - "התחרותיות הגוברת מהארץ ומהעולם מוזילה את מחירי המוצרים הסחירים, והשפעה זו בולטת בסעיפים כמו הלבשה והנעלה, ריהוט וציוד לבית וכן במחירי המזון. המדיניות הממשלתית להפחתת יוקר המחייה תומכת אף היא במגמות אלו סעיף הדיור (שכר הדירה) שומר על קצב התייקרות שנתית של כ-2% ,והוא כמעט הסעיף היחיד שהתייקר בשנה האחרונה. אנו ממשיכים להעריך שהשפעת העלייה בשכר טרם באה לידי ביטוי בסעיפי המדד השונים, ולכן תחזית האינפלציה שלנו עומדת על 0.8% ב-12 החודשים הקרובים.

"אנו מעריכים כי סעיף הדיור (שכר הדירה) ימשיך להיות התורם העיקרי לאינפלציה עם התייקרות של 2% בשנה",  כלכלני הבנק מנתחים גם את השלכות המדד הנמוך על מדיניות בנק ישראל כשלהערכתם,  האינפלציה אינה מהווה כרגע שיקול משמעותי בהחלטות הריבית - "כל עוד לא נראה עלייה משמעותית בציפיות לאינפלציה לכיוון מרכז היעד, בנק ישראל לא ישנה את הריבית. נתוני המשק הם טובים, אך הלחץ לייסוף השקל נותר גבוה, ובבנק המרכזי מקווים שהתרחבות פערי הריבית בין ישראל לארה”ב יסייעו למתן את הייסוף".

הראל – מדד ספטמבר ירד ב-0.2% 

בקבוצת הפיננסים והביטוח הראל סבורים שמדד ספטמבר ירד ב-0.2%. כלכלני הראל , כמו יתר הכלכלנים הופתעו מהמדד הנמוך בחודש אוגוסט. לטענתם - "בחינת ביצועי העבר במדד מלמדת כי מדד אוגוסט הוא המדד התנודתי ביותר במהלך השנה,  בעיקר בשל המשקל הגבוה שיש לסעיף הדיור במדד, נוכח מספר העסקאות הגדול שנעשה במחירי שכר דירה בחודש אוגוסט , מעבר שוכרים רבים בחודשי הקיץ בין הדירות לפני תחילת תקופת הלימודים בבתי הספר ובאוניברסיטאות", מסבירים כלכלני הראל את המדד השלילי והמפתיע, "ביצועי העבר מלמדים גם כי רוב ההפתעות במדד אוגוסט היו דווקא כלפי מעלה.

" התחזית לספטמבר היא לירידה של 0.2%, ירידה עונתית שלאחר חודשי הקיץ שתקוזז חלקית בעלייה במחירי הדלק. מדד אוקטובר צפוי לעלות ב-0.1% בשל עלייה עונתית בחגים שתקוזז עם הירידה החדה המתוכננת במחירי ביטוח החובה. האינפלציה ב-12 החודשים הבאים צפויה להערכתנו לעמוד על 0.7% – נמוכה מהגבול התחתון של יעד בנק ישראל, אך גבוהה מהציפיות הגלומות בשוק האג"ח"

בהראל מדגישים את העלייה החדה במדד מחייר הדירות - בחודש אוגוסט  פורסם כי מחירי הדירות (בין אמצע יוני לאמצע יולי) עלו ב-0.1%, וב-12 החודשים האחרונים עלו הדירות בכ-6%.

בנק לאומי – המדדים הנמוכים יהיו גם בהמשך השנה

כלכלני בנק לאומי מדגישים בסקירות האחרונות שלהם כי אלמלא העלייה במדדים הקשורים לדיור (ושכר דירה) המדדים היו נמוכים במיוחד גם בחודשים האחרונים - "בעקבות מדד אוגוסט השלילי  חלה התמתנות 'בסביבת האינפלציה', אשר מתחשבת בהתפתחות בפועל של המחירים בחודשים האחרונים ובשנה האחרונה וכן בהתפתחות הצפויה לשנה הקרובה", אומרים כלכלני הבנק ומוסיפים - "ב-12 החודשים האחרונים ירד המדד ב-0.7% כשבנטרול השפעת סעיף הדיור, המתבסס על מחירים בחוזים מתחדשים של שכר הדירה, המדד ירד בשיעור משמעותי של 1.6%".

וזה נתון שצריך להתעכב עליו - הדירות עולות, שכר הדירה עולה, וכל יתר המוצרים והשירותים יורדים! זה אומר שהפער בין מחזיקי הדירות לבין שוכרי הדירות רק הולך וגדל - מחזיקי הדירות פשוט ממשיכים להרוויח ולהתעשר, ושוכרי הדירות (ואלו שאין להם דירה) מתרחקים כל יום מרכישת דירה.

בלאומי מדגיישם את העלייה בסעיף שירותי דיור בבעלות דייריהם (המשקף את מחירי שכר הדירה בחוזים מתחדשים) - 0.5%, העלייה המתונה ביותר אמנם בחודש אוגוסט בעשור האחרון, אבל עלייה חדה לחודש אחד. קצב העלייה בשכר הדירה השנתי עומד על 2.1%, ובלאומי מדגישים כי הקצב ירד. כמו כן, נרשמה גם ירידה בקצב העלייה השנתי של מחירי הדירות - עלו ב-6%, לעומת 7% בשנה שעברה. אבל, זה כמובן עדיין גבוה, גבוה מאוד! וזה להערכת כלכלני לאומי יימשך

"במבט קדימה, סעיף הדיור (מבוסס שכר דירה) צפוי להמשיך ולהיות גורם ההתייקרות הדומיננטי במדד בעת הקרובה", אומרים כלכלני הבנק, "שיעור השינוי השנתי של מדד המחירים לצרכן (המצוי כיום בסביבה שלילית) צפוי לעלות באופן הדרגתי מאוד (להיות פחות שלילי), ולצאת מהתחום השלילי לקראת סוף שנת 2016 . פירוש הדבר, שהאינפלציה בשנת 2016 תוסיף להיות נמוכה באופן משמעותי מיעד יציבות המחירים של הממשלה (1%-3%) ואילו רק לקראת סוף 2017 היא צפויה להיכנס לתחום היעד".

מיטב דש – מדדים נמוכים בהמשך

גם במיטב דש סבורים שהמדדים הקרובים יהיו נמוכים במיוחד, כאשר בחודש ספטמבר הוא יירד ב-0.1%. אלכס זביזינסקי, כלכן המאקרו של מיטב-דש מדגיש בסקירות האחרונות כי האשראי הצרכני ממשיך לגדול בקצב גבוה – "הסיכונים יתגלו רק כשהמצב במשק יורע גידול באשראי הנו אחד הגורמים שדוחפים את הצריכה הפרטית במשק.

אפסילון - שנה שלישית של מדד שלילי
כלכלני אפסילון סבורים שגם השנה יירשם מדד שלילי (בהמשך לשנים 2014 ו-2015 - "ירידת המדד באוגוסט שהיתה הפתעה לעומת הציפיות המוקדמות מחזקת את הערכה שהמשק הישראלי צועד לקראת שנה שלילית ברציפות של אינפלציה שלילית. השינויים המבניים שעוברים על המשק ימשיכו לתמוך בסביבת אינפלציה נמוכה וכנגזרת מכך גם שמירה על רמת ריבית נמוכה".
לידר שוקי הון - המדד בשלושת החודשים הקרובים יירד ב-0.2% 
"מדד אוגוסט ירד ב- 0.3% לעומת התחזית שלנו לאי שינוי"" כותבים כלכלני לידר. "מחירי השכירות בחוזים מתחדשים (כ- 18.5% מסך המדד) התמתן  עם עלייה של 2.1% ב- 12 החודשים האחרונים, זאת לעומת 2.4% לפני חודש. מחירי הדירות לרכישה  מצביע על התמתנות בחודשים האחרונים - עלייה של 6.0% ב- 12 החודשים האחרונים לעומת 7.0% לפני חודש. בשני הסקרים האחרונים מסתמנת יציבות במחירי הדיור.  למרות המדד הנמוך מאד באוגוסט לא צפוי שינוי בריבית בנק ישראל או שימוש בכלים לא קונבנציונליים (למעט המשך רכישת מט"ח)".
בלידר סבורים שהמדד ב-12 החודשים הבאים יעמוד על 0.8%, בעוד שהמדד ב-12 החודשים האחרונים היה מינוס 0.7%. להערכתם המדד בשלושת החודשים הקרובים - ספטמבר, אוקטובר, נובמבר יירד ב-0.2%. כך שצד ההיצע אינו מגיב חזק מספיק וללא עליית מדרגה משמעותית בהתחלות הבנייה אנו לא רואים את מחירי הדירות יורדים אלא עולים בקצב מתון יותר".

למדד המחירים המעודכן

למחשבון הצמדה למדד

למחשבון הצמדה לדולר

 כדאי לכם לקרוא את המדריך שלנו על קופת הגמל להשקעה – ככה תחסכו הרבה כסף!  ואם תרצו לקבל הצעה לקופת גמל, תמלאו פרטים ויחזרו אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

מערכת הון

מערכת הון

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות