fbpx
מדריכי ביטוח לאומי מיסים עסקים קטנים

טופס 102 - טופס דיווח על שכירים בעסק

טופס 102 מורכב משני טופסי דיווח חודשיים שהמעביד ממלא ומגיש עד ה-15 לחודש בכל חודש, אלא אם קיבל הוראה אחרת:
* טופס דיווח למס הכנסה, טופס המרכז את סך המשכורות והניכוי במקור ששולמו באותו חודש. מעביד החייב במס שכר מדווח גם על מס זה בטופס זה.

* טופס דיווח למוסד לביטוח לאומי, טופס המרכז את סה"כ המשכורות, הניכויים וההפרשות לדמי ביטוח לאומי ולדמי ביטוח בריאות ששולמו באותו חודש.

טופס 102 של מס הכנסה הוא טופס ניכוי מס במקור חודשי / דו חודשי, הנמצא בפנקס מס-
הכנסה והמתקבל בבית-הספר כל שנת מס.טופס ניכוי מס במקור יש למלא מידי חודש או חודשיים בפנקס מס הכנסה בהתאם לרישום על גבי הטופס בפינה השמאלית העליונה. יש לשים "קופי" בין שני הספחים כדי שישאר בפנקס עותק – במקרה שהדיווח נעשה על גבי ספח נפרד יש לשדכו לפנקס עצמו בסוף.
התשלום יבוצע עד ה- 15 לחודש הבא.

פירוט השכר  לביטוח לאומי יכלול את:

כלל בעלי השליטה בחברה, ללא קשר לממספר העובדים המועסקים אצל המעסיק (מעסיק שיש לו מעל תשעה בעלי שליטה, צריך לדווח על 9 בעלי השליטה עם השכר הגבוה ביותר).

בדו"ח הרגיל אין לכלול תשלומי הפרשים ושכר העולה על 25% מהשכר הרגיל.

מועד הדיווח:
מועד הדיווח והתשלום של דמי הביטוח הלאומי בעבור עובדים ומקבלי פנסיה תושבי ישראל חל ב-15 בכל חודש בעבור החודש הקודם.

איך מדווחים?

לביטוח לאומי מדווחים בסניפים,  באתר האינטרנט או במצעות תוכנת שכר המשדרת ישירות לביטוח לאומי. אפשר גם דרך רואה חשבון, עורך דין או יועץ מס וכן אפשר לשלם דרך הבנק. במס הכנסה גם  אפשר דרך אתר האינטרנט, דרך תשלום בדואר או דרך איש מקצוע כרואה חשבון או יועץ מס.

כיצד אפשר לשלם למס הכנסה?

כרטיס אשראי  - לרבות קרדיט

אם סך התשלומים לתיק בחודש, כולל תשלום זה, עד 35,000 שקל - ניתן לשלם בכל מסלולי האשראי.

אם סך התשלומים לתיק בחודש, כולל תשלום זה, גדול מ 35,000 שקל - ניתן לשלם בקרדיט בלבד ובתנאי שהתשלום הנוכחי גדול מ- 15,000 שקל.

סכום מינימלי לתשלום 25 שקל.

העברה בנקאית

ניתן לשלם באמצעות העברה בנקאית בבנקים הבאים: הבינלאומי, לאומי, פועלים, דיסקונט, מזרחי ומרכנתיל דיסקונט ובכפוף להסדר הלקוח מול הבנק.

תשלום באמצעות שובר בר-קוד - לתשלום באמצעות בנק הדואר בלבד

במסלול זה ניתן לדווח (טופס 102) ולהפיק שובר בר-קוד לתשלום בבנק הדואר - ללא הגבלת סכום-

קודי הדיווח השונים בטופס 102 לביטוח לאומי

 01 - דוח שוטף.
02 - דוח נוסף.
03 - הפרשי שכר ותשלום נוסף.
04 - הפרש בשל תיאום דמי ביטוח.
05 - דוח אי העסקה.
06 - הפרשים לתקופה העולה על שנה. (מחייב אישור מראש מביטוח לאומי)
07 - דוחות הפרשים במינוס.
08 - דוח מתוקן.
83 - דוח מתוקן על דוח הפרשים.
86 - דוח מתוקן לתקופה העולה על שנה.
09 - סגירת תיק.
12 - דוח לתשלום בלבד.

מעסיק עובדים? הטפסים שצריך להכיר

איך מחדשים את רישיון הנהיגה?

איך פותחים עסק במס הכנסה

צריך עזרה מעו"ד בתחום? מלא פרטים ועו"ד יפנה אלייך (ללא מחויבות ממך)

  קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


  על המחבר

  דרור ניר קסטל

  השאר תגובה

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות