fbpx
חדשות

תקן EMV החדש לכרטיסי אשראי - מה צריך לדעת

 שלב נוסף בהטמעת תקן EMV במערך התשלומים בישראל: התקן המאובטח לכרטיסי אשראי המחייב הזנת קוד בקנייה, כמו באירופה

בנק ישראל מחייב את בתי העסק להפסיק בהדרגה את סליקת העסקאות בטכנולוגיה הישנה (פס מגנטי), עד ליישום מלא של תקןEMV  בכלל המשק.

בנק ישראל מפרסם היום מתווה להאצת ההטמעה של תקן EMV בישראל. פרסום המתווה צפוי להביא לכך שכבר בחודשים הקרובים הצרכנים יפגשו יותר ויותר מסופי תשלום שפועלים על פי הטכנולוגיה המתקדמת, ובטווח של שנים אחדות טכנולוגיית התשלום המתקדמת תוטמע במשק כולו.

בנק ישראל נקט בשנים האחרונות מגוון צעדים לקידום מערך התשלומים בישראל וליצירת תשתית שתאפשר שימוש בטכנולוגיות תשלום מתקדמות ויציבות תוך הגברת התחרות בשוק. תקן EMV, הנפוץ כיום ברחבי העולם, מאפשר לקדם את החדשנות בתחום התשלומים, לרבות ביצוע תשלומים ללא מגע באמצעות טלפון סלולרי ואפליקציות תשלום מתקדמות; לחזק את התחרות בתחומי הנפקה וסליקה באמצעות הסרת חסם לכניסת שחקנים חדשים מהארץ ומחו"ל; ולהפחית את סיכוני הזיוף והשימוש לרעה בכרטיסי חיוב באמצעות שדרוג מנגנוני האבטחה.

כתוצאה מהמהלכים שננקטו במהלך השנים האחרונות, שוק התשלומים הישראלי בשל למעבר כולל לתקן :EMV הרוב המוחלט של כרטיסי החיוב שהונפקו ללקוחות הם כרטיסים חכמים הכוללים שבב EMV, וכמחציתם מותאמים גם לביצוע תשלומים ללא מגע (contactless). הלקוחות יכולים לבחור בעצמם את הקוד הסודי לכרטיס (קוד בן 4 ספרות), כדי שעם אימוץ התקן בבתי העסק הם יוכלו להשתמש בנוחות בכל הכרטיסים שברשותם בהתאם להעדפותיהם. יותרמ-70 אחוזים ממסופי התשלום במשק מותאמים לתקן מבחינת החומרה, וכ-20 אחוזים מותאמים גם מבחינת התוכנה, ויכולים לאמץ את הטכנולוגיה באופן מיידי. עד כה, מסיבות שונות, רק מעטים מבתי העסק משתמשים בפועל בשיטת התשלום באמצעות הקשת קוד סודי או בעסקאות ללא מגע. יודגש, שהפעלת שיטת תשלום זו היא תנאי הכרחי לשימוש בארנקים דיגיטליים ובטכנולוגיות תשלום מתקדמות הקיימות בחו"ל.

כדי להשלים את הטמעת שיטת התשלום המתקדמת בישראל, ולקבוע לוח זמנים ברור שיספק ודאות לשחקנים השונים בשוק, בנק ישראל קיים בחודשים האחרונים מהלך התייעצות נרחב ב"ועדת כרטיסי חיוב" - בהובלת מחלקת חות"ם (חשבות ומערכות תשלומים) בבנק ישראל, בהשתתפות כלל הגורמים בתעשיית התשלומים בכרטיסי חיוב (סולקים, מנפיקים, יצרני מסופים, וכדומה) ונציגי הפיקוח על הבנקים. בדיוני הוועדה נבחנה מידת המוכנות של הגורמים השונים בשוק התשלומים להטמעת התקן, ונידונו ההשלכות על הגופים השונים.

בהסתמך על ההבנות שהתקבלו בדיוני הוועדה  והחלטות שהתקבלו בבנק ישראל, מפרסם הפיקוח על הבנקים טיוטת הוראה אשר מחייבת את הסולקים להפסיק בהדרגה את סליקת העסקאות בטכנולוגיה הישנה (פס מגנטי), עד ליישום מלא של תקןEMV  בכלל המשק. ההוראה תיכנס לתוקף לאחר דיון בוועדה המייעצת וקבלת הערות מהציבור.

 

לוח הזמנים לאימוץ מלא של תקן EMV בישראל

החל מ-31 במרץ 2020

 • יונפקו בישראל רק כרטיסי אשראי וכרטיסי דביט (להלן: כרטיסי חיוב) התומכים ב-EMV ו-Contactless.

החל מ-30 בנובמבר 2020

 • יסלקו עסקאות שנעשו בנוכחות כרטיס חכם אך ורק אם בוצעו ב- EMV מלא – כלומר, תוך הקשת קוד סודי בן 4 ספרות בעת ביצוע העסקה, או בעסקאות ללא מגע עד 200 ש"ח ללא הקלדת הקוד הסודי, בבתי העסק הבאים:

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון: "הטמעת תקן ה-EMV תאפשר כניסה של טכנולוגיות תשלום מתקדמות ושל שחקנים נוספים, מקומיים וגלובליים. המהלך ירחיב את מגוון האפשרויות העומד לרשות בתי העסק והצרכנים ויאיץ את הטמעת הארנקים האלקטרוניים ואפליקציות תשלום מתקדמות. מערכות תשלומים נוחות, יעילות, בטוחות ויציבות הן מרכיב חשוב בכל משק מתקדם. המשק הישראלי נמצא בפיגור ביחס למשקים אחרים מבחינת ההטמעה של אמצעי תשלום מתקדמים והצעד הנוכחי יסייע לגשר על חלק מהפער. בנק ישראל ימשיך לפעול לקידום מערכות התשלומים במשק ולהגברת החדשנות, התחרות, והאבטחה בתחום זה, שנוגע לכל אזרח ולכל בית עסק במשק הישראלי".

שאלות ותשובות

 

במה עוזרת לנו השיטה החדשה? ישראל עוברת לשיטת תשלומים מתקדמת הנהוגה בכל העולם, שישראלים רבים כבר התנסו בה בעת ששילמו בבתי עסק בחו"ל. שיטה זו תאפשר מגוון אמצעי תשלום מתקדמים בישראל (כולל תשלומים באמצעות טלפונים חכמים וגדג'טים נוספים), תאפשר תחרות גבוהה יותר בין הסולקים (מה שצפוי להוזיל את עלויות הסליקה לבתי העסק, שבתורם יגלגלו את ההוזלה לצרכנים). בנוסף, שיטה זו מתאפיינת ברמת אבטחה גבוהה יותר בביצוע עסקאות, באמצעות מנגנוני אבטחה/הצפנה מתקדמים למניעת זיוף, וגם בשל האפשרות לאמת את זהות מחזיק הכרטיס באמצעות הקשת קוד סודי בעת ביצוע עסקאות עם הכרטיס. לבית העסק היא מספקת הגנה מפני נזקים הנובעים מביצוע עסקאות בכרטיסי אשראי שזויפו או נגנבו. ביצוע עסקה חכמה מבטיח לבית העסק את התשלום בגינה.

 

לצרכנים:

 • אז מה בעצם השבב הזה שעל הכרטיס החכם עושה? באמצעות השבב המנגנון מצפין כל עסקה בנפרד, בניגוד להצפנה קבועה בפס המגנטי. שיטה זו משפרת מאוד את אבטחת העסקאות וההגנה על הלקוחות.
 • איך אדע אם יש לי כרטיס חכם? אם יש שבב מוזהב על הכרטיס- סימן שמדובר בכרטיס חכם. אם אין, במועד החידוש הבא הכרטיס יוחלף בכרטיס חכם, כך שבקרוב מאוד כלל הכרטיסים יהיו כרטיסים חכמים (למעט כרטיסים נטענים).
 • אם אין לי כרטיס חכם, האם אוכל לבצע עסקאות בבתי עסק? בוודאי. האפשרות לביצוע עסקאות באמצעות הפס המגנטי, לכרטיסים שאינם חכמים, קיימת גם במסופים החדשים.
 • לחילופין, אם יש לי כרטיס חכם ובית העסק עדיין עובד בטכנולוגיה הישנה (פס מגנטי), האם אוכל לבצע עסקאות? בוודאי. לכרטיסים חכמים יש פס מגנטי ולכן בעלי כרטיס חכם יכולים לבצע את העסקאות בשתי השיטות.
 • האם אופן השימוש בכרטיס בעת ביצוע התשלום משתנה? כן. להבדיל מהשיטה הקיימת, בה מגישים את הכרטיס לקופאי, בשיטה החדשה הכרטיס נשאר בידיים שלך. מכניסים את הכרטיס למסוף, ופועלים בהתאם להנחיות שעל גבי צג המסוף (לדוגמה: הקשת קוד סודי). לאחר אישור העסקה יש להוציא את הכרטיס ולקחת אותו. ככל שיש בעיה, ניתן להיעזר במוכר. בעסקאות ללא מגע עד 200 שקל, יש להצמיד את הכרטיס למסוף. מעל 200 שקל, תידרש גם הקשת קוד סודי.
 • מהו הקוד הסודי? הקוד שניתן לך עם קבלת כרטיס החיוב ואשר באמצעותו מבצעים גם משיכת מזומנים.
 • מה אעשה אם שכחתי את הקוד הסודי? לחברות כרטיסי האשראי ולבנקים יש מגוון אמצעים לשחזור הקוד הסודי. כך לדוגמה, ניתן לשחזר את הקוד הסודי בקלות ובמהירות באמצעות האפליקציות של חברות כרטיסי האשראי או הבנקים וגם במענה קולי ממוחשב שלהם. ניתן גם לבחור בעצמנו קוד סודי שקל לנו לזכור.
 • למה הקוד הסודי חשוב? הקוד הסודי מגן על בעל הכרטיס מפני שימוש לרעה כאשר הכרטיס נגנב או אבד. אין למסור את הקוד לאדם אחר (גם לא לקופאי בחנות!) ואין להחזיק אותו בצורה לא מוגנת (על הכרטיס או בסמוך לו).
 • כיצד משלמים בעסקאות טלפונית ובעסקאות אינטרנטיות? אין כל שינוי באופן ביצוע עסקאות כאלו. ממשיכים לשלם באמצעות מסירת מספר הכרטיס או הקלדתו ומתן אמצעי זיהוי נוספים נדרשים (לדוגמה, ת"ז., 3 ספרות בגב הכרטיס, תוקף הכרטיס). אין צורך בהקלדת קוד סודי וגם כאן – הקפידו שלא למסור אותו, אף אחד לא אמור לבקש מכם למסור לו את הקוד הסודי בן ארבע הספרות, גם לא המוכר בעסקה טלפונית. בחלק מהעסקאות נדרשת הקשת סיסמה חד פעמית – זו אינה הקוד הסודי, אלא סיסמה שמתקבלת במסרון במכשיר הנייד המקושר לאותו כרטיס חיוב.

לבתי העסק:

 

 • האם עליי להחליף את מסוף כרטיסי החיוב בבית העסק? כן, אם עוד לא עשית זאת. ההודעה שפירסם בנק ישראל מפרטת את לוחות הזמנים להחלפת המסופים. ככלל, בתי עסק גדולים יהיו חייבים לסלוק עסקאות בטכנולוגיה החדשה החל מ-30 בנובמבר 2020, ומרבית בתי העסק האחרים - החל מ-31 ביולי 2021.
 • איך אדע אם יש לי מסוף שתומך בכרטיסים חכמים? יש מגוון רחב של מסופים חכמים בשוק, המאפיין העיקרי שלהם הוא פתח להכנסת הכרטיס (בנוסף לקיומו של קורא פס מגנטי) ומקלדת ספרות (מקשים פיזיים או מסך מגע).
 • אם אין לי מסוף חכם ואני רוצה להחליף, מה עלי לעשות? ליצור קשר עם המשווק/ ספק המסופים או הסולק שעימו אתה עובד,  ולבקש הצעה לשדרג את המסוף למסוף חכם.
 • האם אפשר לעבור לשימוש בטכנולוגיה החדשה עוד לפני המועד שקבע בנק ישראל? בוודאי. בנק ישראל קבע את המועד האחרון בו נדרש לעבור. אולם אפשר ורצוי לעשות זאת לפני. גם כדי ליהנות מהיתרונות של ה-EMV (חדשנות, בטיחות ותחרות) וגם כדי לא לחכות לרגע האחרון.
 • מה המשמעות של מנגנון הסטת האחריות? המנגנון קובע שבמקרה של תשלום באמצעות כרטיס חיוב חכם בבית עסק שבו לא מותקן מסוף חכם, הסולק אחראי להשיב ללקוח את סכום החיוב הנובע משימוש לרעה, והוא רשאי להסיט את האחריות לבית העסק. מטרת המנגנון האמור הוא להוביל לכך שכלל העסקים יערכו ויטמיעו את המסופים והתוכנה הנדרשים, וכך לא יישאו באחריות, והשוק כולו יהפוך לשוק תשלומים מתקדם.
 • האם מנגנון זה יחול עלי, וממתי? הסטת האחריות תחל מינואר 2019. לבתי עסק קטנים (שמחזור התשלומים שלהם בכרטיסי חיוב בשנת 2018, היה נמוך מ-5 מיליוני ₪) ניתנה דחיה עד לינואר 2020, בכדי שיוכלו להתארגן מול יצרני הקופות והסולקים להתאמת הקופות ולמעבר לשיטת התשלומים החדשה.
 • כמה עולה מסוף חכם? על מנת לבצע עסקאות חכמות נדרש מסוף חכם או הוספת קורא כרטיסים למסוף הקיים תוך שידרוג התוכנה של המסוף. בשוק יש מגוון פתרונות המותאמים למגוון בתי עסק. מחיר המסוף תלוי בדרישות של בית העסק וניתן למצוא מסופים חכמים החל שמחירם מתחיל ממאות שקלים בודדות.
 • האם זה מסובך? מי ידריך אותי? ביצוע העסקאות קל ופשוט ורוב בתי העסק בעולם מיישמים את השיטה ונהנים מהבטיחות והנוחות שהיא מספקת. כשיוחלף המסוף בבית העסק, הגורם המחליף ידריך את בית העסק כיצד להשתמש ולתפעל את המסוף וכיצד להנחות את הלקוחות בעת ביצוע התשלום.

מינואר - עסקים שלא יטמיעו התקן EMV לסליקה של כרטיסי חיוב ישאו באחריות על שימוש לרעה בכרטיס

אפליקציות התשלומים - איזו הכי מאובטחת?

מ-2020 יחויבו הרשתות הגדולות לקבל רק כרטיס אשראי חכם

רוצים לחסוך בפיקדון? מלאו פרטים, ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות