fbpx
שוק ההון

אלקטרה: הרווח הנקי ירד בכמעט 17%

הכנסות הקבוצה ברבעון הרביעי של שנת 2018 היו כ-1.56 מיליארד שקל,וירדו בכ-4.9% בהשוואה לכ-1.64 מיליארד שקל ברבעון המקביל בשנה שעברה
קבוצת אלקטרה פרסמה את תוצאותיה לרבעון הרביעי של 2018 עם ירידה של 4.9% בהכנסות, שיפור מהותי בשולי הרווחיות הגולמית וירידה של כ-16.5% ברווח הנקי, בעיקר כתוצאה מעסקאות M&A ושיערוכים. החברה תחלק דיבידנד של כ-36 מיליון שקל לבעלי המניות.
הכנסות הקבוצה ברבעון הרביעי של שנת 2018 היו כ-1.56 מיליארד שקל,וירדו בכ-4.9% בהשוואה לכ-1.64 מיליארד שקל ברבעון המקביל בשנה שעברה.
בשורה התחתונה, החברה סיימה את הרבעון הרביעי לשנת 2018 עם רווח נקי של כ-35.3 מיליון שקל, כלומר ירד בכ-16.5% בהשוואה לרווח נקי של כ-42.3 מיליון שקל ברבעון המקבילב-2017.
הרווח הגולמי ברבעון הרביעי היה כ-128.9 מיליון שקל (8.2% מההכנסות), עלייה של כ-32% בהשוואה לכ-97.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (5.9% מההכנסות).
מנגד האביטדה ברבעון הרביעי של 2018 הסתכם בכ-79.6 מיליון שקל (5.1% מההכנסות), ירידה של כ-7.3% בהשוואה לכ-85.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד  (5.2% מההכנסות).
הגורם המרכזי לירידה באביטדה הוא הפרש של כ-26.2 מיליון שקל בסעיף הכנסות והוצאות אחרות. ברבעון הרביעי של 2018 רשמה החברה הוצאות אחרות של כ-18.4 מיליון שקל, לעומת הכנסות אחרות של כ-7.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
ההוצאות האחרות ברבעון נבעו בעיקר מהפסד שנגרם ממכירת מפעל ליצור לוחות חשמל בחברה מאוחדת בכ-5.7 מיליוני שקלים, עלויות עסקה לרכישת חברות בארה"ב בסך של כ-2.7 מיליוני שקלים, שיערוך השקעה בחברה כלולה בסך של כ-3.6 מיליוני שקלים ורישום הפרשה לירידת ערך מלאי מקרקעין לזמן ארוך בסך של 5 מיליוני שקלים, בניכוי רווח הון ממימוש רכוש קבוע בסך של כ-1.8 מיליוני שקלים. מנגד, ברבעון המקביל אשתקד נכלל רווח בסך של כ-4.1 מיליוני שקלים ממכירת מלוא החזקות החברה בתאגיד המשמש כזכיין בפרויקט היכל המשפט בתל-אביב.
לפי איתמר דויטשר, מנכ"ל אלקטרה: "אלקטרה מסכמת את שנת 2018 עם המשך מגמת הצמיחה בפעילותה ובצבר העבודות, שחצה את רף 13 מיליארד השקלים. לאחרונה השלמנו את העיסקה המאפשרת את כניסתנו לשוק האמריקאי עם רכישת השליטה בשתי חברות קבלניות ותיקות בענף האלקטרו-מכני הפועלות באזור ניו יורק. מדובר באבן דרך חשובה בפעילותה העסקית של אלקטרה, שתאפשר לה להמשיך בהרחבת פעילותה הבינלאומית לצד המשך הצמיחה בפעילות במשק הישראלי".

מלאו פרטים וקבלו הצעה  אטרקטיביות לניהול חשבון ניירות ערך.

 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות