חיסכון פנסיוני    

המנגנון החדש שיחליף את האג"ח המיועדות בקרנות הפנסיה

FREEPIK

שליש מהחיסכון הפנסיוני של תושבי מדינת ישראל מוחזק בתשואה מובטחת. יתר הכספים מושקעים על ידי קרנות הפנסיה באופן חופשי בשוק ההון, לפי שיקול דעתם של מומחי הקרנות. הבטחת התשואה נועדה לוודא שגם במקרה של מפולת בשוקי ההון, כספי החוסכים לא ייפגעו בצורה דרמטית. (מהי קרן פנסיה – ראו כאן)

את הבטחת התשואה מספקת המדינה לקרנות, ובמשך שנים רבות היא עשתה זאת באמצעות אג"ח מיועדות. אולם, חוק ההסדרים של תקציב 2021-2022 הביא איתו רפורמה באופן שבו תובטח התשואה של החוסכים בקרנות הפנסיה בישראל.

מאז שנת 2003 הנפיקה המדינה לקרנות הפנסיה, הן החדשות והן הוותיקות, איגרות חוב מיועדות בריבית שנתית של 4.86% בשיעור של 30% מנכסיהן הכספיים. את שאר כספי החיסכון השקיעו הקרנות באופן חופשי בשוק ההון.

אגב, ההחלטה על הנפקת האג"ח המיועדות במתכונת זו היוותה גם היא סוג של רפורמה בשעתה לאחר שעד אותו זמן הונפקו לקרנות הוותיקות אג"ח מיועדות בריבית של 5.56% עבור 93% מנכסיהן, ואילו לקרנות החדשות הונפקו אג"ח נושאות ריבית של 4.8% עבור 70% מנכסיהן.

הרפורמה החדשה

כעת, הרפורמה החדשה שכלולה בתקציב 2021-2022 ואמורה להיכנס לתוקף ביולי 2022 מבטלת לחלוטין את השימוש באג"ח המיועדות ומכניסה במקומן מכשיר חדש. כלומר, האוצר ימשיך להבטיח את התשואה של 30% מכספי החיסכון הפנסיוני, אבל בדרך אחרת.

על פי המנגנון החדש, כל כספי קרנות הפנסיה יושקעו בשוק ההון, כאשר 30% מהם יזכו לתשואה מובטחת של 5.15% בשנה (צמוד למדד). אם התשואה השנתית שהושגה בנוגע לסכומים שהושקעו בשוק ההון תהיה נמוכה מ-5.15%, המדינה תשלים לקרנות הפנסיה את ההפרש כדי להבטיח תשואה של 5.15%. אם התשואה תהיה גבוהה מ-5.15%, ההפרש יועבר לקרן שתוקם לשם הבטחת תשואה עתידית.

ההתחשבנות של המדינה מול הקרנות תתבצע פעם בחמש שנים כדי למנוע אפשרות ששנה בעייתית מבחינת התשואות תזעזע את המערכת.

 

פנסיה – מה זה? איך חוסכים לפנסיה? מהם מוצרי החיסכון הפנסיוני? כמה לחסוך כל חודש? ועוד

פנסיונרים, שימו לב: דמי הניהול בקרנות ייחתכו מ-0.5% ל-0.3%

מחשבון פנסיוני