fbpx
שוק ההון

הלמן אלדובי דורשת פיצוי מאי.בי.אי

על פי כתב הבקשה, בשלב זה, מעריך המבקש את סך נזקי חברי הקבוצה בכ-17.5 מיליון שקל, לפי אומדן כללי לשנים 2012 עד 2019.

הלמן אלדובי ואי.בי.אי הסתכסכו. בית ההשקעות הלמן אלדובי שלח בסוף השבוע לאי.בי.אי דרישת פיצוי במסגרת הסכם מיזוג פעילות הגמל של אי.בי.אי עם זו של הלמן אלדובי, בעסקה שהושלמה ביולי 2018.

בהלמן מסרו לאי.בי.אי  הוגשה תביעה נגד הלמן אלדובי גמל, המוחזקת בעקיפין על ידי אי.בי.אי (33%)  ובצידה בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים.

הלמן טענו כי בתקופה שקדמה למיזוג, גבתה אי.בי.אי גמל מהתובע ומיתר העמיתים בקרן ההשתלמות 'אי.בי.אי קרן השתלמות' הוצאות לניהול השקעות, בנוסף לדמי הניהול הנגבים בקופה. על פי טענת המבקש, למרות שגבייה כאמור מותרת על פי דין, היא נעשתה בניגוד לאמור בתקנון הקופה.

המבקש דורש להשיב לו ולכל העמיתים בקרנות ההשתלמות המנוהלות על ידי הלמן גמל ושנוהלו בעבר על ידי אי.בי.אי גמל את הוצאות ניהול ההשקעות שנגבו כאמור, בצירוף התשואה שסכומים אלה היו נושאים אם היו נותרים בקופה, כל זאת לצד צו שיורה מהחברה לחדול מן הגבייה האסורה. על פי כתב הבקשה, בשלב זה, מעריך המבקש את סכום נזקי חברי הקבוצה בכ-17.5 מיליון שקל, לפי אומדן כללי לשנים 2012 עד 2019.

באי.בי. איי דיווחו לבורסה "על פי הסכמי המיזוג, שיפוי בגין הליך משפטי הנוגע לאירוע נזק שהתרחש עובר למיזוג, יינתן להלמן אלדובי רק בכפוף להתגבשות נזק כאמור על פי החלטה שיפוטית חלוטה (לרבות הוצאות ושכר טרחה סביר ששולמו בפועל) או הסדר פשרה אשר קיבל את הסכמת החברה. בשל השלב המקדמי בו הבקשה נמצאת - לא ניתן עדיין להעריך את סיכויי קבלת הבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית ואם תאושר כתובענה ייצוגית – את סיכויי הצלחתה". במילים אחרות, כל עוד לא התגבש נזק, וגם אם הלמן אלדובי תיאלץ לבצע הפרשה בספרים, לשיטת אי.בי.אי אין הוא מחוייב לפצות את הלמן אלדובי.

מאי.בי.אי נמסר בתגובה: "מדובר בעניין משפטי פרוצדורלי. אין כל סכסוך בין הצדדים. במסגרת הסכם הרכישה מוגדר סעיף שיפוי ובכוונת אי.בי.אי לפעול על פיו".

אושרה ייצוגית נגד כפל דמי ניהול בביטוחים

דמי הניהול הסמויים - עד 0.25%

למה בקרנות השתלמות אין דמי ניהול מוזלים כמו בקרנות פנסיה?

 

מלאו פרטים וקבלו הצעה  אטרקטיביות לניהול חשבון ניירות ערך.

 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות