fbpx
זכויות עובדים

בין הברוטו לנטו – מה יורד לכם מהמשכורת?

מעודכן ל-08/2019

לכמה ימי חופש ומחלה אתם זכאים, מתי מעדכנים את נקודות זיכוי המס, ומה זה בכלל "גילום"? כל מה שצריך לדעת כדי להבין את תלוש השכר החודשי ולוודא שאתם מקבלים את כל מה שמגיע לכם

הוא מגיע אליכם בכל חודש ובמרוצת הזמן חלים בו שינויים, אבל אתם עדיין לא מצליחים להבין אותו ולפעמים נדמה לכם שמדובר בכתב חידה. כן, אם עוד לא ניחשתם, הכוונה לתלוש המשכורת שלכם.

התיידדו עם תלוש השכר שלכם

כאשר אתם עושים תוכנית כלכלית אישית או היערכות כלכלית משפחתית, הדבר הראשון שכדאי לעשות הוא להכיר קצת יותר מקרוב את תלוש המשכורת שלכם: קחו את 12 התלושים האחרונים והעבירו אותם אל תוך טבלת אקסל מסודרת, בהפרדה לסעיפים. כך תוכלו להשוות בקלות בין הסעיפים השונים ברמה חודשית, להבין את מחזוריות השכר שלכם על פני שנה ולמצוא טעויות או סעיפים שאינם מובנים ודורשים בירור.

מומלץ לבצע בדיקה מקיפה של התלושים לפחות פעם בשנה, לכתוב רשימה של כל הדברים שאינם ברורים (כולל בירור של כל מיני קיצורים וראשי תיבות) או שנראים כטעות, לקבוע פגישה עם חשב השכר ולא להרפות עד שמתקבלות תשובות מספקות וברורות. חשוב גם לשמור את כל התלושים, לפחות עד קבלת טופס 106 שאותו כמובן יש לשמור לתמיד.

ריכזנו עבורכם את הדברים שהכי חשוב להכיר, להבין ולבדוק בתלוש המשכורת האישי שלכם, והסברים לסעיפים שמשמעותם מובנת פחות:

נקודות זיכוי – לנקודות הזיכוי יש משמעות כלכלית חשובה, שכן הן משמשות לקביעת גובה המס שינוכה מהמשכורת. הן נקבעות על פי חוק, אך כדאי לוודא שהן ממוצות. אחד ממקורות המידע שעליהם מסתמכים על מנת לקבוע את הנקודות הוא טופס 101, הלוא הוא כרטיס העובד שכל עובד מתבקש למלא בתחילת עבודה חדשה ובכל תחילה שנה אזרחית. כשאתם מקבלים את הטופס לחתימה, רוב הנתונים האישיים מודפסים בו מראש, אך חשוב לוודא כי הם תקינים. כמו כן, בטופס יש חלקים מסוימים שאינם מתעדכנים אוטומטית, כגון: סיבות לבקשה לפטור ממס, זיכוי ממס או תיאום מס, ויש לסמן אותם כל שנה מחדש. כך למשל, הורה עצמאי ("חד-הורי") חייב לסמן את הסעיף הזה בכל שנה, כנ"ל הורה גרוש המשלם מזונות, מי שברשותו תואר אקדמי או מי שעובד בשני מקומות עבודה או יותר.

מצב משפחתי – באחריותכם להעביר לחשב השכר במקום עבודתכם מסמכים המעידים על כל שינוי במצבכם האישי: נישואים, גירושים, התאלמנות, הצטרפות ילד נוסף למשפחה, שכן  למצב המשפחתי יש משמעויות מבחינת גובה מס הכנסה שאתם משלמים. כמובן שעליכם לבדוק בתלוש שהנתון אכן עודכן. אל תחכו למילוי טופס 101, עשו זאת מיד כשחל השינוי במהלך השנה.

הכנסה זקופה – כל הטבה אישית בעלת שווי כספי הניתנת על ידי המעסיק – כגון טלפון נייד, רכב, ארוחות וכיו"ב – חייבת להיות רשומה בתלוש השכר ועל העובד לשלם בגינה מס. כל הטבה שכזו מופיעה בתלוש בשם "זקיפה" או "זקופה" לצד שווי ההטבה.

גילום – מעסיקים לעיתים מגלמים חלק מההטבות הנ"ל, לפי הסכם קיבוצי או הסכם אישי שיש לכל עובד, כלומר החברה מחזירה לעובד את מלוא המס נטו שהעובד שילם עבור ההטבות האלו (במילים אחרות - המעסיק נושא בנטל המס). הכוונה ב"מלוא המס" זה למס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות. המשמעות היא שהשכר נטו אינו מושפע כלל מהגילום. דוגמאות לכך: השתתפות במימון לימודים אקדמיים, תווי ביגוד, תשלום אש"ל, מתנות בחגים. חשוב להבין שסכום החזר המס הזה לא מהווה חלק מהשכר שעליו מחושבים הפרשות סוציאליות, פיצויים, חופשות מחלה, שעות נוספות וכו'.

ניכויי חובה

כלל הסכומים שיורדים ממשכורת הברוטו או כהוראת חוק (מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות ממלכתי) או כחלק מהסכם קיבוצי, כזה שיש לכל עובד בחברה (דמי חבר בארגון עובדים, מס ארגון, ועד עובדים, ביטוח הדדי).

* טיפ: אם אתם משלמים "ביטוח הדדי", מומלץ שתבררו באיזה כיסוי מדובר ובאיזו חברת ביטוח. בדרך כלל מדובר בפיצוי כספי הניתן לעובד במקרה של מוות או מחלות קשות, אז חשוב לדעת אם יש כזה ולהפעילו במידת הצורך.

הפרשות סוציאליות –  על פי החוק, החל משנת 2008 יש לבטח כל עובד בביטוח פנסיוני המתבצע באמצעות הפרשות לביטוח הפנסיוני של העובד.

להפרשות אלו, המיועדות לקופת גמל, תוכנית פנסיה, ביטוח מנהלים או קרן השתלמות, שני מרכיבים: סכום ההשתתפות של העובד, המנוכה מהשכר, והפרשות המעסיק. בנוסף, המעסיק מחויב להפריש סכומים מסוימים לקרן פיצויי פיטורים של העובד.

החל ממשכורת ינואר 2017, שיעור ההפרשות הוא 18.5% מהשכר, מתוכם 6% על חשבון העובד והיתר (12.5%) על חשבון המעסיק (6.5% הפרשות מעסיק לרכיב תגמולים ו-6% הפרשות מעסיק לרכיב פיצויים).

חשוב לדעת:

  • העובד זכאי לבחור את סוג הביטוח הפנסיוני שבו הוא רוצה להיות מבוטח (קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים).
  • העובד זכאי לבחור את הגוף הספציפי שאליו יופרשו הכספים ושבו ינוהל הביטוח הפנסיוני.
  • הפרשות החובה מחושבות על-פי הברוטו של שכר הבסיס של העובד (ללא שעות נוספות) או לפי השכר הממוצע במשק - הנמוך מביניהם.
  • עובד אינו רשאי לוותר על זכותו לביטוח פנסיוני (גם לא על תשלומים בדיעבד שלא שולמו) ואינו יכול למנוע את ניכוי החלק שלו בהפרשות מתוך השכר.
  • במקומות עבודה שבהם חל על העובדים הסדר מיטיב בביטוח פנסיוני, המעסיק מחויב להפריש סכומים על-פי הסדר זה, אם תנאיו טובים יותר מהתנאים שנקבעו בצו ההרחבה.

* טיפ: ההפרשות לביטוח פנסיוני עבור העובדים הן חובה של המעסיק, והעובד אינו רשאי לוותר עליהן. מעסיק שלא מבצע הפרשות לביטוח הפנסיוני עשוי להיות חשוף להטלת קנסות מהיחידה לאכיפת חוקי העבודה במשרד העבודה ואף לתביעות כספיות מצד העובד. ראו פירוט בהמשך דף זה.

מה כדאי לבדוק?

בתלושי משכורת ניתן לראות את הפרשות העובד כמספר אבסולוטי, בתוך אחת מהטבלאות הקשורות לניכויים (חובה, שוטפים או אישיים).

ודאו שהסכום האבסולוטי המצוין הוא בהתאם לשיעור המוסכם עם המעסיק – חלקו את ההפרשה הספציפית בשכר ברוטו הבסיסי לקופה הרלוונטית וחשבו את השיעור (באחוזים). הפקדות המעסיק בקופות השונות מופיעות בנפרד, וכאן בדרך כלל  מצוין גם אחוז ההפרשה וגם הסכום האבסולוטי. כדאי מדי פעם לבדוק שהפרשות המעסיק לקרנות נעשית בהתאם לשיעור שסוכם עליו. בכל מקרה של אחוז שאינו תואם את שהוסכם עם המעסיק בחוזה ההעסקה, בקשו הסבר ובירור מחשב השכר. חשוב לזכור שלכל העלאה במשכורת הבסיסית, גם הקטנה ביותר, יש משמעויות מבחינת הסכומים המופרשים.

ניכויים אישיים/התחייבויות יזומות

מקומות עבודה גדולים מאפשרים לעובדים לקחת חלק בהסדרים מיוחדים שהם סוגרים מול גופים חיצוניים בתנאים אטרקטיביים במיוחד. דוגמאות לכך הם ביטוחי בריאות פרטיים, ביטוחי תאונות אישיות, נופשים, אגרת נסיעה מופחתת בכביש 6, הלוואות מעסיק, כרטיסים לאירועים ועוד. אלו מנוכים משכר הנטו ובדרך כלל יופיעו יחד בטבלה נפרדת בתלוש.

ימי חופש ומחלה

לפי החוק, כל עובד גלובלי העובד 5 ימים בשבוע ושצבר ותק של שנה, זכאי לפחות ל-12 ימי חופשה בשנה, אך חשוב לבדוק את הזכאות הספציפית של כל אחד לפי המאפיינים האישיים וכמובן לפי החוזה האישי.

חשוב לבדוק:

יש לבדוק אם הזכאות השנתית לימי חופשה הם כפי שהוסכם בחוזה העבודה ולוודא בכל חודש שאתם מקבלים את החלק היחסי שלהם המגיע לכם לפי אותו הסכם. כמו כן, צריך לשים לב שהניצול בפועל (וכמובן היתרה) תואמים לימי החופשה שלקחתם בפועל באותו חודש.

כך גם לגבי ימי מחלה, על פי חוק, עובד זכאי ל-18 ימי מחלה בשנה (בתנאים מסוימים, כמובן), כאשר עבור היום הראשון לא תקבלו תשלום, בימים השני והשלישי תקבלו 50% משכר העבודה הרגיל, ומהיום הרביעי והלאה העובד זכאי ל-100% משכר העבודה. בדקו מה כתוב בתלוש וודאו שהוא תואם לחוק, להסכם שלכם ולניצול בפועל. ישנם הסכמים קיבוציים או חוזה העסקה האישי, לפיהם התשלום יהיה גבוה יותר או אפילו מלא, החל מהיום הראשון.

דמי הבראה

עובדים שנמצאים במקום עבודתם שנה או יותר זכאים לדמי הבראה בהתאם לוותק שצברו שם, על בסיס 378 שקל ליום במגזר הפרטי ו- 432 שקל ליום במגזר הציבורי.

דמי ההבראה מחושבים בהתאם לוותק של העובד במקום העבודה, בהתאם להיקף משרתו ובהתאם למשך העסקתו באותה שנה.

חשוב לדעת:

  • עובד אינו רשאי לוותר על דמי ההבראה או על חלק מהם. גם אם עובד נאלץ או הסכים לוותר על הסכומים המגיעים לו, בגלל חוסר הבנה או בלחץ המעסיק, אין להסכמה שלו תוקף מחייב.
  • עובד שזכאי לדמי הבראה אך סיים את העסקתו לפני המועד שבו משלם המעסיק את דמי ההבראה, זכאי לקבל את דמי ההבראה במשכורתו האחרונה.
  • דמי הבראה חייבים במס הכנסה, בדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, אולם אינם נכללים בשכר המשמש לחישוב פיצויי פיטורים.
  • לצורך חישוב הזכאות לא תובא בחישוב חופשה ללא תשלום.
  • חופשת לידה על פי חוק תבוא בחישוב תקופת הזכאות. עובדות ועובדים הנמצאים בחופשת לידה בחודש שבו מעניק המעסיק את דמי ההבראה זכאים לקבל אותם למרות שבפועל אינם עובדים באותו חודש.

מה עוד כדאי לבדוק בתלוש?

אם אתם כבר מנתחים את תלוש השכר שלכם, בדקו אם הדרגה או התואר הרשומים בתלוש אכן נכונים ומעודכנים והאם השכר שאתם מקבלים תואם אותם. כנ"ל לגבי צבירת ותק, ודאו שהוא תואם את תאריך תחילת העבודה ושהוא נשמר גם עבור תקופות שבהן לא עבדתם, כגון חופשה, חופשת לידה או מילואים. אם מדובר במקום עבודה חדש, בדקו גם את כל פרטיכם האישיים (שם, תעודת זהות, חשבון בנק, כתובת).

למה הכי חשוב לשים לב בתלוש המשכורת - פנסיה ופיצויים

הלכתם לעבודה כרגיל ביום הבחירות? - תבדקו את התלוש. מגיע לכם תוספת על היום הזה

ההפרשה לפנסיה תעלה ביולי – איך זה ישפיע על התלוש ועל הקצבה בפנסיה?

מלאו פרטים ועורך דין מומחה בתחום יחזור אלייכם לייעוץ ראשוני (ללא כל מחוייבות מצדכם)

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

ענת גלעד

ענת גלעד

ענת עורכת וכותבת זה עשור בעיתונות הכתובה - ידיעות אחרונות ומעריב. תחומי העניין העיקריים שלה - רווחה, זכויות עובדים, קריירה, משפט.
הצטרפה למערכת הון בתחילת 2019.

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות