fbpx
יש לך שאלה?
מדד תשומות הבנייה

מדד תשומות הבנייה באפריל עלה ב-0.3%

  • מדד תשומות הבנייה למגורים עלה בחודש אפריל ב-0.3%.
  • עליה של 0.3% במדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים באפריל 2018
  • עליה של 0.2% במדד מחירי תשומה בסלילה וגישור באפריל 2018
  • עליה של 0.3% במדד מחירי תשומה בחקלאות באפריל 2018
  • עליה של 1.0% במדד מחירי תשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסייה באפריל 2018
  • עליה של 1.5% במדד מחירי תשומה באוטובוסים של זכייניות באפריל 2018
  • עליה של 0.8% במדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים באפריל 2018

למחשבון מדד תשומות הבנייה

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים עלה בחודש אפריל 2018 ב-0.3% והגיע ל-112.4 נקודות לעומת 112.1 נקודות בחודש קודם (הבסיס: יולי 2011 = 100.0 נקודות). מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ללא שכר עבודה עלה ב-0.1% והגיע ל-106.0 נקודות. ב-12 החודשים האחרונים (אפריל 2018 לעומת אפריל 2017) עלה מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ב‑2.7% בשל העלייה במחירי שכר העבודה ב-3.2%. המדד ללא שכר עבודה עלה ב-2.4% בתקופה זו.

חומרים ומוצרים - בחודש אפריל 2018 עלה מדד מחירי חומרים ומוצרים ב-0.2%. מבין החומרים והמוצרים עלו במיוחד מחירי מחיצות מתועשות (ב-3.6%), מוצרי מתכת אחרים (ב-2.5%), אבן (ב- 2.1%), עץ לבנייה וחומרי מחצבה אחרים (ב-1.1% כל אחד). לעומת זאת ירדו מחירי מלט (ב-2.7%). שכירת ציוד ורכב והוצאות כלליות.

מדד מחירי שכירת ציוד ורכב ירד בחודש אפריל 2018 ב-0.3% ומדד הוצאות כלליות נותר ללא שינוי.

שכר עבודה - מדד מחירי שכר עבודה המשולם עבור המועסקים בענף עלה בחודש אפריל 2018 ב-0.3%. מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים, לפי פרקי הבנייה. מבין השינויים במדדים של פרקי הבנייה בחודש אפריל 2018, יש לציין עליית מחירים של 0.7% בפרק בנייה ו-0.6% בפרק איטום. בשאר פרקי הבנייה נרשמו תנודות מחירים של עד 0.5%.

 

עלייה של 0.3% במדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים באפריל 2018

מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים עלה ב-0.3% בחודש אפריל 2018 והגיע ל-107.0 נקודות לעומת 106.7 נקודות בחודש הקודם (על בסיס ינואר 2012 = 100.0 נקודות).

מבין השינויים במדדים של פרקי הבנייה בחודש אפריל 2018, יש לציין עליית מחירים של 3.9% בפרק רכיבים  טרומיים, 0.7% בכל אחד מהפרקים ריצוף וחיפוי,אבן ורכיבים מתועשים ו-0.6% בפרק איטום.

בשאר פרקי הבנייה נרשמו תנודות מחירים של עד 0.5%.

 

עלייה של 0.2% במדד מחירי תשומה בסלילה וגישור באפריל 2018

מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור עלה בחודש אפריל 2018 ב-0.2% והגיע ל-122.7 נקודות לעומת 122.5 נקודות בחודש הקודם (על בסיס ינואר 2010 =100.0 נקודות). מדד מחירי תשומה בסלילה ללא גישור עלה בחודש אפריל 2018 ב-0.2%. ב-12 החודשים האחרונים (אפריל 2018 לעומת אפריל 2017) עלה מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור ב-3.8% והמדד ללא גישור עלה ב-2.5% באותה תקופה.

חומרים - בחודש אפריל 2018 נרשמו עליות מחירים בולטות במיוחד במחירי צינורות ניקוז (ב-3.4%), קורות ומקטעים לגשרים (ב-2.6%), צינורות שונים (ב-2.5%), יריעות שריון קרקע (ב-2.1%), תאי בקרה ושוחות (ב-2.0%) ומצע א', מצע ב', מצע ג' (ב-1.0%) לעומת זאת, ירדו מחירי צמנט שחור (ב-3.0%), מוטות ורשתות פלדה ואביזרי מתכת שונים ויריעות HDPE (ב-0.6% כל אחד), מעקה בטיחות (ב-0.3%) יריעות וחומרי איטום ותערובות אספלט (ב-0.2% כל אחד) ואביזרי תאורת כביש (ב-0.1%).  שכירת ציוד מחירי שכירת ציוד ירדו ב-0.2%.

שכר עבודה - שכר העבודה המשולם עבור המועסקים בענף עלה ב-0.3%. מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור, לפי פרקי עבודה מבין השינויים במדדים של פרקי הסלילה בחודש אפריל 2018 יש לציין במיוחד עלית מחירים של 1.7% בפרק עבודות ניקוז, 0.8% בפרק מערכות ביוב ו-0.6% בפרק מערכות אספקת מים. בשאר פרקי הסלילה והגישור נרשמו תנודות מחירים של עד 0.5%.

עלייה של 0.3% במדד מחירי תשומה בחקלאות באפריל 2018

 

מדד מחירי תשומה בענף החקלאות עלה בחודש אפריל 2018 ב-0.3% והגיע ל-174.4 נקודות לעומת 173.8 נקודות בחודש קודם (הבסיס: ממוצע 2000=100 נקודות).ב-12 החודשים האחרונים (אפריל 2018 לעומת אפריל 2017) עלה מדד מחירי תשומה בחקלאות ב-1.6% והמדד ללא שכר עבודה עלה ב-0.3%.מדד מחירי תשומות בבעלי חיים עלה ב-0.5% ומדד מחירי תשומות בגידולים צמחיים עלה ב-0.1%. בחודש אפריל 2018 עלו מחירי הובלה שכורה ב-1.0%, מספוא לבעלי חיים וחומרי אריזה ואריזות ב-0.9% כל אחד, דלק, דשנים וחשמל ב-0.8%, דמי חכירה ב-0.3%, חומרי בנייה למבנים חקלאיים וכיסויים פלסטיים ב-0.2%. מחירי אפרוחים ומכונות, רכב, ציוד, חלפים וכלי עבודה עלו ב-0.1% כל אחד. לעומת זאת, ירדו מחירי דשנים וזבלים ב-0.4%, שירותים וטרינריים ותרופות ב-0.3%, חומרי הדברה ושונות (הנהלת חשבונות, שירותי משרד, צורכי משרד וכו') ב-0.2% כל אחד ומחירי זרעים, פקעות ושתילים ב-0.1%. מחירי מים, עלות עבודה שכירה, מיסים ואגרות וביטוח נותרו בחודש אפריל 2018 ללא שינוי.

עלייה של 1.0% במחירי תשומה באוטובוסים לכלל האוכלוסייה באפריל 2018

מדד מחירי תשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסייה עלה בחודש אפריל 2018 ב-1.0% והגיע ל-136.6 נקודות לעומת 135.3 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ינואר 2007=100.0 נקודות). ב-12 החודשים האחרונים (אפריל 2018 לעומת אפריל 2017), עלה מדד זה ב- 6.2%. בחודש אפריל 2018 עלו מחירי דלק, שמנים ונוזלי קירור ב-2.6%, רכב ב-2.5%, חלפים, תיקונים ושיפוצי רכב ב-0.3% ומיסים, אגרות, רשיונות וביטוח ושונות (הנהלת חשבונות, הוצאות משפטיות וכו') עלו ב-0.1%, כל אחד. לעומת זאת, ירדו מחירי חומרים, ציוד וכלי עבודה ב-0.6%. מחירי אחזקת מבנים והוצאות משרדיות נותרו ללא שינוי. מחירי התמורה למשרות שכיר עלו ב-0.4%.

מדד מחירי תשומה באוטובוסים של זכייניות - מדד מחירי תשומה באוטובוסים של זכייניות עלה בחודש אפריל 2018 ב-1.5% והגיע ל-150.5 נקודות לעומת 148.3 נקודות (הבסיס ינואר 2007=100.0 נקודות) מדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים ציבוריים מדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים ציבוריים עלה בחודש אפריל 2018 ב-0.8% והגיע ל-140.7 נקודות לעומת 139.6 נקודות בחודש קודם (על בסיס ינואר 2008=100 נקודות).

 

למחשבון מדד תשומות הבנייה

 


רכשת דירה?  – תן למומחה להציע לך משכנתא טובה וזולה (האתר מעביר את הפרטים לשני מומחים בתחום, מנוסים מאוד, מקצועיים מאוד ועם רקורד מוכח – לא תתאכזבו!)

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

מערכת הון

מערכת הון

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות