חדשות    

ההבדלים בין פריפריה למרכז: בפריפריה יותר מבוגרים, יותר ערבים, פחות עולים, יותר זכאים לבגרות

הלמ"ס הוציאה את דוח פני החברה והשנה התמקדה בהבדלים בין פריפריה למרכז בכמה היבטים. מבחינת גיל ביישובי הפריפריה נמצא אחוז נמוך יחסית של בני 65 ומעלה וכן אחוז גבוה יחסית של ילדים עד גיל 14. בצפון יותר מבוגרים מבדרום.
כמעט חצי מהערבים גרים בפריפריה לעומת כ-13% יהודים. 66% מהם גרים במרכז. מידת הדתיות לא מפתיעה כאשר 44% מהגרים בייושבים מרכזיים חילוניים לעומת 39.6% בפריפריה. דווקא אחוז דתיים וחרדים דומה בשני העשורים. 19% ו-21.6% ,בהתאמה

מבחינת עלייה המהווה כבר חמישית מהאוכלוסייה רובה גרה ביישובים מרכזיים, בעיקר בשל  העלייה הגדולה משנות התשעים. ואם חשבתם שבתל אביב הפסיקו להתחתן, מתברר שבפריפריה רווקים יותר.
90% מבנות 20-24 מיישובים שהגדרו פריפרילאים מאוד רווקות לעומת קצת יותר מ-70% ביישובים מרכזיים מאוד. גם ביישובים מרכזיים מתגרשים פחות, כך לפחות במגזר היהודי – כ-9 לאלף נפשות. גם כ-60% מהילודים נולדו במרכז. מבחינת ילודה ערביות מביאות יותר ילדי, 3.16% לעומת 3.2% אצל יהודיות ואחרות.

עוד לא במפתיע, בפריפריה משפחות גרעיניות זוכות לכ-88% ממשקי הבית בפריפריה. ביישובים מרכזיים יותר משפחות ללא ילדים  – פי שניים מהאחוז הגבוה ביותר במשפחות ערביות שנמצא ביישובים מרכזיים. המשפחות היהודיות התאפיינו באחוז גבוה של זוגות ללא ילדים, במיוחד ביישובים מרכזיים מאוד

ניכר שיפור בנשירה של תלמידים מבתי ספר בפריפריה, שם אחוז הנשירה נמוך יותר, 1.3% לעומת 3.2%. גם שיעור הזכאים לבגרות גבוה יותר ביישובים פריפריאליים מאוד. בהשכלה גבוהה אף שיש יותר סטודנטים מיישובים מרכזיים, במכללות האקדמיות הבכורה היא אצל הפריפריאליים.

מידת הפריפריאליות נמדדת לפי גודל האוכלוסיייה והמרחק ממחוז תל אביב. מהדוח עולה תמונה ברורה שיש יתרון על יישובים פריפריאליים מאוד על יישובים פריפריאליים, כנראה אלו עם רמת חיים גבוהה יותר הם יישובים קהילתיים.

 

הטבות המס בפריפריה לא יחודשו?

תמ;א 38 בפריפריה לא כלכלית, כולם ידעו את זה

רשות החדשנות תשיק מסלול ייעודי למיזמי טכנולוגיה בפריפריה; ההשקעה הכוללת – 180 מיליון שקל