fbpx
חדשות

במסגרת לקחי הקורונה: הבורסה תערוך שינויים בכללי מדדי התל-בונד

מעודכן ל-06/2020

השינויים יאפשרו להקל גריעת סדרות ממדדי התל-בונד במקרה של הרעה משמעותית במצבן העסקי של חברות

הבורסה לניירות ערך בתל אביב פרסמה היום טיוטה להערות הציבור לשינוי ההוראות ביחס ל"להרכב מדדי תל-בונד ואופן עדכונם", וזאת במטרה לזרז את מהירות התגובה של הבורסה כעורכת מדדי התל-בונד – במקרה של הרעה במצבה העסקי של חברה שאג"ח שלה כלולה במדדי התל-בונד.

לצורך כך פועלים בבורסה לשינוי הכללים הקיימים כך שאג"חים שהדירוג שלהן ירד אל מתחת לדירוג השקעה או שהתשואה לפדיון שלהן תנסוק באופן חריג והרבה מעבר למה שקורה בקבוצת הייחוס שלה גם ללא הורדת דירוג, תיגרענה מהמדדים בתוך פרק זמן של עד 4 ימים.

הצעד נעשה במסגרת תהליך של הפקת לקחים מנזקי הקורונה, שעורכת הבורסה לניירות ערך, בהנהלת איתי בן זאב ובראשות היו"ר אמנון נויבך. מטרת השינויים – למזער את פערי הזמן המשמעותיים שהתגלו לא אחת בין ההרעה בפועל במעמדה של סדרת אג"ח ועד שהדבר השפיע על מיצובה כחלק ממדדי התל-בונד – פער שהוביל להפסדים למשקיעים במדדי התל בונד של אגרות החוב הקונצרניות בבורסה המקומית.

בבורסה הגיעו למסקנה שהוראות הגריעה הקיימות לא טובות דיין ויש לשנותן, והם מסבירים: מדדי תל-בונד תוכננו כנכס השקעה מבוזר באג"ח תאגידיות בסיכון נמוך. אולם בעקבות משבר הקורונה נמצא כי במקרה של הרעה במצבה העסקי של חברה, זמן התגובה של חברות הדירוג (הורדת הדירוג) עלול להיות איטי מדי – וכתוצאה מכך, מחיר האג"ח של חברה שנקלעה לקשיים צונח בתוך המדד ובכך נפגעת תשואת המדד, מה שפוגע במשקיעים. כך למשל קרה השנה עם האג"חים של קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה. מכיוון שכך, ניכר צורך לשנות את הכללים.

כעת הבורסה מציעה כי ממדדי האג"חים הקונצרניות ייגרעו אג"חים שקיבלו דירוג שמתחת לדירוג השקעה ממי מבין חברות הדירוג המקומיות, כך שהדירוג הקובע להישארות במדדים יהיה הדירוג הנמוך וללא תלות בדירוג הגבוה יותר. יצוין כי כיום המצב הפוך, וגם אם אחת מחברות הדירוג מפחיתה את הדירוג לאג"ח מסוים למתחת לדירוג השקעה, הרי שכל עוד החברה האחרת מעניקה לו דירוג השקעה, האג"ח נותר במדדים ולא נגרע מהם - למרות החששות שגברו לחדלות פירעון. בהקשר זה נדגיש כי דירוג השקעה הינו לפחות (BBB-) של S&P מעלות או לפחות (Baa3) של מידרוג.

זאת ועוד, במקרה שחלה הרעה מיידית במעמד האג"ח, ושהדבר טרם בא לידי ביטוי בדירוג החוב, הבורסה שואפת לשמר אפשרות להגיב מהר. לכן היא מציעה לקבוע רף שמעליו סדרת אג"ח תיגרע מיידית מהמדדים, ושלפיו: "התשואה לפדיון של סדרת אג"ח תאגידית לא תעלה על ממוצע התשואות לפדיון של קבוצת הייחוס של הסדרה בצירוף 3 סטיות תקן של התשואות לפדיון".

בנוסף לכך, הכללים הקיימים מאפשרים מצב שבו במדד תל-בונד תיכלל אג"ח שנותר לה זמן קצר מאוד עד לפדיון הסופי - דבר אשר עלול להוביל לעיוות במחיר האג"ח "מסיבות שאינן קשורות למצבה העסקי של החברה המנפיקה, כגון - מדרגות המחיר של המסחר בבורסה, סביבת ריבית נמוכה או עסקאות שהסיבה להן היא "טכנית", לדברי הבורסה. כפתרון לכך, היא מציעה שהרכב ועדכון המדד ייעשו כך ש"המועד הקובע לעדכון מאגר תל-בונד יהיה לכל הפחות 11 חודשים לפני מועד הפדיון הסופי של סדרת האג"ח התאגידית".

הבורסה מקצרת את זמן פרסום נתוני המסחר ל-15 דקות

הבורסה לניירות ערך מגבירה את השקיפות של החברות הנסחרות: חתמה על שת"פ עם AnalytixInsight

רוצים לחסוך בפיקדון? מלאו פרטים, ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

ענת גלעד

ענת גלעד

ענת עורכת וכותבת זה עשור בעיתונות הכתובה - ידיעות אחרונות ומעריב. תחומי העניין העיקריים שלה - רווחה, זכויות עובדים, קריירה, משפט.
הצטרפה למערכת הון בתחילת 2019.

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות