זכויות עובדים    

דמי הבראה – מי זכאי? מתי מקבלים וכמה?

Pixabay

מעודכן ל-09/2023

מי זכאי לתשלום "דמי הבראה"' מתי הם משולמים וכמה מקבלים במגזר הפרטי והציבורי?

דמי הבראה הם תשלום שעל כל מעסיק במשק לשלם לעובדים. לכאורה מדובר בתשלום שמיועד לצורך חופשה ונופש, זכר לבתי ההבראה שהיו קיימים בארץ במאה הקודמת, אבל בפועל כל עובד רשאי לעשות בכסף כרצונו. מדובר בתשלום על פי חוק.

דמי ההבראה משולמים רק לעובדים שמועסקים במקום עבודה במשך שנה ומעלה. עובד בשנה הראשונה (שעדיין לא השלים שנה מלאה) לא זכאי לדמי הבראה. התשלום נקרא "דמי הבראה" כיוון שבמקור התשלום נועד למימון נופש של העובדים באחד מבתי ההבראה בארץ. באותה תקופה, ששייכת למאה הקודמת, היה מדובר במלונות עם "שיק הסתדרותי" שעם השנים הוחלפו בצימרים עם ג'קוזי. באותה תקופה העובדים היו  מציגים אישור לכך שבילו בבית הבראה, והמעסיק היה משלם עבור השהייה שלהם במקום. מאז כאמור השיטה השתנתה. חופשות ההבראה נעלמו, אבל תשלום דמי ההבראה דווקא שרד, ואילו ההחלטה מה לעשות בכסף נשארה כאמור בידי העובד. (מחשבון דמי הבראה)

דמי ההבראה מוגדרים כחלק משכר העובד (הכנסת עבודה), ולכן משלמים עליהם את כל המסים החלים על הכנסות עבודה – מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. עם זאת, דמי ההבראה אינם נחשבים לרכיב פנסיוני, כך שהם לא חלק מהבסיס להפרשות הפנסיוניות לטוב ולרע (לטוב כי לא מנוכה מהתשלום הפרשה לקרן הפנסיה, ולרע כי לא מקבלים פיצויים וקצבה בפנסיה על מרכיב ההבראה).


  מחשבון דמי הבראה

מחשבון ימי חופשה – כמה ימי חופשה מגיעים לכם?


למי מגיעים דמי הבראה ומתי?

תשלום דמי ההבראה אמור להיות משולם בין יוני לספטמבר בכל שנה, ורוב המעסיקים בוחרים לשלם ביולי, אך זו אינה חובה. מעסיקים יכולים לבחור לשלם את דמי ההבראה בכל חודש אחר בשנה. מסתבר שיש גופים רבים שמחלקים את דמי ההבראה על פני כל השנה. כלומר העובדים מקבלים חלק יחסי בכל חודש וחודש.

עם זאת, לרוב התשלום מועבר בתשלום אחד. אגב, כדי לפרוס את תשלום דמי ההבראה לתשלומים, המעסיק זקוק קודם כל להסכמת העובד, והסיכום ביניהם צריך להיות מפורט בחוזה ההעסקה בסעיף מיוחד. במקרה כזה, צריך להופיע בתלוש המשכורת סעיף המיוחד לתשלום עבור דמי הבראה, והוא צריך להוות רכיב נפרד לגמרי מהשכר השוטף.

ללא התנאים שפורטו לעיל, אין המעסיק יכול לטעון שחילק את דמי ההבראה במשך כל השנה והכניס את התשלום לתוך השכר של העובד. במקרים כאלה המעסיק עלול לשלם כפל דמי הבראה אם לא יצליח להוכיח את טענתו בבית המשפט.

הזכאות לקבל דמי הבראה עומדת לכל עובד במשק שעבד במשך שנה מלאה, בכל היקף משרה ובכל תחום. גם אם במקרה לא עבדתם בדיוק בחודש בו התקבל התשלום, למשל עובדת הנמצאת בחופשת לידה באותה תקופה, אתם עדיין זכאים לתשלום מלא כל עוד מתקיימים יחסי עובד מעביד.

איך מחשבים דמי הבראה?

הסכום לתשלום מבוסס על הנוסחה הבאה:

הסכום בשקלים ליום הבראה אחד (סכום ספציפי קבוע בהתאם למגזר/לענף) כפול מספר הימים המגיעים לאותו עובד באותה שנה (מספר הימים קבוע בהסכם הקיבוצי החל על העובד). מספר הימים עולה ככל שהוותק של העובד במקום העבודה עולה.

גם עובדים במשרה חלקית זכאים לדמי הבראה על פי הוותק שלהם, בתעריף נמוך יותר ליום. כדי לחשב את סכום דמי ההבראה לעובד במשרה חלקית יש להכפיל את סכום דמי ההבראה עבור משרה מלאה באחוז המשרה של העובד.

ורגע לפני שנעבור לדוגמאות, כמה בכלל מקבלים עבור כל שנה, ולכמה ימים אנחנו זכאים?

הסכום המגיע ליום הבראה

הסכום שמגיע לעובד עבור כל יום הבראה שונה בין המגזר הפרטי לציבורי ובין התחומים השונים.

עובדים במגזר הציבורי מקבלים 471 שקל ליום. עובדים במגזר הפרטי מקבלים החל בספטמבר 2023 סכום של 418 שקל ליום. זאת לאחר שב-2022 חתמו ההסתדרות ונשיאות המגזר העסקי על הסכם שלפיו יעלו דמי ההבראה לעובדים במגזר הפרטי מ-378 שקל ליום ל-400 שקל. על מנת שייכנס לתוקף נדרשה אז חתימתה של שרת הכלכלה על צו הרחבה במשק, והיא לא חתמה עליו. באמצע יולי 2023 פורסם כי שר העבודה יואב בן צור מתכוון לחתום על צו הרחבה שלפיו יועלה תעריף דמי ההבראה לעובדים במגזר הפרטי ל-418 שקל ליום, ובספטמבר כאמור נחתם ההסכם בפועל.

מספר הימים והסכום עבור כל יום נקבע בהסכם קיבוצי, ולא ניתן לשלם פחות ממה שנקבע בהסכם, אבל אפשר בהחלט לשלם יותר. אפשר וכדאי לנהל משא ומתן עם המעסיק גם בנושא דמי ההבראה.

מספר הימים המגיע לעובד

גם כאן הנתונים מתחלקים בין המגזר הפרטי לציבורי. במגזר הפרטי זכאי עובד במשרה מלאה למספר ימים כדלקמן:

א. עבור שנת העבודה הראשונה – 5 ימי הבראה

ב. עבור שנת העבודה השנייה והשלישית – 6 ימי הבראה

ג. עבור שנת העבודה הרביעית עד העשירית – 7 ימי הבראה

ד. עבור שנת העבודה ה-11 עד ה-15 – 8 ימי הבראה

ה. עבור שנת העבודה ה-16 עד ה-19 – 9 ימי הבראה

ו. עבור שנת העבודה ה-20 ואילך – 10 ימי הבראה

במגזר הציבורי, לעומת זאת, מכסת הימים מופיעה בהסכמים הקיבוציים השונים. כך למשל עובדי הוראה בשנתם הרביעית זכאים לתשעה ימי הבראה ולא שבעה כמו במגזר הפרטי.

בשנה הראשונה עובדים זכאים לחמישה ימי הבראה, אך רק אם השלימו שנת עבודה מלאה במועד תשלום דמי ההבראה. למשל אם התחלתם לעבוד בספטמבר 2022, לא תהיו זכאים לדמי הבראה ביולי 2023. במקרה כזה, אם תמשיכו לעבוד אצל אותו מעסיק דמי ההבראה ייצברו לכם וביולי 2024 תקבלו דמי הבראה עבור כל תקופת העבודה.

חישוב דמי הבראה – דוגמאות

עובד שהחל לעבוד במקום עבודה חדש ועבד שנה וחצי בחצי משרה –

  • עבור השנה הראשונה הוא יקבל דמי הבראה עבור יומיים וחצי (5 ימים X‏ 50% משרה).
  • עבור מחצית השנה השנייה הוא יקבל דמי הבראה עבור יום וחצי (6 ימים X‏ 50% משרה X‏ 1/2 שנה).

 מימון נופש במקום דמי הבראה

יש מקרים (נדירים למדי) שבהם המעסיק מעדיף לשמר את השימוש המקורי בדמי הבראה, ולממן לעובדיו נופש לפי בחירתם במקום תשלום דמי הבראה. במקרים כאלה המעסיק צריך להודיע לעובדים מראש כי היציאה לנופש היא על חשבון דמי ההבראה שלו (ולא לצורך מטרה אחרת כמו גיבוש חברתי), ולקבל את הסכמת העובד. אם ערך הנופש נמוך מגובה דמי ההבראה המגיעים לעובד, המעסיק צריך לשלם לעובד את ההפרש. מימון הנופש נחשב כהטבה לצורכי מס, כלומר, העובדים יידרשו לשלם מס הכנסה על הנופש והמס ינוכה מתוך השכר.

עובד שפוטר או התפטר – זכאי לדמי הבראה?

האם עובד שפוטר או שהתפטר, זכאי לדמי הבראה? כן. עובד  שפוטר או התפטר והועסק מעל שנה  אחת, זכאי לתשלום דמי הבראה. אגב, הוא זכאי לכך גם כאשר ההודעה המוקדמת לפיטורים או להתפטרות נמסרה לפני שהשלים שנת עבודה מלאה, אך תקופת ההודעה המוקדמת האריכה את תקופת העבודה לשנה ומעלה. עם זאת, אם המעסיק פיטר את העובד והוא סיים את העסקתו של העובד מיידית, עם מסירת ההודעה על הפיטורים (ובמקום הודעה מוקדמת שילם לעובד שכר עבור תקופת ההודעה – פדיון הודעה מוקדמת), אזי העסקת העובד מסתיימת באותו היום, ותקופת ההודעה המוקדמת אינה נכללת בחישוב ימי ההבראה. כלומר, אם במועד מסירת ההודעה על הפיטורים וההתפטרות, העובד הועסק פחות משנה, הוא לא זכאי לדמי הבראה.

חישוב דמי הבראה לעובדים שעתיים

  • כאשר מדובר בעובד שעתי (ששכרו משולם על בסיס מספר השעות שעבד בפועל), שעובד מספר שעות שבועיות קבוע, יחושב היקף המשרה באמצעות חלוקת מספר שעות העבודה השבועיות שהעובד עובד, לרבות שעות היעדרות בתשלום (ראו הרחבה בנושא בהמשך), ב-42.
    • החל מחודש אפריל 2018 שבוע העבודה מלא עומד על 42 שעות שבועיות למשרה מלאה.
דוגמה:
  • עובדת עם ותק של 10 שנים במקום העבודה עובדת 18 שעות בשבוע.
  • מכיוון שעבדה 10 שנים, היא זכאית ל- 7 ימי הבראה (על-פי הטבלה למעלה).
  • תשלום ליום הבראה הוא 378 שקל.
  • חישוב דמי ההבראה: 1,134 שקל = 42 / ‏ 18 ‏X‏ 378 ‏X‏ 7 ימים.

דמי הבראה בתקופת היעדרות מהעבודה (חופשה, מחלה , מילואים)

צו ההרחבה בנושא מפרש כי היעדרות בתשלום מזכה בדמי הבראה והיעדרות שאינה בתשלום אינה מזכה בדמי הבראה. פרשנות זו נתמכת בפסיקת בית הדין לעבודה לפיה בקביעת היקף המשרה של העובד, יש לקחת בחשבון היעדרויות בתשלום.

בהתאם לכך עולה כי תקופות ההיעדרות הבאות צוברות ותק להבראה:

היעדרות בגין חופשה בתשלום – תקופת היעדרות בשל חופשה צוברת ותק להבראה, כל עוד החופשה היא בתשלום והעובד זכאי לתשלום דמי חופשה עבור היעדרות זו.

היעדרות בגין מחלה בתשלום– תקופת היעדרות בשל מחלה צוברת ותק להבראה, כל עוד ההיעדרות היא בתשלום והעובד זכאי לתשלום דמי מחלה עבור היעדרות זו.

היעדרות בגין מילואים – על פי חוק הביטוח הלאומי דין תגמול המילואים כדין שכר עבודה. בהתאם לכך, עובד הנמצא במילואים זכאי לדמי הבראה עבור תקופה זו.

חופשת לידה (תקופת לידה והורות)

על-פי סעיף 6 לצו ההרחבה התקופה של חופשת לידה תובא בחשבון בקביעת תקופת הזכאות לדמי הבראה והעובדת זכאית לדמי הבראה במהלך חופשת לידה על פי הדין.

שמירת הריון

סעיף 7(ג)(1) לחוק עבודת נשים קובע כי היעדרות בגין שמירת הריון לא תפגע בזכויות התלויות בוותק של העובדת.

ישנם פסקי דין של בית הדין האזורי לעבודה שנקבע בהם כי תקופת ההיעדרות בשל שמירת הריון צוברת ותק להבראה (ראו דמ (ב"ש) 2816/04, וכן דמ 2397/03 באתר נבו).

מאידך, ישנה פסיקה שנקבע בה ההיפך (ראו סעש (נצ') 25234-07-12‏).

בפסק הדין האזורי סע (חי') 13238-06-11 נקבע כי תקופת שמירת הריון תבוא בחשבון בבדיקה אם עברה שנה אחת של ותק לצורך זכאות עקרונית לדמי הבראה, אך לא תבוא בחשבון לצורך קביעת שווי הזכאות להבראה.

פסקי הדין של בית הדין האזורי לעבודה הם פסקי דין מנחים בלבד, ונכון לפברואר 2019 טרם התקבל פסק דין מחייב של בית הדין הארצי בסוגיה זו.

תאונת עבודה

היעדרות בשל תאונת עבודה אינה מזכה בשכר מטעם המעסיק, אך מזכה בדמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי.

בפסק הדין סע"ש (ת"א) 38646-01-13 פסקה 60-62, קבע בית הדין האזורי לעבודה כי היות שבתקופה של תאונת עבודה העובד אינו זכאי לשכר מהמעסיק, הרי שיש לראות תקופה זו כחופשה ללא תשלום, שאינה צוברת זכויות. לפיכך פסק בית הדין שתקופת ההיעדרות מחמת תאונת עבודה אינה צוברת ותק להבראה.

תביעת דמי הבראה

אם לא שילמו לכם דמי הבראה, או ששילמו לכם דמי הבראה חלקיים, אתם יכולים לתבוע את המעסיק בבית הדין האזורי לעבודה, אבל חשוב לקחת בחשבון שקיימת תקופת התיישנות על התביעה.

עד לאחרונה, אם הגשתם תביעה לדמי הבראה אחרי שנותקו יחסי עובד-מעביד בין הצדדים, כלומר אחרי יום ההעסקה האחרון, אפשר היה לתבוע דמי הבראה רק עבוד השנתיים האחרונות, בתעריף המתאים לשנתיים אלו. לאחרונה תוקן הסעיף בחוק, ותקופת ההתיישנות עודכנה לשבע שנים.

אם מגישים את התביעה טרם נותקו יחסי עובד-מעביד, למשל בתקופת ההודעה המוקדמת, ניתן לתבוע הבראה עד 7 שנים אחורה.


 מחשבון דמי הבראה

 מחשבון ימי חופשה


מדריכים נוספים –

ימי חופש – כל מה שצריך לדעת

מחשבון ימי חופשה – כמה ימי חופשה מגיעים לכם?

ימי מחלה – כמה מגיע? האם אפשר לפדות? 

ביטוח לאומי – כל החובות והזכויות