fbpx
מדריכי בנקאות

בנק ישראל על המערכת הבנקאית בימי קורונה - שאלות ותשובות

חשבון בנק, קרדיט: shutterstock
מעודכן ל-03/2020

האם להגדיל את האשראי או לקחת הלוואה? האם ייגמרו המזומנים? יש חשש שבנק יקרוס? ועוד

האם בנק יכול לקרוס או המערכת הבנקאית כולה?

לפי בנק ישראל, המערכת הבנקאית בישראל  יציבה  ואין סכנה לבנקים או לכספי הציבור המופקדים בהם.  עוד מוסיפים בבנק כי הוראות הפיקוח מחייבות את הבנקים לשמור רזרבות כספיות של הון כדי להבטיח את פעילותם השוטפת גם בשעת חירום. ההקפדה על יציבות הבנקים בימי שגרה, העמידה את המערכת הבנקאית כיום במצב של עמידות מפני משברים. הבנקים נהנים מעודפי הון, יחסי נזילות גבוהים ותיק אשראי באיכות גבוהה. ​

האם יהיה מחסור במזומנים בכספומטים?

אין  חשש למחסור במזומנים במכשירים האוטומטיים, הבנקים ממלאים אותם כל הזמן. כדי לאפשר מילוי מכשירים בסכום  מרבי אפשר בנק ישראל למערכת הבנקאית למלא את המכשירים במזומנים בשטרות בעריכים של 100 ו-200, כך לקוחות יוכלו לצמצם את תדירות ההגעה שלהם למכשיר הכספומט הבנקאי. לכן, בתקופה הקרובה ייתכן קושי למשוך במכשירים אוטומטיים שטרות בערכים של 20 ו-50.​

באיזו מתכונת הבנקים יעבדו?

השירותים הבנקאיים ימשיכו להיות נגישים לציבור גם במהלך המשבר. כדי לצמצם חשש להדבקה התירה המפקחת על הבנקים לתאגידים הבנקאיים לצמצם שירותי קבלת קהל למספר סניפים ייעודיים בלבד.  סניפים אלה יתמקדו בשירותים דחופים וחיוניים, וייתכן שתוגבל קבלת שירותים שאינם הכרחיים, כגון: העברת חשבון בנק, סגירת חשבון, שחזור מסמכים היסטוריים וכיו"ב. 

כדי למנוע הדבקה בנגיף יש להימנע מהגעה מיותרת לסניפים, ולבצע ככל הניתן פעולות בערוצים דיגיטליים או במוקד הטלפוני של הבנק.

כאן מפורסמת רשימת סניפי גרעין הזמינים לציבור הרחב

כאן מפורסמת רשימת המוקדים הטלפוניים של התאגידים הבנקאיים​

מה יעשו לקוחות מבוגרים ואוכלוסייה עם מוגבלות?

הבנקים מונחים לתת מענה מותאם ומורחב ללקוחות בגיל  70 ומעלה וללקוחות בעלי מוגבלות, הן במוקדים הטלפוניים והן בסניפי הגרעין, כדי לאפשר  מענה פרונטאלי ללקוחות שמתקשים עם הערוצים הישירים. ישנם בנקים המציעים שירותים ייעודים למענה עבורם (למשל מוקד ייעודי או סניף נייד). כדאי לבדוק ישירות עם הבנק מהם השירותים שהוא מציע. ​

מה האלטרנטיבה לסניף?

לצד פעולות  באמצעות אתר הבנק או באפליקציה אפשר לפנות למוקד הטלפוני של הבנק כדי לבדוק אם ניתן לבצע את הפעולה טלפונית או באמצעות כספומטים. בנוסף קיימים סניפים שהוגדרו כסניף גרעין הנותן שירות לציבור הרחב גם בעת זו 

האם המסחר בבורסה נמשך?

פלטפורמות המסחר המקוונות יוסיפו לפעול, וניתן יהיה לסחור באמצעותן.​

איך אפשר להוציא קצבת בנק לאומי המחויבת בהגעה לסניף?

לקוחות הבנקים המקבלים קצבאות ביטוח לאומי, זכאים כמו כל הלקוחות לקבל אמצעי תשלום בסיסיים ובהם כרטיס למשיכת מזומנים וכרטיס לחיוב מידי (דביט). כמו כן הם זכאים להצטרף לשירות "בנקאות בתקשורת" המאפשר קבלת מידע וביצוע פעולות מרחוק וזאת למעט מקרים בהם קיימת סיבה סבירה של הבנק לסרב לכך. אנו מציעים ללקוחות מקבלי הקצבאות להתקשר לבנק ולממש את זכויותיהם בנושאים אלה.

בתקופה קשה זו כשהשכר מצטמצמם איך הבנקים יוכלו להקל עליי??

אלו היוזמות שאושרו השבוע:

 1. ​הקלות על תשלום החזרי משכנתאות, תוך דחיה של התשלום השוטף לתקופה של מספר חודשים​.
 2. הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים, שנקלעו לבעיית נזילות עקב המצב- במסגרת הקרן לעסקים קטנים שמשרד האוצר הרחיב, ובתוכניות עצמאיות ייעודיות שבנקים יצרו לטובת עסקים;​
 3. הצעות לפיקדונות מותאמים לתנודתיות בשווקים (בהתאם למידע המתפרסם על ידי הבנקים באתרי האינטרנט ובתקשורת);​ 
 4. הצעות לשירותים דיגיטליים מורחבים מרחוק, כדי להקל על לקוחות שאינם מעוניינים להגיע לסניפים בעת הזו, ובפרט הקמת מוקד טלפוני ייעודי לאזרחי מבוגרים;
 5. מתן שירותי שליחים ללקוחות הנמצאים בבידוד.

הקלות נוספות:

         א.         הקלה במגבלות על הלוואות למשקי בית לכל מטרה, במשכון דירה

       במטרה לתת מענה לצורכי האשראי של משקי הבית, בנק יהיה רשאי להעניק הלוואה לכל מטרה במשכון דירה (כלומר, הרחבת המשכנתא הקיימת של הלקוח, שלא לצורך רכישת דירה), בשיעור מימון עד 70% (טרם ההקלה המגבלה היא שיעור מימון של 50%). מתן ההלוואה בהתאם להקלה זו יהיה כפוף להצהרת הלווה כי החריגה משיעור מימון של 50% אינה למטרת רכישת דירה נוספת (דירה להשקעה). יודגש, כי מתן האשראי יעשה בהתאם להערכת הסיכונים והשיקולים העסקיים של הבנק בכל מקרה לגופו.

         ב.         הקלות בנושא ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב

         עקב משבר נגיף הקורונה צפוי שיהיו יותר לקוחות שייקלעו לקשיים תזרימיים. הפיקוח על הבנקים הכניס תיקונים בהוראותיו, שנועדו לאפשר לתאגיד בנקאי לכבד חיובים של לקוחות שחורגים ממסגרת האשראי שהועמדה להם וכן לאפשר כיבוד חיובים גם במצב בו אין ללקוח מסגרת אשראי. לשם כך, הובהר כי מתן הוראת תשלום (כמו למשל הוראה לביצוע העברה בנקאית מהחשבון או שיק שצריך להיפדות מהחשבון) או דרישת תשלום לפי הרשאה לחיוב חשבון, יחשבו כבקשת לקוח להגדלה של מסגרת האשראי שלו. כמו כן, הוארכה התקופה בה יכולה להתמשך החריגה עד להסדרת מסגרת כנדרש בהוראה, מיום עסקים אחד ל-3 ימי עסקים, וזאת על מנת לסייע לבנקים לתת מענה במצב של מחסור בעובדים. התיקון יוצר איזון בין הצורך לאפשר ללקוחות המשך התנהלות סבירה בתקופה קשה זו, ומאידך הוא מבטיח שהגדלת האשראי בחשבון תתבצע בהלימה ישירה לצרכי הלקוח.

          ג.          הקלה שתאפשר לכלל הציבור לבצע פעולות בנקאיות מבלי להגיע לסניפים

        על פי ההוראות הקיימות, הצטרפות לשירותים בנקאיים מרחוק, ללא הגעה לסניף ובאמצעות  "בנקאות בתקשורת", נעשית אך ורק ביוזמת הלקוח. כדי לאפשר בעת הזו לכלל הלקוחות לבצע פעולות בנקאיות מרחוק מבלי צורך להגיע לסניף, בנקים וחברות כרטיסי אשראי יוכלו להציע לכלל הלקוחות להצטרף מרחוק, למשל באמצעות המוקד הטלפוני של הבנק, ל"בנקאות בתקשורת", לצורך קבלת מידע ולצורך ביצוע פעולות באמצעות הטלפון, אתר האינטרנט, והאפליקציה הבנקאית.

          ד. הקלות בנושא חיובים על פי הרשאה (הוראות קבע) 

      במטרה להקל על הלקוחות, ובפרט על לקוחות מבוגרים אשר מתקשים לפעול בערוצים הדיגיטליים ואשר מנגד מומלץ עבורם להימנע ממקומות ציבוריים ובכלל זה מהגעה לסניפי בנק, מתאפשר לבנקים לקבל מהלקוחות הוראות לביטול חיוב על פי הרשאה או הרשאה לחיוב חשבון באמצעות הטלפון ולא רק באמצעות הודעה בכתב, ובלבד שהשיחה תתועד.​

          ההקלות יכנסו לתוקף עם פרסומן באתר בנק ישראל, ויהיו בתוקף עד ליום 30 לספטמבר 2020. במידת הצורך בנק ישראל יאריך את תוקף ההקלות בהתאם להתפתחויות.  בנוסף, הפיקוח על הבנקים עוקב אחר ההתפתחויות ויפרסם הקלות נוספות, בהתאם לצורך.

מה יכול לעשות עסק קטן שפעילותו משותקת?

המדינה הקצתה ערבויות בהיקף של מיליארדי שקלים לצורך סיוע לעסקים קטנים במסגרת קרן הלוואות ייעודית. הבנקים מעמידים אשראי בהתאם לשיקול הדעת שלהם ובהתאם לסבירות הקיימת לכך שהלווה יוכל להחזיר את האשראי שקיבל לאחר סיום המשבר. בזכות הקרן שהוקמה, יש לבנקים אפשרות לתת יותר אשראי. מוצע לפנות לבנק של העסק, ולבדוק את האפשרות לקבל סיוע באמצעות הקרן. בנוסף, בלי קשר לקרן, הבנקים יוכלו להגדיל מסגרות אשראי ואף לכבד את החיובים ולהעמיד מסגרת חדשה, בזכות הקלות רגולטוריות שנתן הפיקוח על הבנקים. 

בכל מקרה של קושי בניהול החשבון, חשוב מאוד לשתף את הבנק בקושי כדי שהבנק יבחן אם ניתן לסייע במציאת פתרון, למשל באמצעות פריסה נוחה יותר של האשראי  או דחייה של תשלומים.​ 

 מה עליי לעשות אם אני לא עומד בפירעון?

חשוב מאוד לשתף את הבנק בקושי. אם הקושי קשור למשבר נגיף הקורונה, הבנק יוכל לסייע  במציאת פתרון, למשל באמצעות פריסה נוחה יותר של האשראי שנטלת או דחייה של תשלומים. המערכת הבנקאית מודעת לקושי שאליו נקלעו הלקוחות ופועלת בעידוד הפיקוח על הבנקים לסייע ללקוחות במציאת פתרונות מתאימים.  עם זאת, החלטות לגבי מתן אשראי וסיוע לעסקים ומשקי בית יהיו בהתאם להערכת הסיכונים של הבנק בכל מקרה לגופו.​

איך להימנע מהליכי גבייה?

חשוב מאוד לשתף את הבנק בקשיים  וליצור משא ומתן לגבי אפשרויות לסייע  באמצעות דרכים כמו פריסת חיובים, דחיית תשלומים, הגדלת מסגרת אשראי, ועוד. ​

מה עדיף? הגדלת מסגרת האשראי או הגדלת הלוואה?

חשוב מאד להקפיד שלא לחרוג ממסגרת האשראי, כדי למנוע החזרת חיובים, לרבות צ'קים, מחוסר כיסוי. אם מגיעים לתקרת המסגרת, ואין  יתרה בפיקדון או בחשבון אחר, שאפשר להעביר לחשבון, ניתן לפנות  לבנק ולבקש הלוואה או הגדלת מסגרת האשראי. נוכח הנסיבות, בין יתר ההקלות הרגולטוריות, הקל הפיקוח על הבנקים על הגדלת מסגרות אשראי.  עם זאת, צריך לזכור, ששיקול הדעת אם לתת אשראי, נתון בידי הבנק, גם בתקופה זו ויש לפנות לבנק בבקשה מתאימה. היתרון של המסגרת הוא הגמישות בהחזר, והיתרון של הלוואה הוא שבדרך כלל הריבית עליה תהיה נמוכה יותר מאשר במסגרת. חשוב לציין כי ריבית על הלוואה המובטחת בדירת מגורים או בטוחה אחרת, תהיה נמוכה יותר מריבית על הלוואה ללא בטוחה. כל אחד צריך לבחון את האפשרויות העומדות בפניו, ולחשוב מה עדיף לו. 

משבר הקןרונה בבנקים: מעלים את הריבית לעסקים

החשב הכללי הנחה את הבנקים לדחות החזר משכנאות בארבעה חודשים

סניפי הבנקים יצטמצמו לסניפים ייעודיים בלבד

מלאו פרטים וקבלו הצעה אטרקטיבית לניהול חשבון ניירות ערך.

 

  קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


  על המחבר

  דרור ניר קסטל

  השאר תגובה

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות