fbpx
פרישה

טעויות נפוצות של מעסיקים כשעובד פורש או עוזב

מעודכן ל-06/2019
מעסיקים רבים עושים טעויות רבות, הן כשהעובד פורש והן כשהוא מתפטר, רובן נוגעות לחוסר תשומת לב ובהן טעויות הדיווחים וחישובים לא נכונים. למה לשים לב כדי לא לשגע את העובד ואתכם?
דיווח חלקי
מעסיקים גדולים במשק לרוב, בעיקר ממשלתיים, אינם מדווחים על כל כספי הפיצויים שנצברו בכל קופות הגמל של העובד, למשל אם מדובר בקרן פנסיה חדשה שבה הופקדו כספי פיצויים בגין רכיב מסויים בשכר ואם מדובר בקופות גמל נוספות. בין היתר הם לא מתקנים טופס 161 באותם המקרים בהם העובד פונה ביוזמתו בבקשה לקבל טופס 161 תקין .המשמעות של זה שהעובד  לא יכול לקבל החלטות נכונות ולהמציא לכל קופות הגמל שלו אישורי מס הכנסה שאיתם יממש את כל כספי הפיצויים שנצברו בכל קופות הגמל שלו. העובדים עצמם פעמים רבות אינם יודעים להיכן נצברו עבורם כספי פיצויים וכספי תגמולים, ולכן לא שמים לב שהדיווחחלקי.
161 בלי נספחים
הרבה פעמים המעסיקים שוכחים את הנספחים ובהם
אישור להעברת עובד - את אישור זה זה צריך אם במהלך תקופת העבודה של העובד, באותו מקום עבודה, המעסיק פנה לרשויות המס בבקשה להעביר את העובד מחברה א' לחברה ב' או ביצע שינויים דומים שבעקבותיהם השתנה מספר תיק הניכויים של המעסיק. במקרים כגון אלו על העובד להציג בפני מס הכנסה העתק האישור להעברת העובד ממס הכנסה שקיבל המעסיק בעת שביצע את העברת העובד. בלי זה בקשות העובד במס הכנסה לא יטופלו.
נספח לטופס 161 בו מדווח המעסיק בנפרד על החלק של כספי הפיצויים שנצברו בקופת הגמל שכבר חוייב במס בשלב ההפקדה בקופה - זאת בהתייחס לעובד אשר עניין זה רלבנטי לגביו. בלעדי זה העובד לא יקבל אישורים מתאימים ממס הכנסה וישלם"כפל מס", פעם אחת בעת שהכספים הופקדו בקופת הגמל ופעם שניה בעת מימוש הכספים.

מה ההבדל בין הון לקצבה?

לא מעט מעסיקים לא מדווחים באופן מפורט על יתרת כספי הפיצויים שנצברו בקופת הגמל של העובד לפי חלוקת כספי הפיצויים בקופה בין הון (קוד 4) לבין קצבה (קוד 6). בשל כך נמנע מהעובד לקבל החלטות נכונות ולהמציא לקופת הגמל אישורי מס הכנסה תקינים התואמים לסוג כספי הפיצויים שנצברו בקופה.

טופס 161 חסר או לא מתאים לתלוש השכר

הרבה פעמים כשהמעסיקים ממלאים טופס 161 הם טועים בהיקף המשרה, הלא מותאם לתלוש השכר. עוד הם טועים בדבר חופשות ללא תשלום, ימי מחלה, שינויים בשכר ועוד.

טעויות בחישוב פיצויים

חישוב פיצויי הפיטורים לעובדים המקבלים שכר שעתי צריך להתבצע בהתחשב בכל השעות שעבדו בכל תקופת עבודתם ולא רק על בסיס ממוצע השעות שעבדו ב-12 החודשים שקדמו לסיום עבודתם

ערך פדיון לא תקין
סעיף זה נוגע לפוליסות ביטוח מנהלים שבהן יש הבדל בין "ערך פדיון פיצויים - שווי למס" המשמש לדיווח למס הכנסה לבין "ערך פדיון למעסיק" המשמש לחישוב גובה השלמת הפיצויים ככל שהיא נחוצה, מעסיקים רבים טועים בערך הפדיון. ממכאן שהעובד ייאלץ לפנות פעם נוספת למס הכנסה עבור תיקונים.

לייעוץ בתחום הפרישה מלאו פרטים ויחזרו אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות