fbpx
עסקים קטנים

האם מותר לפרסם המלצת מחירים

קרדיט: pixabay
מעודכן ל-07/2019

בשנים האחרונות כמה איגודים מקצועיים ספגו קנסות בגין פרסום של המלצות מחירי מינימום לשירותים שהם מציעים, בהם איגוד הווטרינטרים, איגוד נהגי המוניות, איגוד מורי הנהיגה ועוד.

על פי החוק כאשר ספקים עצמאים מתאגדים בקביעת מחיר או מחרימים לקוח בגין מחיר, הם עוברים על חוקי התחרות והדבר מהווה הגבל עסקי. לפי חוק זה ספק לא יכול להכתיב לקמונאי מחיר מינימום אלא במקרים חריגים שבהם אין פגיעה בתחרות או שעצם קביעת המחיר נועדה לעודד את התחרות.

עד 2015 הסכמים שקבעו מחיר מוצר לצדדים שלישיים (לא בין מתחרים) נחשבו הסדר כובל, וחייבו קבלת אישור מראש מהממונה על ההגבלים העסקיים. לאחר פרשת שופרסל נקבע כי  לא יהוו הסדר כובל אלא אם הם עלולים למנוע או להפחית את התחרות. כלומר, קיומו של הסדר כובל בין מי שאינם מתחרים. כלומר עצם ההמלצה לצד שלישי אינה מהווה הפרה של ההגבלים העסקיים, אלא אם כן פוגעת בתחרות.

על פי רשות התחרות,  המלצה של איגוד עסקי לחבריו על התנהגות העלולה לפגוע בתחרות בין חבריו היא עבירה לפי חוק ההגבלים העסקיים. מהן  ההמלצות האסורות העלולות לפגוע בתחרות? המלצות על מחירים, איכות המוצרים וכמותם, שעות פתיחה וסגירה של עסקים, קריאה לא להתקשר עם ספק או לקוח מסוים,  לא להשתתף במכרז, ועוד.

גם המלצה לא מחייבת עשויה להפר את החוק, כגון הדרכה, הצעה או הכוונה, שמאפשרות לחברי האיגוד להחליט. המבחן הוא קיומו של מסר חיובי ביחס להתנהגות מסוימת העלולה לפגוע בתחרות.

על פי גילוי דעת של רשות ההגבלים העסקיים,

  1. האיגוד לא יקבע הוראות או המלצות שיש בהן כדי להוות קו פעולה או הסדר כובל בין חבריו ולא ייטול חלק בהפצתן או בפרסומן. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יימנע האיגוד מקבלת החלטה, מתן הוראה, המלצה או עצה מקצועית, לחבריו ולעוסקים אחרים, במישרין או באמצעות צד שלישי, בעניינים הבאים:

(1) מחירים, מדיניות תמחור, נוסחות תמחור ותנאים מסחריים אחרים, ובכלל זה מחירונים ותעריפונים, שיעורי הנחות והטבות, שער חליפין, מבצעים, תשלומים ומדיניות אשראי. הדברים אמורים גם באשר למחיר אשר אליו מצורפים תארים כגון "הוגן", "ראוי", "הולם" וכיו"ב

(2) עלויות ודרכי חישובן;

(3) אסטרטגיה עסקית, מדיניות תמחור, היקף ייצור או פעילות, מגוון, פיתוח עסקי או מדיניות תחרות;

(4) השתתפות במכרז או מנגנון תמחור אחר, או הימנעות מהשתתפות בו, והערכה בדבר כדאיות ההשתתפות;

(5) התקשרות או הימנעות מהתקשרות עם ספק, לקוח או מתחרה מסוים, התניית התקשרות עמו בתנאים או סייגים, החרמתו, או הערכה בדבר כדאיות ההתקשרות עמו.

טבע עומדת במרכז תביעה בארצות הברית על קרטל וניפוח מחירים

מהן המלצות אנליסטים והאם כדאי להסתמך עליהן

 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות